Siirry sisältöön

1/9

Webinaari 1.-2.9.

Ruokaketjujen transformaatiopaneelin jatkotyöpajat

Webinaari

Kumpaankin työpajaan mahtuu 25 osallistujaa.

ILMOTTAUDU MUKAAN

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää
Asiantuntija, Business Finland
pirjo.hakanpaa (at) businessfinland.fi

 

Ruokaketjujen transformaatiopaneelin jatkotyöpaja - Data tuo toteen näyttämisen velvoitteen!


Nyt on oikea aika globaaleille muutoksille ruokaekosysteemeissä! Jatkamme isomman kokonaisuuden tekemistä, koska saimme vahvistusta ajatuksillemme tarpeesta rakentaa yhteinen Food from Finland –alustaratkaisu. Paneeli antoi vahvan suosituksen ruoka-alan yhdessä tekemisen vauhdittamiseen kokeiluilla, joista yhteistä visiota vastaan rakennetaan iso Suomi-tason alusta.

Tarjoamme halukkaille rakentajille ja vastuunkantajille mahdollisuuden osallistua työpajatyöskentelyyn yhteisen vision ja sen eteenpäin viemiseksi tarvittavan tutkimuksen ja kehittämisen projektoimiseksi. Jos tunnettu kuuluvanne tähän joukkoon, joka yhdessä haluaa panostaa aikaa & rahoitusta ja rakentaa kansainvälistä brändiliiketoimintaa perustuen yhteiseen palveluväylä- ja tietojohtamisen alustamalliin, toivomme että osallistutte

1.9.2020 klo 13:00 – 16:00 tai 2.9.2020 klo 9:00-12:00 järjestettävään työpajaan.

Tavoitteena on luoda yhteinen visio ja askelmerkit, miten se saavutetaan. Jos uskottava joukko kiinnostuneita kansainvälistä kasvua hakevia yrityksiä, tutkimusryhmiä ja muita toimijoita haluaa tehdä isosti uutta, olemme valmistautuneet rahoittamaan tekemistä.

Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2020. Saat tarkempia tietoja ja ohjeita työpajasta elokuun lopulla. Teemaa tarkastellaan työpajassa uudenlaisten palveluiden, liiketoimintamallien, brändien ja alustatalouden teknologioiden kehittämisen kautta. Työpajat avaa futuristi Elina Hiltusen puheenvuoro tulevaisuuden ruokaketjuista.

Työpajan tavoitteet

Business Finland’in Food from Finland –ohjelmassa on tunnistettu alustatalouden mahdollisuudet rakentaa kansainvälistä kilpailukykyä ja uusia liiketoimintamalleja. Koko ruokaketju tarvitsee uusia innovaatiota ja rohkeita visioita. Haluamme nähdä, että alalla on kykyä tavoitella yhteisten pelisääntöjen luomista reilun datan periaatteella, uudistaa liiketoimintamalleja, rakenteita ja osaamista ruoan viennin kasvattamiseksi.
1) Varmistaa ruoka-alan yhteinen visio ja tahtotila
2) Sitouttaa mukaan lähtevät yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat
3) Varmistaa riittävä osaaminen ja resurssit kokonaisuuden toteuttamiseksi
4) Löytää verkostoveturi, joka ottaa prosessin eteenpäin viemisen vastuulleen
5) Innostaa panostamaan kansainväliseen kasvuun lisäarvotuotteilla ja palveluilla
6) Saada kehittämissuunnitelmien työstämiseen pelisäännöt ja resurssit

Miten?

Olemme varanneet kuluttajalähtöisen ruokaekosysteemin tutkimukseen ja kehittämiseen jopa 10 miljoonien eurojen rahoituspaketin suomalaisille ruoka-alan arvoketjulle. Business Finland -rahoitus voi sisältää yritysten ja tutkimuslaitosten t&k-rahoitusta yhteisen palvelu-alustan tutkimukseen ja kehittämiseen kansainvälisen lisäarvoa tuottavan liiketoiminnan kehittämiseksi.
Syksyn aikana on tarkoitus käynnistää yhteisiä kehittämisprojekteja, jonka tavoitteena on luoda pelisäännöt, liiketoimintamallit, rakenteet ja osaaminen suomalaista ruoan vientiä edistävään, uutta luovaan tuottajalta kansainväliselle kuluttajalle kattavan palveluväylän toteuttamiseksi.