31/10
Haku 31.10.2020

Business Finlandilta uusi tilapäinen TKI-lainarahoitus paljon työllistäville yrityksille häiriötilanteen ratkaisemiseen

Hakuaika 31.10.2020 asti

Lisätietoja

Lisätietoja hakijoille tilapäisestä TKI-lainasta:
Rahoituspalvelu Business Finlandin verkkosivuilla

Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville, osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla keinoja liiketoimintansa koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen. 

Rahoitus sopii erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Kehitystyöllä varmistetaan kilpailukykyä ja säilytetään työpaikkoja

Uutta lainarahoitusta voivat hakea yritykset, säätiöt ja yhdistykset, jotka ovat havainneet liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä, tai jotka ovat tunnistaneet poikkeustilanteessa kokonaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vaativat kehitystyötä ennen niiden taloudellista hyödyntämistä.

Rahoitusta voivat hakea myös organisaatiot, joissa poikkeustilanne on tehnyt mahdolliseksi normaaliaikoja laajemman panostamisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kehittämisen toteutus vaatii lisäresursointia. Business Finlandin rahoituksella ne voivat suunnata poikkeustilanteen seurauksena vapautuneita resursseja kehittämistyöhön ja nopeuttaa sitä. Siten työntekijät pystytään pitämään töissä myös kriisin aikana.

Rahoitusta uudistamiseen, kehittämiseen ja pilotointiin

Tilapäisellä TKI-lainarahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi:

  • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
  • Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan
  • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja
  • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa
  • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
  • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Lainaa voi hakea kehitysprojektiin, jonka koko on vähintään 150 000 euroa. Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7-10 vuotta. Lainan suuruus on 100 000 - 500 000 euroa. Hakijan on kyettävä uskottavasti osoittamaan omarahoitusosuutensa projektille. Rahoituksen saajan on siis oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan tällaisen projektin ja aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista.