Siirry sisältöön
Uutinen 20.12.2017

Liikkumisen ja matkailupalvelujen yhteiskehittäminen synnyttää vaivattomia kokonaisratkaisuja

VAMOS (Value added mobility services)! -tutkimushanke yhdistää ja ketjuttaa eri liikennemuotojen liikkumispalveluita yhteen esim. matkailu-, majoitus- ja tapahtumapalveluiden kanssa.

Hankkeen taustalla on vuonna 2016 Digile-IoT (SHOK) puitteissa toteutettu COSMOS-projekti (Contextually Smart Mobility Services), jossa kehitettiin pilottien avulla yksityisautoilijan digitaalisia palveluita. Projektissa tunnistettiin yhteiskehittämisen tuoma lisäarvo ja luotiin pohja palvelupakettien yhteistyömalleille ja eri toimijoista koostuvalle ekosysteemille. Kriittisen asiakasmäärän ja kannattavan liiketoiminnan haasteeksi tunnistettiin tarpeeksi houkuttelevan palvelupaketin toteuttaminen ja toimijoiden sitoutuminen yhteiseen ekosysteemiin. VAMOS! keskittyy näiden haasteiden taklaamiseen edistämällä eri palvelujen yhteentoimivuutta, palvelutarjonnan houkuttelevuutta ja helppokäyttöisyyttä sekä yritysten liiketoimintaa.

Tarvelähtöistä yhteiskehittämistä avoimessa palvelujen ekosysteemissä

Matkailun tarjoamat mahdollisuudet ja erilaiset tapahtumat liikuttavat suuria joukkoja ihmisiä, mutta usein liikkumis-, tapahtuma- ja oheispalvelut ovat erillisiä, yhteentoimimattomia ja tarjonnaltaan hajanaisia. Yhdistäviä "liikkuminen ja oheispalvelut lisäarvopalveluna" -mobiiliratkaisuja on tarjolla niukasti ja tarjolla olevat digitaaliset ratkaisut ovat toisistaan erillisiä ja käyttäjämääriltään suhteellisen pieniä.

VAMOS! tarjoaa avoimen yhteiskehittämisen alustan, johon liikkumispalveluista kiinnostuneet ja palvelutarjontaa täydentävät yritykset voivat liittyä. Kunkin yrityksen omat intressit määrittävät roolin yhteistyössä ja palvelukokeiluissa.

VAMOS!-tutkimushanketta toteuttaa ja kokonaisuutta koordinoi VTT. Mukana on kasvava joukko suomalaisia startup- ja pk-yrityksiä, kuten PayiQ, Shareit, Witrafi, Apinf, Place to Sleep, Evenman, Wallasvaara Engage ja Solo International. Kiinnostusta avoimeen yhteistyöalustaan esiintyy, ja keskusteluja on käyty mm. Hanselin, Kyyti Groupin, Reittikioskin, VR:n, Forenomin sekä Semelin kanssa. Kutsu alustalle on avoin, ja mukaan ehtii vielä, sillä VAMOS!-hanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Konkreettisissa kokeiluissa integroidaan liikkumispalveluja mobiilisti

Nykyisten yrityskumppanien myötä VAMOS!-kokeilut kohdistuvat mm. mobiililiputukseen ja -maksamiseen (PayiQ), vertaiskäyttöautoihin (Shareit) ja vertaispysäköintiin (Witrafi) sekä kaupunkipyöriin (Solo International). Hankkeen keskiössä ovat myös eri toimijoiden rajapintojen integrointi (Apinf) sekä majoitus- ja tapahtumapalveluja tarjoavat yritykset, jotka liittävät liikkumisen mobiilipalvelut omaan kokonaistarjontaansa. Esimerkiksi Place to Sleep tarjoaa kustannustehokkaasti tuotettuja ja pitkälle automatisoituja majoituspalveluja pienemmällekin kysynnälle.

