Siirry sisältöön

17/5

Pariisi, Ranska 17.5.2022

France meets Finland: T&K-verkottumistilaisuus tekoälystä teollisuudessa

Tiistai 17.5.2022
klo 18:30 CET (19:30 EET)

BPI Francen tilat
6-8 bld Haussmann - Paris 9

Registration

Lisätietoja

 

Business Finland:
Tom WARRAS
Eureka Project Coordinator
tel: +358 50 5577 839

 

BPI France:
Nolwenn SIMONOT
International Program Manager
Tél.: +33 6 07 60 08 34

Tervetuloa Ranska–Suomi-verkottumistilaisuuteen, jonka on aiheena TKI teollisuuden tekoälysovelluksiin. Tilaisuus järjestetään Pariisissa Global Industrie -messujen yhteydessä, jolloin osaamisten ja kokemusten vaihtoa pääsee käynnistämään ranskalaisten yritysten kanssa paikan päällä. AI on työkalu valmistavan teollisuuden prosessien kehittämisessä ja tuotesuunnittelussa ja Ranskassa on kiinnostusta yhteistyöhön Suomen kanssa.

T&K-hankkeet ovat mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön yritysten välillä, ja kanava päästä pysyvään rooliin omalla osaamisalueella. Innovaatiorahoitusorganisaatiot BPI France ja Business Finland valmistelevat hakua ranskalaissuomalaisia yhteisprojekteja ajatellen.

Pohjustuksena tälle yhteistyölle järjestettiin 24.3.2022 virtuaalinen työpaja. Osallistujia oli suuri joukko, ja jatkoyhteyksiä kehitellään.
Työpajan yleisesitysten kalvot 

Seuraavana askeleena on yhteistapahtuma Pariisissa 17.5.2022 Global Industrie -messujen AI Village -tapahtuman yhteydessä. Siellä käynnistetään T&K-hankkeiden yhteishaku. Haun määräpäivä tulee olemaan 26.9.2022, johon mennessä yhteishakemukset on jätettävä BPI Francelle ja Business Finlandille.

Suomen AI-sektori on kehittynyt huimaa vauhtia ja sovellukset valmistavalle teollisuudelle ovat varmasti hyvässä vaiheessa ajatellen tarjoomaa ja yhteiskehittämistä Ranskan teollisuuden kanssa.

Alkuvuonna 2018 presidentti Emmanuel Macron käynnisti kunnianhimoisen suunnitelman tehdä Ranskasta johtavan maan tekoälyn soveltamisessa. Se toteutetaan kaksivaiheisena elvytyssuunnitelmana, laajuudeltaan 3,5 miljardia euroa, siten että ensimmäinen vaihe on panostus T&K:hon. Ranskan poikkitieteelliset tekoäly-tutkimusyksiköt (3IA) ja ranskalaiset yritykset, mukaan lukien 500 start-upia, muodostavat vahvan perustan, josta Ranskan ja Euroopan huipputoimijat (champions) muodostetaan.

Innovaatio- ja T&K-projektit kahden maan välillä ovat Eureka-verkoston tarjous AI-osaajille. BPI France ja Business Finland ovat valmiudessa tukea projekteja T&K-avustuksin ja -lainoin, mistä saadaan tarkempaa tietoa, kun haku avataan toukokuussa verkottumistapahtumassa. Eureka mahdollistaa pitkän jänteen strategisen ja teknisen yhteistyön kahden maan yritysten välillä.

Osallistu Pariisin tilaisuuteen ja kuule T&K-yhteistyön muodoista Ranskan ja Suomen välillä. Kohderyhmänä ovat PK-yritykset ja midcapit, ja myös muut T&K:ta tekevät organisaatiot sekä tutkimuslaitokset Ranskasta ja Suomesta.

Tapahtuman ohjelma löytyy englanninkieliseltä sivulta