Siirry sisältöön

15/3

Helsinki 15.3.2018

What’s Up with Travel Trends -seminaari tiivistettynä

Helsinki

Tässä What’s Up -seminaarissa kuulimme tuoreet avainluvut matkailijoiden rahankäytöstä ja matkailuviennin merkityksestä Suomen taloudelle, tarkastelimme Suomen houkuttelevuutta matkakohteena ja seurasimme matkailijoiden digitaalista jalanjälkeä.

Lue alta puheenvuorojen tiivistelmät, tutustu esityksiin ja katso puhujien lyhyet videohaastattelut.

Ossi Nurmi, yliaktuaari, Tilastokeskus

Miksi vuoden 2017 raportoitujen yöpymisten määrä nousi 6,6 miljoonasta 6,7 miljoonaan?

Matkailun merkitys Suomen taloudelle: Matkailijatilinpidon 2015–2016 julkistus

Ulkomainen matkailukysyntä muodostaa noin neljänneksen 14 miljardin matkailun kokonaiskysynnästä Suomessa. Ulkomaiset matkailijat käyttävät budjetistaan kotimaisia enemmän rahaa henkilöliikennepalveluihin (38%). Ostoksiin he kuluttavat siitä noin viidenneksen, ja ravintoloihin ja kahviloihin 15 prosenttia.

Matkailun arvonlisä on absoluuttisesti kasvanut samaa tahtia Suomen muun talouden kanssa. Matkailun osuus Suomen BKT:sta onkin pysynyt kuluneina vuosina 2,5 prosentin tuntumassa. Näin mitaten matkailualan kanssa liki samankokoisia toimialoja Suomessa ovat esimerkiksi metsäteollisuus, kemianteollisuus sekä maa-, metsä- ja kalatalous.

Matkailuala työllistää 140 000 ihmistä, joista lähes puolet työskentelee ravitsemispalveluissa. Joka 20. ihminen työskentelee matkailua palvelevilla toimialoilla. Lukuun ei sisälly vuokratyötä, jonka osuudeksi on arvioitu noin 6 000 henkilötyövuotta eli 8 prosenttia hotelli- ja ravintola-alan työllisyydestä.

Matkailutilinpito kokoaa yhteen matkailun toimialojen talous- ja työllisyysvaikutukset. Nyt julkistettiin vuoden 2016 ennakko- ja vuoden 2015 vahvistetut tiedot valtakunnallisella tasolla.


Mökkimajoitustilastoinnin kehitysprojekti

Valtaosa mökkien vuokrakäytöstä jää tällä hetkellä majoitustilastoinnin ulkopuolelle. Tilastokeskus selvittää, miten täydentävää tietoa olisi mahdollista saada tilastoinnin piiriin. Tarkoitus olisi koota koko Suomen kattava tilasto mökeistä ja vapaa-ajan asunnoista. Riittävän täsmällisen ja kattavan tiedon saamisesta tekee haastavaa se, että mökkejä käytetään mahdollisesti useampien välityspalveluiden kautta samanaikaisesti, mökin omistaja saattaa toisaalta myydä mökkiä myös suoraan asiakkaille ja käyttää sitä lisäksi itse osan aikaa vuodesta.

Tällä hetkellä ajatuksena olisi koota tietoa esimerkiksi mökkien kapasiteetista sekä kotimaisesta ja ulkomaisesta käytöstä valtakunnallisilta ja alueellisilta välityspalveluilta. Mökkitilastointiprojekti etenee vaiheittain alkaen tänä keväänä tehtävällä esiselvityksellä, jossa arvioidaan alustavasti myös vuokrakäytön kokonaisvolyymia.

Pasi Nurkka, toimitusjohtaja, TAK Oy

Mikä on tuoreen matkailijatutkimuksen kiinnostavin tulos?

Visit Finland Matkailijatutkimuksen päätulosten julkistus

Matkailijatutkimuksen tuoreiden tietojen mukaan Suomessa vieraili viime vuonna 8,3 miljoonaa ulkomaista matkailijaa vuonna 2017. Heistä lomamatkalaisia oli 2,2 miljoonaa. Yöpyviä oli 5 miljoonaa ja päivämatkalaisia 3,3 miljoonaa. Kaikkien näiden ryhmien matkat lisääntyivät edellisvuodesta.

