Siirry sisältöön

23/11

Hakuaika 5.7.-23.11.2022

Rahoitushaku Clean Energy Transition Partnership -ohjelmaan (CETP)

Jätä aiehakemus viimeistään 23.11.2022 klo 12.00 CET (Central European Time) 

Lisätietoja

Anssi Paalanen 
Business Finland 
anssi. paalanen (at) businessfinland.fi 
+358 400 597 866 

 

Katja Hollmén 
Business Finland 
katja. hollmen (at) businessfinland.fi 
+358 40 579 9331 

Clean Energy Transition Partnership -ohjelmaan liittyvä rahoitushaku vuodelle 2022 käynnistyy.

Hausta rahoitetaan laaja-alaisesti energiaan ja vihreään siirtymään keskittyviä kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja. Haussa on mukana 55 kansallista ja alueellista rahoittajaorganisaatiota. Suomessa rahoittavana organisaationa toimii Business Finland. Ohjelmakauden ensimmäisen haun alustava budjetti on noin 135 M€, josta Business Finlandin avustusbudjetti on kokonaisuudessaan 5 M€. Haulla edistetään vihreää siirtymää.

CETP-ohjelman teema-alueet

 • Päästötön ja optimoitu eurooppalainen energiajärjestelmä
 • Päästöttömät energiantuotantoteknologiat
 • Energian varastointi, uusiutuvat polttoaineet ja hiilidioksidin talteenotto ja käyttö
 • Tehokkaat päästöttömät lämmitys- ja viilennysratkaisut
 • Alueelliset energiajärjestelmät<
 • Rakennettu ympäristö

Konsortio

Suomalainen osa eurooppalaisesta konsortiosta voi muodostua kahdella tavalla:

 • Suomalainen yritysosallistuja voi osallistua hakuun yksin tai yhdessä muiden yritysten kanssa. Tällöin Suomen kansalliset vaatimukset vastaavat Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoituksen vaatimuksia.
 • Jos suomalaisessa osakonsortiossa on mukana yksi tai useampia suomalaisia tutkimuslaitoksia, on tutkimuslaitoksen lisäksi oltava mukana myös vähintään yksi Suomessa toimiva yritys, joka hakee tutkimus- ja kehitysprojektilleen rahoitusta Business Finlandista.

Eurooppalaisen konsortion suomalaisen osan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Hakijaorganisaation tulee olla Business Finlandin ehtojen mukaisesti rahoituskelpoinen.
 • CETP-ohjelman kelpoisuusvaatimukset konsortiolle. Tärkeimpänä näistä on se, että kansainvälisen konsortion on muodostuttava vähintään kolmen* maan osallistujista.

Aikataulu

Aiheesta on järjestetty kaksi eurooppalaista Teams-infoa syksyn aikana: 13.9. ja 16.9.

Vuoden 2022 rahoitushaun alustava hakuaikataulu
 • Aiehakemusten jättöaikataulu 9-11/ 2022
 • Hyväksytyn aiehakemuksen jättäneelle osapuolelle saapuu 2/2023 alussa pyyntö lähettää varsinainen hakemus
 • Varsinaisen hakemuksen jättöaikataulu 2-4/2023
 • Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2023 marraskuun loppuun mennessä
 • Seuraava haku käynnistyy syksyllä 2023

Hakemukset jätetään CETP-portaaliin, joka avautuu syksyn 2022 aikana.

Huom! Hakijoiden on hyvä olla yhteydessä Business Finlandin yhteyshenkilöihin hyvissä ajoin ennen aiehakemuksen jättämistä saadakseen neuvontaa Business Finlandin asiantuntijoilta.

Lisätietoa CETP-ohjelman verkkosivuilla

* Ohjelman jäsenmaat ja -alueet

Belgia, Tsekki, Saksa, Tanska, Viro, Kreikka, Espanja, Suomi, Ranska, Unkari, Irlanti, Israel, Islanti, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugal, Romania, Ruotsi, Turkki, Kypros, Sveitsi, Skotlanti.