Siirry sisältöön

24/3

Online 24.3.2022

France meets Finland: T&k-työpaja tekoälystä teollisuudessa

Torstai 24.3.2022
09:00-10:30 CET (10:00-11:30 EET)
MS Teams

Ilmoittautuminen

Lisätietoja

Business Finland:
Tom WARRAS
Eureka Project Coordinator
+358 50 5577 839


BPI France:
Nolwenn SIMONOT
International Program Manager
+33 6 07 60 0834

Tervetuloa Ranska–Suomi-t&k-työpajaan aiheena tekoälysovellukset teollisuudessa. Kysymyksessä on virtuaalityöpaja, jossa osaamisten ja kokemusten vaihtoa pääsee käynnistämään ranskalaisten yritysten kanssa.

AI on työkalu valmistavan teollisuuden prosessien kehittämisessä ja tuotesuunnittelussa ja Ranskassa on kiinnostusta yhteistyöhön Suomen kanssa. T&k-hankkeet ovat mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön yritysten välillä, ja kanava päästä pysyvään rooliin omalla osaamisalueella. Innovaatiorahoitusorganisaatiot BPI France ja Business Finland valmistelevat hakua ranskalais-suomalaisia yhteisprojekteja ajatellen.

Työpaja 24.3.2022 toteutetaan virtuaalisena, ja se on avoin suomalaisille yrityksille ja tutkimuslaitoksille, jotka tunnistavat AI-teemat, jotka löytyvät englanninkielisestä tilaisuuden ohjelmasta, ja ovat kiinnostuneita tunnustelemaan Ranska-yhteistyötä. Seuraavana askeleena on yhteistapahtuma Pariisissa 17.5.2022 Global Industrie -messujen AI Village -tapahtuman yhteydessä. Siellä käynnistetään t&k-hankkeiden yhteishaku. Haun määräpäivä tulee olemaan 26.9.2022, johon mennessä yhteishakemukset on jätettävä BPI Francelle ja Business Finlandille.

Suomen AI-sektori on kehittynyt huimaa vauhtia ja sovellukset valmistavalle teollisuudelle ovat varmasti hyvässä vaiheessa ajatellen tarjoomaa ja yhteiskehittämistä Ranskan teollisuuden kanssa.

Alkuvuonna 2018 presidentti Emmanuel Macron käynnisti kunnianhimoisen suunnitelman tehdä Ranskasta johtavan maan tekoälyn soveltamisessa. Se toteutetaan kaksivaiheisena elvytyssuunnitelmana, laajuudeltaan 3,5 miljardia euroa, siten että ensimmäinen vaihe on panostus t&k:hon. Ranskan poikkitieteelliset tekoäly-tutkimusyksiköt (3IA) ja ranskalaiset yritykset, mukaan lukien 500 startupia, muodostavat vahvan perustan, josta Ranskan ja Euroopan huipputoimijat (champions) muodostetaan.

Innovaatio- ja t&k-projektit kahden maan välillä ovat Eureka-verkoston tarjous AI-osaajille. BPI France ja Business Finland ovat valmiudessa tukea projekteja t&k-avustuksin ja -lainoin, mistä saadaan tarkempaa tietoa kun haku avataan toukokuussa. Eureka mahdollistaa pitkän jänteen strategisen ja teknisen yhteistyön kahden maan yritysten välillä.

Osallistu työpajaan ja kuule t&k-yhteistyön muodoista Ranskan ja Suomen välillä. Kohderyhmänä ovat pk-yritykset ja midcapit, ja myös muut t&k:ta tekevät organisaatiot sekä tutkimuslaitokset Ranskasta ja Suomesta.

Työpajan ohjelma ja lisätietoja löytyy tapahtuman englanninkieliseltä sivulta. Tervetuloa!