Ulkomaiset matkailijat jättivät Suomeen yhteensä 2,6 miljardia euroa. Määrä kasvoi 500 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Eniten rahaa käyttivät venäläiset matkustajat, joita on määrällisesti eniten. Matkailijaa kohden eniten rahaa käyttivät kiinalaiset (1262 €) venäläisten kulutuksen jäädessä runsaaseen 240 euroon vierailua kohden. Keskimäärin matkailija käytti Suomessa 318 euroa matkaa kohden, kun ennakkokulut (ennakkoon maksetut majoitukset, autovuokrat, pääsymaksut yms.) lasketaan mukaan.

Matkailijoista joka viides yöpyi hotelleissa, yli neljännes tuttavien ja sukulaisten luona ja loput muissa majoitusmuodoissa. Lomamatkalaiset suosittelivat Suomea matkakohteena useammin kuin kaikki Suomessa matkailleet keskimäärin. Matkailijatutkimukseen haastatellaan Suomen raja-asemilla vuosittain lähes 20 000 ulkomaista matkailijaa.

Jessica Blechingberg & Mikaela Mäkelä, Academic Business Consulting

Ostosmatkailu Suomessa kasvaa kohisten. Millaiset tunnelmat yrittäjien keskuudessa on? Onko suomalaisilla tuotteilla merkitystä?

Ulkomaiset ostosmatkailijat Suomessa

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda katsaus haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita ulkomaiset
ostosmatkailijat tuovat suomalaisten yritysten liiketoimintaan. Tutkimuksessa haastateltiin Helsingissä sijaitsevien, suomalaista designia myyvien liikkeiden päätöksentekijöitä ja asiakaspalveluhenkilöitä.

Ulkomaisten matkailijoiden osuus asiakaskunnasta oli kasvanut kaikissa helsinkiläisissä liikkeissä. Kansallisuuksista suurimpina mainittiin mm. kiinalaiset, japanilaiset, saksalaiset ja amerikkalaiset. Kasvua nähtiin tulevan Aasian maista ja esimerkiksi Australiasta. Sen sijaan venäläisasiakkaiden merkitys design-liikkeissä oli vähentynyt viime vuosina. Asiakaskunta oli kaiken kaikkiaan nuortunut ja kansainvälistynyt.

Tuotteissa matkailijat arvostivat aitoutta ja suomalaista alkuperää. Heitä kiinnostivat klassikkotuotteet, eksoottiset suomalaistuotteet ja pienet tuliaiset. Maksutavoista yleisimpiä olivat edelleen luottokortit, mutta myös mobiilimaksusovelluksia oli käytössä. Tulevaisuuden liikkeiden kauppiaat uskoivat olevan yhä elämyksellisempiä ja osallistavan asiakkaita esimerkiksi aktiviteettien ja tapahtumien muodossa.

Sandro Cuzzolin, Strategic Global Clients and Strategy Director, Travel Audience

Three examples of destinations utilizing digital tools successfully – what are the key things they have done?

Turning online users into incremental visitors: Insights from Visit Finland Pilot Campaign

A modern-day trend is that consumers search for travel information and inspiration from countless digital channels before they book a trip. In fact, 87% of people decide where to travel on the internet. People search for information on different meta-search sites, OTA websites and travel inspiration pages. On average, people browse through 38 different websites when they search for travel options before booking.

In travel, the traditional AIDA sales funnel (Awareness-Interest-Decision-Action) doesn’t work anymore as consumers move back and forth between the different stages from inspiration to decision and back to inspiration. The multitude of channels and options have also had an effect on customer loyalty. Consumers are often very unloyal when making travel-related purchases. The best deal usually wins.

The number of destinations people consider before booking is 12. Thus, there is a lot of competition between DMO’s and companies to win over the consumer and get them to choose a specific destination. This is why it is important to be present in all the relevant digital channels or you will miss the opportunity to inspire potential travelers to your destination.

