Siirry sisältöön
Case 13.04.2021

Fastems: "Factory in pocket"

Fastems toimittaa älykästä tehdasautomaatiota konepajoille ja metallin työstöä tekeville yrityksille. Asiakasyritysten toiminnassa tyypillisesti työstetään metallikappaleita lastuamalla materiaalia pois ja siten esim. valmistetaan auton tai lentokoneen moottorin osia. Fastemsin missiona on auttaa metalliteollisuusyrityksiä optimoimaan tuottavuuttaan älykkäillä, avaimet käteen teollisuusautomaatioratkaisuilla.

Fastemsin liiketoiminnassa datalla luodaan lokaalisti arvoa tehtaissa; datan hyödyntäminen on liiketoiminnassa sisäänrakennettua. Yritys tuottaa myös dataan perustuen erillisiä asiantuntijapalveluita, esim. järjestelmäanalyysejä ja konsultointeja räätälöidysti asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kehitystä tehdään ketterästi ja olennaisiin ominaisuuksiin keskittyen MVP-mallilla (Minimum Viable Product). Automaatiojärjestelmän toiminnan kannalta relevantti data kerätään pilveen ja mobiiliapplikaatio näyttää järjestelmän tilan samalla tavoin, kun asiakas näkisi sen tehtaalla suoraan koneesta. Palvelun slogan ”factory in your pocket” kertookin olennaisen; asiakkaalle tarjotaan hallinnan tunnetta ja varmuutta siitä, missä mennään. Palvelun kaupallistamisen suhteen ei ole tehty päätöksiä, mutta todennäköisesti palvelua tullaan tarjoamaan osana elinkaari- tai huoltopalvelusopimusta ilman erillistä hinnoittelua.

Fastemsilla kehitetään myös digitaalinen kaksonen-palvelua. Asiakkaan automaatiojärjestelmästä tehdään digitaalinen kaksonen, kopio järjestelmästä, jonka avulla voidaan tehdä esim. simulointeja, suunnitella tuotannon optimointia eri vaihtoehdoin ja kouluttaa uusia työntekijöitä. Palvelu on nyt kehitysvaiheessa.

Datapohjaisella liiketoiminnalla nähdään suuri merkitys pitkällä aikavälillä. Fastemsissa dataa hyödynnetään nyt lokaalisti asiakkaan palvelemiseen, laitteita integroidaan toimimaan yhdessä. Järjestelmät keräävät paljon dataa niin laitteista itsestään kuin prosesseistakin, ja dataa pitäisi pystyä jatkossa hyödyntämään laajemmin ja suuremmassa määrin.

Lue Fastemsin koko tarina työ- je elinkeinoministeriön raportista Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot. 

Tutustu Sustainable Manufacturing -ohjelmaan