Siirry sisältöön
Uutinen 26.06.2017

Kipulääkkeiden pitoisuudet voidaan pian selvittää potilaan verestä reaaliaikaisesti

Yksi Tekesin Challenge Finland -kilpailun voittajatiimeistä kehittää mittausmenetelmää, jonka avulla vahvojen kipulääkkeiden pitoisuudet voidaan mitata lähes reaaliaikaisesti potilaan verinäytteestä.

Menetelmällä voidaan lisätä potilasturvallisuutta ja pelastaa ihmishenkiä.

Vahvojen kipulääkkeiden, kuten opioidien, annostelu perustuu tällä hetkellä potilaan tuntemuksiin. Vereen kulkeutuvan kipulääkeaineen tarkkaa määrää on hankala määrittää, sillä lääkkeen imeytymisnopeus riippuu potilaasta. Esimerkiksi geneettinen mutaatio voi aiheuttaa sen, ettei lääke imeydy ollenkaan.

Tällä hetkellä ei ole olemassa yksinkertaista analysointimenetelmää, jolla ihmisten herkkyys vahvoille kipulääkkeille voitaisiin määrittää. Tekesin Challenge Finland -kilpailun Fedoc-projektikonsortio aikoo kehittää sellaisen.

Innovaation avulla potilaasta voidaan mitata välittömästi verinäytteestä lääkeainepitoisuus ilman hitaita laboratoriotutkimuksia.

"Kehitämme sähkökemiallisen mittarin, jonka avulla opioidien määrä voidaan mitata vaikka suoraan ambulanssissa. Parhaimmassa tapauksessa tulos on mahdollista saada muutamissa sekunneissa", Aalto-yliopiston materiaalitutkimuksen professori Jari Koskinen kertoo.

Projekti keskittyy alussa vahvojen kipulääkkeiden, eli opioidien pitoisuuksien määritykseen. Tavoitteena on, että menetelmä laajennetaan tulevaisuudessa muihinkin lääkkeisiin.

Menetelmä parantaa potilasturvallisuutta

Opioidimittari nopeuttaa hoitoa ja toimenpiteiden tekemistä. Kipulääkkeiden annostelun lisäksi laitetta voidaan käyttää apuna huumeiden yliannostusten hoidossa.

"Jos esimerkiksi päivystyspoliklinikalle tulee potilaita, joilla on myrkytystila, opioidien määrä voidaan mitata välittömästi", Helsingin yliopiston kivunhoidon ja kivuntutkimuksen professori Eija Kalso kertoo.

Hän työskentelee myös HUS:n Kipuklinikan ylilääkärinä. Kalson mukaan opioidien yliannostus on merkittävä sairaalakuolleisuuden aiheuttaja.

"Yhdysvalloissa kuolee vuosittain 20 000 ihmistä lääkärin määräämän opioidien yliannostukseen. Se on enemmän kuin liikenneonnettomuuksissa", Kalso sanoo.
Hänen mukaansa konsortion menetelmä auttaa ymmärtämään, mikä kipulääkemäärä on turvallista kullekin potilaalle.

"Laite parantaa potilasturvallisuutta. Luotettavan tiedon lääkkeiden vaikuttavasta määrästä saa vain mittaamalla sen pitoisuus verestä", Kalso sanoo.

Valmista tuotetta odottavat miljardien markkinat

Diagnostisia pikatestejä valmistava Medix Biochemica on Challenge Finland -tiimissä mukana yritysjäsenenä auttamassa tutkimuksen kaupallistamisessa.

Yrityksen tuotekehityspäällikkö Juuso Juhila kertoo, että pienten molekyylien tunnistamiseen kehitettävät teknologiat avaavat kokonaan uuden diagnostisen alueen.

"Uuden menetelmän avulla on mahdollista saada teknologinen etu kilpailijoihin verrattuna", hän kertoo.

Juhila uskoo, että projektissa kehitettävä teknologia auttaa Medix Biochemicaa laajentumaan kansainvälisillä markkinoilla.

Myös Koskinen arvioi, että jos kehitettävä menetelmä saadaan tuotteeksi, markkinat ovat suuret.
"Väestö ikääntyy, ja vahvoja kipulääkkeitä käytetään koko ajan enemmän. Menetelmällä on miljardien maailmanmarkkinat."

Tuotantoon nopealla aikavälillä

Taipuisaa ja muovailtavaa hiilimateriaalikalvoa kosketusnäyttöihin ja sensoreihin valmistava Canatu ei ole ollut Challenge Finland -tiimissä alussa asti, mutta yrityksellä on nyt tärkeä rooli opioidimittarin kehitystyössä.

"Kilpailun aikana totesimme, että tarvitsemme hankkeeseen mukana yrityksen, joka kykenee tekemään niin sanottua nanonuppumateriaalia eli hiilen yhdistelmänanomateriaalia, koska sitä tarvitaan sensorin valmistamiseen", sanoo Aalto yliopiston tekniikan ja fysiikan professori Esko Kauppinen.

Canatun Chief Operating Officer Erkki Soininen arvostaa konsortion merkitystä yritykselleen, sillä konsortion kautta he ovat päässeet tutustumaan sekä kansallisesti että globaalisti merkittäviin pelureihin.

"Konsortiossa kehitettävät ratkaisut ovat meille erityisen suotuisia, sillä ne perustuvat meillä jo kehitettyyn materiaaliin sekä valmistusmenetelmään. Voimme siirtyä suoraan tuotantoon hyvin nopealla aikavälillä", Soininen sanoo.

Eri osaamisaloja yhdistämällä kiinni merkittävään markkinamahdollisuuteen

Katso videolta, miten hankekonsortion osapuolet kertovat inspiroivasta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavasta yhteistyöstään. 

 

Lisätietoja

Jari Koskinen
Aalto-yliopisto
jari.koskinen(at)aalto.fi

Eija Kalso
Helsingin yliopisto, HUS
eija.kalso(at)hus.fi

Juuso Juhila
Medix Biochemica
juuso.juhila(at)medixbiochemica.com

Esko Kauppinen
Aalto-yliopisto
esko.kauppinen(at)aalto.fi

Erkki Soininen
Canatu
erkki.soininen(at)canatu.com

Tekesin Challenge Finland -kilpailu

Challenge Finland -kilpailussa tutkijat ovat ideoineet yritysten hyödynnettäviksi merkittävien ongelmien ratkaisumalleja. Yritykset ovat napanneet kiinni liiketoimintansa kannalta lupaavimmista tutkijoiden ideoista ja kehittävät ratkaisuja edelleen yhdessä tutkijoiden kanssa.

Voittajiksi - eli kilpailun kakkosvaiheeseen – on valittu 33 tutkimus- ja kehitysprojektien konsortiota, joissa on mukana yhteensä 98 yritystä omilla Tekesin rahoittamilla innovaatiohankkeillaan ja 21 tutkimusorganisaatiota. Tämän lisäksi konsortioissa on mukana monia yrityksiä, jotka rahoittavat tai tukevat muulla panoksella tutkimusorganisaatioiden työtä ja hyödyntävät tutkimuksen tuloksia ilman Tekesin rahoitusta. Kaikkiaan kilpailun kahden vaiheen projekteja on rahoitettu yhteensä noin 47 miljoonalla eurolla.

Osittain hallituksen kärkihankerahoituksella toteutetulla kilpailulla parannettiin tutkimuksen ja yritysten vuorovaikutusta ja tutkimuksen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta innovaatioiden luomiseksi.

Lue lisää muista voittajista ja kilpailusta:

Teksti ja video: Kaiku Helsinki
Kuva: Fotolia