Siirry sisältöön

13/2

Helsinki 13.2.2020

Horisontti Eurooppa 2021-2027: Elintarvike-, ympäristö- ja biotaloustutkimuksen painopisteet Suomen näkökulmasta

Työpaja 13.2.2020
Ympäristöministeriö, Pankkisali
Aleksanterinkatu 7, Helsinki
Aika: klo 9-12

Ilmoittautuminen 11.2.2020 mennessä

 

Ilmoittaudu täällä


Lisätietoja tilaisuudesta

Elina Nikkola
Maa- ja metsätalousministeriö
elina.nikkola (at) mmm.fi

Sampo Tukiainen
Business Finland
sampo.tukiainen (at) businessfinland.fi

Horisontti Eurooppa -ohjelman ensimmäisten vuosien hakujen suunnittelu on alkanut vuoden 2020 alussa. Tervetuloa keskustelemaan Suomen kannalta keskeisistä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kokonaisuuksista ja teemoista, joihin vaikuttamistyön tulee keskittyä tulevissa valmisteluvaiheissa!

Horisontti Erooppa -ohjelmalla tuetaan edeltäjänsä Horisontti 2020 tavoin eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tutkimuksen vaikuttavuus on edelleen avainsana ja ohjelmaan on rakennettu entistä vahvempia kannustimia jäsenmaiden yhteistyölle globaalien haasteiden ratkaisemiseksi ja tutkimus-innovaatiorajapinnan madaltamiseksi.

Ensimmäisten vuosien työohjelmien valmistelu on nyt alkanut. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan niiden aiheisiin ja sisältöön! Valmistelutyötä koordinoivat Suomessa eri klustereiden varjokomiteat, joiden edustajien yhteystiedot löytyvät Horisontti 2020 -ohjelman kansallisilta verkkosivuilta.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma tulee rakentumaan kolmesta pilarista. Niin sanottu toinen pilari eli "globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky" rakentuu klustereista, joista yksi on "Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö" (klusteri 6). Teema sisältää myös meriin ja sisävesiin liittyvän tutkimuksen.

Ennen tilaisuutta kannattaa tutustua strategisen suunnittelun orientaatiodokumenttiin, jossa on kuvattu myös tarkemmin tämänhetkistä kumppanuustilannetta ja yhteyksiä muihin EU-ohjelmiin. Klusteri 6:n teksti alkaa sivulta 109. Työpajassa esitellään klusterin sisältöä ja keskustellaan pienryhmissä Suomen kannalta relevanteimmista asiakokonaisuuksista ja tutkimusaiheista. Tilaisuus järjestetään maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Business Finlandin ja Suomen Akatemian yhteistyönä.

Työpaja on suunnattu kaikille tulevan puiteohjelman sisällöstä kiinnostuneille. Mukaan toivotaan erityisesti myös yritysten edustajia.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.2. mennessä ilmoittautumislomakkeen kautta. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuuden johdantopuheenvuoron voi kuunnella myös Skypen kautta: Liity Skype-kokoukseen tai puhelimella +358942720677 (neuvottelutunnus:6475905).

Tilaisuuden agenda 

Klo 08.45 Kahvitarjoilu

Klo 09.00 Johdanto Horisontti Eurooppaan ja sen "Ruoka-, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö" -klusteriin

Klo 09.30 Keskustelu pienryhmissä
       Ryhmä 1: Environmental Observation
       Ryhmä 2: Biodiversity and Natural Capital
       Ryhmä 3: Agriculture, Forestry and Rural areas
       Ryhmä 4: Seas, Oceans and Inland Waters
       Ryhmä 5: Food Systems
       Ryhmä 6: Bio-based Innovation System
       Ryhmä 7: Circular Systems

Klo 10.30 Pienryhmätöiden purku

Klo 11.15 Tilaisuuden yhteenveto ja työn jatko

Klo 11.30 Tilaisuus päättyy viimeistään