Siirry sisältöön

30/6

Haku 21.1.-30.6.2022

Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitushaku

Rahoitushaun tavoitteena on edistää teollisuuden vähähiilistymistä ja kiertotaloutta, digitaalista uudistumista ja teollisen palveluviennin kasvattamista huomioiden murrokselliset ja uudet teknologiat. 

 

Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 30.6.2022. 

 

Lisätietoja


Maarit Kokko ja Sakari Karppinen
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Tallenteet ja esitysaineistot

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. 

Rahoitettavien hankkeiden tulee liittyä yritysten vähähiiliseen ja/tai kiertotalouden tai palveluliiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja uudistamiseen. 

Kenelle?

 • Rahoitusta voivat hakea Suomeen rekisteröidyt osakeyhtiömuotoiset yritykset, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä ja joilla on siihen riittävät taloudelliset resurssit sekä monipuolinen osaaminen ja tiimi. Lisäksi edellytetään kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.  
 • Tutkimusorganisaatio voi hakea rahoitusta osana co-innovation-projektia.   

Mihin aiheisiin rahoitusta voi hakea?   

Projektien on oltava tutkimus- ja kehitysprojekteja esimerkiksi oheisista aiheista:  

 • Teollisten vähähiilisten palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittäminen mm. tuotepalveluna  
 • Teollisen digitaalisen uudistumisen ja datatalouden hyödyntäminen mm. vähähiilisissä arvoketjuissa   
 • Teollisen vetyekosysteemin kehittäminen, jossa käytetään uusiutuvaa energiaa ja vetyä kierrätetään sekä energiana että rakennusaineena lopputuotteissa (mm. kemikaalit, uudet proteiinit)   
 • Teollisuudessa syntyvän hiilidioksidin talteenotto sekä uudelleen käyttö 

Tärkeimpiä hakukriteerejä ovat hankkeiden vähähiilisyys, kiertotalous, innovatiivisuus, digitalisaation edistäminen, vaikutus yrityksen uusiutumiseen, tavoiteltava kansainvälinen liikevaihto, osaaminen ja kyvykkyys toteuttaa hanke sekä hankkeen toteutussuunnitelma.   

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea? 

Avustuksella rahoitettavissa projekteissa:    

 • syntyy uutta osaamista ja tietoa yritykselle ja yhteistyöverkostolle   
 • otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri markkinapotentiaali   
 • päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi   

Projektien pitää päättyä 31.12.2025 mennessä.    

Suomen kestävän kasvun ohjelman erityiset kriteerit (RRF-rahoitus)   

Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns. ”Do No Significant Harm” -vaatimukset.  EUn elpymisvälineessä (Recovery and Resilience Facility, RRF) on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.   

Miten rahoitusta haetaan?

 • Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään normaalisti Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa
 • Valitse rahoituspalvelu:   
  • Yritykset: ”Tutkimus-, kehitys-, ja pilotointi” tai ”Co-innovation”   
  • Tutkimusorganisaatiot: ”Co-innovation” Valitse kohdassa ”Ohjelmat ja muut liitynnät” hakemuksen liittyvän ”RRF- Suomen kestävän kasvun ohjelma” ja valikosta tunnisteeksi  Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitushaku
 • Vastaa projektin osalta ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksin (”Do No Significant Harm”) 

Hakuaikataulu   

Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2022 ja 2023 yhteensä 4 miljoonaa euroa. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteereiden mukaan.  
 
Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 30.6.2022. 

Kysymyksiä ja vastauksia Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitushausta

Ota yhteyttä   

Olethan yhteydessä yhteyshenkilöösi Business Finlandissa tai asiakaspalveluumme (Jätä viesti tunnisteella: RRF – Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitushaku) hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.  

Jos olet uusi asiakas, siirry Tule asiakkaaksi -sivulle

KATSO KOKO HAKUTEKSTI

 

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan 

#KestäväKasvu