Kokeilujen yhtenä tavoitteena on kytkeä palveluita joukkoliikennejärjestelmään, sillä vertaisautot, parkkipaikat ja kaupunkipyörät usein täydentävät raide- ja bussiliikenteen perustuvaa matkaketjua.

Jaetut kokemukset ja käyttäjien osallistaminen edistävät palvelujen helppokäyttöisyyttä

VAMOS! rakentaa ekosysteemiä konkreettisten kokeilujen kautta, jotta tieto loppukäyttäjien kokemuksista on nopeasti hyödynnettävissä. VTT:n rooli palvelujen kehittämisessä, todennuksissa ja arvioinneissa on keskeinen; ekosysteemissä tuloksien jatkuva jakaminen ja niistä oppiminen ovat avaintekijöitä.

Kehittämistyön tuloksia hyödyntävät VAMOS! -yritysten lisäksi kokeiluissa mukana olevat matkailuyritykset ja tapahtumatuottajat sekä palvelujen loppuasiakkaat. Mitä enemmän tapahtumien ja matkailukohteiden saavutettavuutta pystytään parantamaan, sitä enemmän sekä loppukäyttäjät että palveluntarjoajat hyötyvät.

Tällä hetkellä VAMOS!-pilotti on käynnissä Lapissa, Ylläksen alueella. Pilotissa edistetään matkailupalvelujen saavutettavuutta alueella. Tässä ratkaisuna on skaalautuva Reittiopas -palvelu yhdistettynä mobiililiputukseen ja -maksamiseen. Ratkaisu palvelee niin kotimaisia kuin kansainvälisiä yksilömatkailijoita ja tuo alueen liikkumispalveluita helposti saataville . Jatkossa VAMOS!-kokeiluja käynnistetään mm. liikematkailun kehittämiseksi (liikematkailu-konseptit; asiakkaana Hansel) sekä virka-autojen vertaiskäytön edistämiseksi (yhdessä mm. Espoon kaupungin kanssa). Luontomatkailun saavutettavuutta pyritään parantamaan esim. Nuuksion kansallispuistoon suunniteltavien MaaS-ratkaisujen avulla yhteistyössä Metsähallituksen ja Espoo Marketingin kanssa. Lisäksi kestävän liikkumisen ratkaisuja kokeillaan ja yhteiskehitetään Suomen kasvukäytävä -verkoston kanssa sujuvan MaaS -kokemuksen tuomiseksi laajemmalle alueelle ja useamman kulkijan ulottuville. Kokeilujen aikajana riippuu tapauskohtaisesti muutamasta viikosta (esim. tietty tapahtuma) useisiin kuukausiin (esim. vertaiskäyttöautoilukokeilu 6 kk).

Ketterät kokeilut koskevat paitsi itse tutkimusasetelmaa myös tulosten soveltamista ja jatkohyödyntämistä. VAMOS! -hankkeessa korostuvat käyttäjälähtöisyys ja helppokäyttöisyys, joita arvioidaan mm. käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa esim. vertaiskäyttöautojen tapauksessa sitä, että auton vuokrauspalvelun tulee olla helposti löydettävissä (verkkopalvelu), auton nouto avaimineen tulee olla vaivatonta sekä auton luovutuksen helppoa. Myös maksamisen mutkattomuus tukee positiivista käyttökokemusta. Ketterissä kokeiluissa pienetkin kehitysaskeleet ja loppukäyttäjien tarkka kuuleminen riittävät pitkälle. Palvelujen integrointia koskevien ratkaisujen lisäksi aktiivisen yhdessä toimimisen, tiedon jakamisen ja markkinoinnin merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Lisätietoja

Raine Hautala, Johtava tutkija, VTT, raine.hautala@vtt.fi, +358 40 584 1114
Tuomo K. Kinnunen, Tutkija, VTT, tuomo.k.kinnunen@vtt.fi, +358 40 5684507

http://vamosapi.com/vtt/