Siirry sisältöön
Case 13.04.2021

Motivan Materiaalitori on kohtaamispaikka jätteiden ja sivuvirtojen tuottajille ja hyödyntäjille

Motiva Oy tarjoaa asiantuntijapalveluja energian ja materiaalien käyttöön. Yrityksen palveluihin kuuluvat mm. energiakatselmukset, energiatehokkuussopimukset sekä kuntien energia- ja ilmastostrategioiden suunnittelu ja toteutus.

Motiva hallinnoi ympäristöministeriön jätelain tarpeisiin perustamaa sähköistä alustaa, Materiaalitoria. Sen tavoitteena on edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä, kiertotaloutta ja teollisten symbioosien syntymistä tarjoamalla alan toimijoille markkinapaikka. Maksuttomassa ja alan toimijoille avoimessa palvelussa voi etsiä ja tarjota jätteitä, tuotannon sivuvirtoja ja näihin liittyviä palveluja, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja.

Palvelu tuo mm. läpinäkyvyyttä jätelaissa säädetyn kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun käyttöön ja sen edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen. Alustan käytön lisääntyessä kansallinen näkymä jätteistä ja sivuvirroista kasvaa, mikä voi mahdollistaa myös uudenlaisia liiketoimintoja, teollisia symbiooseja ja tuotteita.

Materiaalitorilla on ollut käynnistävä vaikutus Motivan datapohjaisen toiminnan kehittämisessä. Nyt on käynnissä Motiva Services Oy:n kehityshanke, jossa kehitetään data-alustan päälle uusia palveluita, dataintegraatioita, analytiikkaa ja ekosysteemiratkaisua.

Lähtökohtana kehityshankkeessa ovat rakentamisen ja purkamisen materiaalit, joissa nähdään merkittäviä mahdollisuuksia. Rakennusteollisuus on volyyminsa puolesta suurin yksittäinen raaka-aineita käyttävä sektori ja se myös tuottaa 16 miljoonaa jätetonnia; eli se on kaivosteollisuuden jälkeen suurin jätettä tuottava sektori (Sitra 2014, 57). Yhteinen alusta tukisi rakennusmateriaalien tehokkaampaa uusiokäyttöä ja loisi pohjaa uusille liiketoiminnoille.

Lue Motivan koko tarina työ- je elinkeinoministeriön raportista Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot.

Tutustu Sustainable Manufacturing -ohjelmaan