People are often inspired multiple times before they book so it is important to buy advertisement on reliable travel websites so that people can be directed to your content instead of your competitors. For example, research says that if a consumer is interested in traveling to e.g. another Nordic country, showing advertisement of Finland in the right spot might change their mind and get them to come to Finland instead. This shows the importance of marketing. In fact, more than 100 DMO’s are going to invest at least 1 million Euros on online marketing by 2020.

Gonzalo Vilar, Strategy Director at Bloom Consulting

Where does Finland stand regarding its touristic, trade and talent appeal?

Finland’s Touristic Demand – Moving from tourist’s perceptions to digital demand

In today’s digitalized world it is important for countries to understand that their digital identity is in fact their real identity. It is showcased in how people use search engines, especially Google. If a person has a conversation online or offline about a brand and it has a positive impact on them, they will usually “google” it. This goes for travel as well. Google says that 68% of people go online for travel inspiration.

By searching a destination, we now know that a person is interested in that destination. Thus, the travel industry needs to have a new outlook on perception vs. demand. “The search” is the new KPI. The question is: are they searching for us or our competitors?

Digital search data opens up a world of useful insights to take advantage of. This includes strategy and product definition, marketing campaigns, brand communication and market segmentation. Bloom Consulting’s Digital Demand software offers a way to look at what people search online by categorizing this information into brandtags and micro-brandtags. By looking at these tags, we can get a clearer picture of what people search for and what are the search trends relating to a specific destination in a specific country.

In 2017, there were 3,9 million searched made of Finland making it the 21st country in Europe in search numbers. In searches, Finland ranks close to the other Nordic neighbors with the exception of Iceland, which is ahead of the other countries. Finland is on a positive upwards moving trend with a 16% growth in 2017 as compared to 2016 making Finland’s search growth the highest in comparison to the other Nordics.

The most searched for themes about Finland include natural wonders (northern lights), wellbeing (sauna), winter sports and Santa Claus. The igloo hotels are also one specific trend that strongly stands out. This shows that is it possible to move the perception of a destination from one theme (previously sauna) to another (now igloo hotels). In 2018, the trends show an increasing interest in skiing, camping, gambling and aqua parks. However, the share of interest is strongly related to nationalities. For example, Russian visitors are very interested in activity parks hiking up the overall search results. In USA and Asia Finland in strongly positioned, especially in Japan.

Laura Rodriquez, Head of Analytics, ForwardKeys

1) How does your customers use the booking transactions data ForwardKeys provides?
2) Has the terrorist attacks in Central European destinations had an impact on the Nordics?

Stopover trends to Finland and Nordics

Interest for the Nordic region keeps growing with Asian visitors driving the growth. Even though travel from Asia has been growing worldwide, the Nordic countries clearly outperformed in attracting stayovers from Asia, led by Japanese and Chinese visitors. The Nordic region attracts especially visitors travelling in groups and wanting to see and experience several Nordic destinations during their journey, so the popularity of combined trips keeps growing the most. Also the importance of Helsinki as the main hub for Asian travelers to the Northern and Western Europe is strengthening with growing seat capacity especially from China.

Joni Sundelin, Senior Vice President, Finavia Corporation

Suomi pohjoisen Euroopan gatewayna: pohjoinen ulottuvuus turismin vauhdittajana

Mitkä ovat Helsinki-Vantaan menestystekijät kilpailussa muiden pohjoisten lento-asemien kanssa?

Teemu Jäntti, myynti- ja markkinointijohtaja, Luottamuksen Löyly

Miten Suomen matkailuteollisuus voi hyödyntää lohkoketjuja?

Visionääripuheenvuoro: Mikä on lohkoketju ja mitkä ovat sen vaikutukset matkailualaan?

Teemu toimi visionäärinä ja esitti lohkoketjuteknologian perusteet sekä esimerkkejä käytöstä matkailualalla.

