Siirry sisältöön
Case 13.04.2021

Vossi Group: Digitaalinen simulointi säästää aikaa ja rahaa

3D-tulostus

Vossi Groupin strategiana on toimia konepajateollisuuden älykkään tuotannon ja liiketoiminnan uudistamisen kumppanina tarjoamalla maailman johtavien valmistajien uusimpia tuotantoteknologioita ja elinkaaripalveluita. Vossin asiakkaat ovat pääosin metalliteollisuuden yrityksiä.

Digitaaliseen tuotantoon perustuvat liiketoimintamallit ja toimitusverkostot ovat aiempaa joustavampia, nopeampia sekä sitovat vähemmän pääomaa. Vossi on johtava 3D-tulostusteknologia-toimittaja. Asiakkaiden tarpeet ovat kehittyneet entistä haastavammiksi ja datan määrä on merkittävästi kasvanut. Yhden tulostuksen aikana syntyy jopa 8 teratavua dataa. Dataa analysoimalla ja hyödyntämällä ja prosessia kompensoimalla pyritään 100 % laatuun, jossa ei enää tarvita tuotteelle jälkilaaduntarkastusta.

Datapohjaisuus korostuu myös metallintyöstökoneiden, niiden hyödynnettävyyden, huollon ja tuotannon optimoinnin ja koko elinkaaren hallinnan näkökulmasta. Vossi on tarjonnut jo 10 vuotta teollisen internetin ratkaisuja, jotka rakentuvat koneissa olevien antureiden tuottamaan laitedataan. Vossilla on oma ohjelmisto, Pajavisio. Pajavision tuotannonseurantajärjestelmä tarjoaa reaaliaikaista tietoa tuotannosta. Työstökoneiden ja -solujen käyttötuntien, käytettävyyden sekä käyttöasteen automaattinen seuranta mahdollistaa paremman päätöksenteon tuotannonohjauksen ja investointien näkökulmista.

Datan analysointi tarjoaa mahdollisuuksia tuotannon optimointiin. Tämä mahdollistaa myös mm. reaaliaikaisen kunnossapidon, jossa koneiden kuntoa, esim. laakereiden värinää, valvotaan antureilla. Tällöin vikaantuminen voidaan ennakoida ja laakerien vaihto päästään tekemään hallitusti. Näin säästetään kustannuksia verrattuna yllättävän konerikon aiheuttamiin suoriin ja välillisiin kustannuksiin.

Lue Vossin koko tarina työ- je elinkeinoministeriön raportista Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot.

Tutustu Sustainable Manufacturing -ohjelmaan