Siirry sisältöön
Case 14.04.2021

AirFaas – Technical Procurement Made Simple

AirFaas on valmistavan teollisuuden tietojärjestelmätoimittaja. AirFaasin pilvipohjaiset työkalut auttavat  sen asiakkaita ottamaan haltuun ja digitalisoimaan teknisen kaupankäynnin prosessit ja datan. Datan olemassaolo ei yksistään riitä, vaan työkalujen helppokäyttöisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden on tuettava dataan perustuvaa päätöksentekoa.  AirFaas on suunniteltu nimenomaan hankinnan ammattilaisille helpottamaan heidän ja sidosryhmiensä päivittäistä työtä.

Teknisessä ostamisessa laadukas data on kaiken tekemisen perusta läpi koko hankinnan elinkaaren: Tarjouspyyntöjen täytyy sisältää riittävät ja oikeat tiedot ostettavista nimikkeistä, oikeat versiot kuvista ja lisävaatimuksista. Saatujen tarjousten pitää olla täydellisiä ja keskenään vertailukelpoisia. Ostotilausten pitää liikkua kaupankäynnin osapuolelta toiselle sujuvasti ja ilman viivästyksiä. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin pitää pystyä puuttumaan nopeasti, ja hankinnan historiatiedon pitää olla aukoton virheen juurisyitä etsittäessä. On tärkeää selvittää, johtuuko mittavirhe kappaleessa toimittajasta vai virheellisestä piirustuksesta.

AirFaasin työkaluilla valmistavan teollisuuden yritykset pystyvät keräämään kaiken hankintaan liittyvän datan yhteen järjestelmään ja saamaan reaaliaikaisen näkyvyyden kaikkiin ostoihinsa. Yrityksen sisäisen toiminnan digitalisoimisen lisäksi AirFaasin avulla asiakkaamme pystyvät tekemään sähköistä liiketoimintaa sekä asiakkaiden että toimittajiensa kanssa, koko toimitusketjun pituudelta.

Teknisen kaupankäynnin datan keskittäminen yhteen järjestelmään, sekä datan jakaminen tehokkaasti ja turvallisesti kauppakumppanien välillä parantaa toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja lisää validoidun tiedon määrää päätöksenteossa. Teknisen kaupankäynnin digitalisoiminen lyhentää läpimenoaikoja, vähentää toimitusriskejä, ja parantaa verkostomaisesti toimivien yritysten päätöksentekoa. Digitalisaatio näkyy konkreettisesti parantuneena toimitusvarmuutena, sitoutuneen pääoman vähenemisenä, ja kasvaneena asiakastyytyväisyytenä.

Datan tehokas hyödyntäminen sekä omassa liiketoiminnassa että koko toimitusketjun ohjauksessa parantaa yritysten kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää AirFaasin ratkaisuista yrityksen verkkosivuilta

Tutustu Sustainable Manufacturing -ohjelmaan