Lohkoketjuilla on pääasiassa kolmella ominaispiirrettä:

1. Jaettu ja muuttumaton tietokanta, jolloin tiedon keskitetty omistajuus ja valta poistuu kolmansilta osapuolilta
2. Arvon läpinäkyvä ja hajautettu siirtäminen ilman välikäsiä
3. Älykkäät sopimukset eli automatisoidut ehtoperusteiset transaktiot/tapahtumat

Kaikki perustuu avoimuuteen ja luottamukseen jonka teknologia mahdollistaa. Lähtökohtaisesti tavoitteena on mahdollistaa ihmisten tai yritysten välinen suora kauppa, niin että kolmannet osapuolet jäävät turhaksi.

Lohkoketjuja on monenlaisia:

1. Avoimet lohkoketjut joita kuka vain voi hyödyntää ja esim. tehdä kauppaa bitcoineilla. Avoimilla lohkoketjuilla on pidemmällä aikavälillä mahdollisuus todella muuttaa maailmaa ja liiketoimintamalleja.
2. Luvanvaraiset lohkoketjut tullaan ottamaan käyttöön nopeammin ja niistä nähdään nopeammin liiketoiminnallista hyötyä (esim. yritysverkostojen välisiä ja voivat parantaa tehokkuutta)

Yleisiä oletuksia ja väärinkäsityksiä

1. Lohkoketju = Bitcoin: Bitcoin on lohkoketjujen ensimmäinen sovellus, mutta lohkoketju on ja mahdollistaa paljon muutakin.
2. Lohkoketju = Uusi internet: Ei pidä paikkaansa. Lohkoketjua voi pitää arvon verkkona/internetinä (vrt. tiedon verkko)
3. Lohkoketju tulee muuttamaan kaiken yhteiskunnassamme: Tätä ei kukaan vielä tiedä
4. Lohkoketju on kypsä ja laajalti käytetty teknologia: Ensimmäiset pilotit ja käyttöönotot tehdään nyt

Esimerkkejä matkailualalta:

1. matkustajadatan siirtäminen lohkoketjuun siten, että kaikilla toimijoilla pääsy rajatusti matkustajatietoihin, esim. lentokenttä, tulli, rajavartiosto (sujuvampi prosessi sekä matkailijalle, että eri toimijoille)
2. keskitetystä hajautettuun toimintamalliin esim. airbnb versus Lockchain
3. Kryptovaluutat, ICO (Innitial Coin Offering) esim. Expedia hyväksyy bitcoineja, Suomi voisi lanseerata oman Santa coinin joka voisi toimia maksuvälineenä Suomessa matkaillessa.

Lohkoketjuteknologia on uutta ja olemme hyvin alkutaipaleella sen hyödyntämisessä. Emme ole jäljessä! Esimerkiksi Dubai Tourism on aloittamassa lohkoketju-projektia rakentaakseen virtuaalisen kauppapaikan. Mahdollisuuksia tulee olemaan todella paljon ja pitää lähteä kokeilemaan.

WUP Travel Trends Ossi Nurmi – Matkailun merkitys Suomen taloudelle: Matkailijatilinpidon 2015–2016 julkistus (pdf, 821 KB)
WUP Travel Trends Pasi Nurkka – Visit Finland Matkailijatutkimuksen päätulosten julkistus (pdf, 977 KB)
WUP Travel Trends Jessica Blechingberg & Mikaela Mäkelä – Ulkomaiset ostosmatkailijat Suomessa (pdf, 2 MB)
WUP Travel Trends Sandro Cuzzolin – Turning online users into incremental visitors: Insights from Visit Finland Pilot Campaign (pdf, 4 MB)
WUP Travel Trends Gonzalo Vilar – Finland’s Touristic Demand: Moving from tourist’s perceptions to digital demand (pdf, 4 MB)
WUP Travel Trends Laura Rodriguez – Stopover trends to Finland and Nordics (pdf, 3 MB)
WUP Travel Trends Teemu Jäntti – Visionääripuheenvuoro: Mikä on lohkoketju ja mitkä ovat sen vaikutukset matkailualaan (pdf, 1 MB)