Siirry sisältöön

23/5

Haku 18.3.-23.5.2022

Rahoitushaku kärkiteknologioita sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen

Business Finland järjestää kaksi rinnakkaista hakua infrastruktuurien kehittämisen rahoituksesta.

Lisätietoja

 

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä tai jätä viesti asiakaspalveluun tunnisteella: RRF – 5G/6G, AI-, Kvantti – kehittämisympäristöt tai RRF  Innovaatioinfrastruktuurit

 

Olavi Keränen
Business Finland
olavi.keranen (at) businessfinland.fi

Haut koskevat 5G/6G-, tekoäly- (AI) ja kvanttilaskentateknologioiden kehitystä tukevien sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamista ja kehittämistä.

Tallenne ja esitys infotilaisuudesta 29.3.2022

Haut

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Rahoitus toteutetaan alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti edellyttäen, että Euroopan komissio hyväksyy tässä esitetyt hakuohjeet.

5G/6G-, tekoäly- ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus-, ja innovaatioympäristöjen rakentaminen tai kehittäminen

5G/6G-evoluutio, tekoäly ja kvanttilaskenta ovat tulevaisuuden teknologisen kilpailukyvyn keskeisiä elementtejä. Näissä teknologioissa ja niiden soveltamisessa Suomella on toistaiseksi vahva asema. Ollakseen houkutteleva ympäristö yritysten TKI-investoinneille sekä kumppani EU- ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä, Suomen tulee tarjota kilpailukykyiset olosuhteet ja infrastruktuurit kärkiteknologioiden kehittämisessä tarvittavalle yhteistyölle.

Tältä pohjalta toteutetaan haku 5G/6G, tekoäly- ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen tähtäävistä projekteista. Tähän on varattu 7,3 miljoonaa euroa ja tavoitteena on saada liikkeelle pk-yrityksiä, Suomen vientisektoria ja siihen liittyviä tutkimusta palvelevia testi-, kokeilu-, tutkimus- tai innovaatioympäristöprojekteja.

Tutustu hakuohjeisiin (pdf)

Kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien testi-, kokeilu, tutkimus- tai innovaatioinfrastruktuurien rakentaminen tai kehittäminen

Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeksi on asetettu turvata suomalaista ja eurooppalaista kilpailukykyä parantamalla sekä yritysten että tutkijoiden mahdollisuuksia kokeilla edistyksellisiä soveltavia ratkaisuja kontrolloidussa käyttöympäristöissä. Tältä pohjalta käynnistetään haku kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen tähtäävistä projekteista.

Rahoitettavia projekteja ei ole rajattu mihinkään tiettyyn teknologia- tai liiketoiminta-alueeseen. Jokaiseen rahoitettavaan projektiin on kuitenkin sisällyttävä merkittävä digitalisaatiokehitystä edistävä tai hyödyntävä elementti. Digitaalisuuden pitää olla olennainen uutuusarvoa tuottava osa kokonaisuudessa ja ensisijainen keino infrastruktuurisuunnitelman taustalla olevan haasteen ratkaisemisessa. Lisäksi haussa painotetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman yleisten kestävän kasvun tavoitteiden toteutumista.

Hakuun on varattu 20 miljoonaa euroa ja tavoitteena on saada liikkeelle pk-yrityksiä, Suomen vientisektoria ja siihen liittyvää tutkimusta merkittävällä tavalla palvelevia testi-, kokeilu-, -tutkimus tai innovaatioympäristöprojekteja.

Tutustu hakuohjeisiin (pdf)

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

RRF-infrastruktuuri hauissa Business Finland rahoittaa laajasti yrityskäyttöön suuntautuneiden testi-, kokeilu-, tutkimus- ja infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen tähtääviä investointipainotteisia projekteja sekä Co-Innovation-tyyppisiä em. infrastruktuurien syntymistä ja kehittymistä tukevia tutkimuspainotteisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -yhteisprojekteja.

Hauissa on tarjolla kolme eri rahoitusmuotoa:

  • Tutkimusinfrastruktuurirahoitus
  • Innovaatioklusterirahoitus
  • Co-Innovation TKI-rahoitus

Tutkimusinfrastruktuurirahoitus voi kohdistua ainoastaan infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin liittyviin kustannuksiin. Innovaatioklusterirahoituksessa investointien lisäksi voidaan myöntää tukea myös innovaatioklusterin toiminnan tukemiseen. Näissä rahoitusmuodoissa Business Finland voi myöntää enintään 50% projektin rahoituskelpoisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus on avustusta.

Co-Innovation-projekteissa noudatetaan Business Finlandin Co-Innovation-projekteille määriteltyjä normaaleja tukitasoja ja muita yleisiä kriteerejä. Rahoitus on aina avustusta ja teollisen tutkimuksen osuus kustannuksista on oltava yli puolet.

Rahoitus ei rasita komission salliman tilapäisen 2,3 miljoonan euron koronahäiriötukiohjelman kiintiötä.

Miten rahoitusta haetaan?

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Rahoituspalveluksi valitaan haettavan rahoitusmuodon mukaan:

  • Tutkimusinfrastruktuurit: 'Tutkimusinfrastruktuurirahoitus'
  • Innovaatioklusterit: 'Tutkimus, kehitys ja pilotointi'
  • Co-Innovation-projektit: 'Co-Innovation'

Hakuaikataulu

RRF-infrastruktuurihaut toteutetaan vuonna 2022. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteerien mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hakemus on jätettävä viimeistään 23.5.2022

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavien hankkeiden on päätyttävä viimeistään joulukuussa 2025.

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

#KestäväKasvu