Uutinen 26.04.2016

Suomessa vieraili 7,4 miljoonaa matkailijaa vuonna 2015

Suomessa viime vuonna vierailleet 7,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa toivat Suomeen yhteensä 2,4 miljardia euroa. Finpron Visit Finland -yksikön tuoreen Matkailijatutkimuksen mukaan venäläismatkailijoiden vähenemistä Suomessa korvasivat erityisesti kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat. Suomen matkailun monipuolistumisesta kertoo, että kaikkien ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat hieman Suomessa viime vuonna.

Visit Finlandin tuoreen matkailijatutkimuksen mukaan ulkomaalaiset matkailijat tekivät Suomeen viime vuonna 2,5 miljoonaa päivämatkaa ja 4,9 miljoonaa yön yli matkaa.

Tilastokokeskuksen Matkustustaseen mukaan ulkomaiset matkailijat toivat Suomeen viime vuonna 2,4 miljardia euroa. Se oli 259 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Matkailutulon laskua selittää erityisesti se, että venäläismatkailijat käyttivät Suomessa viime vuonna 366 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Venäläisten matkailu vähentyi viime vuonna keskimäärin 30 prosenttia kaikkiin EU-maihin talouskriisin ja ruplan heikentymisen vuoksi.

– Matkailu on murroksessa, jossa venäläisten matkailijoiden määrä laskee ja muista maista tulevien matkailijoiden määrä on kasvussa. Suomalaisen matkailualan on panostettava jatkossa yhä enemmän eurooppalaisiin ja aasialaisiin matkailijoihin. Vahvan markkinointityön ansiosta olemme pystyneet saamaan jo osamme erityisesti aasialaisten matkailijoiden kasvavista määristä, sanoo Finpron Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Eniten matkailijoita Suomeen saapui viime vuonna Venäjältä, Virosta, Ruotsista, Saksasta, Kiinasta, Japanista ja Iso-Britanniasta.

Stopover tuo mahdollisuuksia matkailualalle

Suomessa vierailleen 7,4 miljoonan ulkomaisen matkailijan lisäksi Helsinki-Vantaan lentokentän vaihtomatkustajat tekivät Suomen kautta yhteensä 1,3 miljoonaa matkaa. Erityisesti aasialaisissa vaihtomatkustajissa nähdään paljon kasvupotentiaalia suomalaiselle matkailualalle. Matkailijatutkimuksen mukaan kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat käyttivät vuonna 2015 eniten rahaa matkapäivää kohden Suomessa. Japanilaiset käyttivät Suomessa keskimäärin 183 euroa matkapäivää kohden ja kiinalaiset 137 euroa, kun esimerkiksi venäläiset käyttivät matkapäivää kohden keskimäärin 82 euroa, ruotsalaiset 43 euroa ja virolaiset 38 euroa.

– Matkailu on Suomen suurimpia vientialoja, johon kohdistuu vahvoja kasvuodotuksia. Tavoitteenamme on, että Suomen matkailu kasvaa tulevaisuudessa yhä useamman kivijalan varassa. Panostamme matkailun markkinointi- ja myyntityössä erityisesti Kiinaan, Japaniin ja Saksaan. Työkalunamme ovat kolme uutta kasvuohjelmaamme, Virkkunen sanoo.

Visit Finlandin vuonna 2015 käynnistyneet kolme kasvuohjelmaa tuotteistavat ja markkinoivat Suomea matkailumaana uudella tavalla. Stopover Finland tekee Suomesta vetovoimaisempaa vierailukohdetta Helsinki-Vantaan -lentoaseman kautta maailmalle matkustaville aasialaisille. FinRelax keskittyy rakentamaan Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaata erityisesti saksalaisille, japanilaisille ja venäläisille. Merellinen saaristo -kasvuohjelma tekee suomalaista saaristoa kansainvälisesti tunnetuksi ja kokoaa alueen matkailupalveluita yhteen. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa kasvuohjelmat.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät

Matkailijatutkimuksen mukaan ulkomailla asuvat matkailijat yöpyivät viime vuonna Suomessa lähes 30 miljoonaa yötä, mikä on prosentin verran enemmän kuin vuonna 2014. Ulkomaalaisten yöpymiset siis lisääntyivät vaikka venäläisten yöpymiset vähenivät 3,5 miljoonalla yöllä. Venäläiset yöpyivät kuitenkin Suomessa vuoden aikana yli kolme miljoonaa yötä. Seuraavaksi eniten yöpymisiä tuli saksalaisille (2,9 miljoonaa), ruotsalaisille (2,4 miljoonaa), virolaisille (2,2 miljoonaa) ja kiinalaisille (2 miljoonaa).

Niistä ulkomaalaisista, joille Suomi oli matkan pääkohde, kolmannes oli tullut Suomeen lomamatkalle, runsas viidennes (22 %) ostosmatkalle ja vajaa viidennes (18 %) tuttava- tai sukulaisvierailulle. Työmatkalle Suomeen saapui 16 prosenttia matkailijoista ja muusta syystä (esim. opiskelu) 11 prosenttia ulkomailla asuvista matkailijoista.

Matkustustaseen tulot maittain, milj. EUR (Tilastokeskus)

Ulkomaisten matkailijoiden rahan käyttö matkapäivää kohden Suomessa vuonna 2015

(Listaukseen valittu merkittävimpiä matkailijaryhmiä, Visit Finland Matkailijatutkimus 2015)

Japani, 183 EUR

Kiina, 137 EUR

Venäjä, 82 EUR

Iso-Britannia, 66 EUR

Saksa, 49 EUR

Ruotsi, 43 EUR

Viro, 38 EUR

Ulkomaisten matkailijoiden rahan käyttö matkaa kohden Suomessa vuonna 2015

(Listaukseen valittu merkittävimpiä matkailijaryhmiä, Visit Finland Matkailijatutkimus 2015)

Kiina, 656 EUR

Japani, 442 EUR

Saksa, 390 EUR

Iso-Britannia, 323 EUR

Venäjä, 174 EUR

Ruotsi, 166 EUR

Viro, 148 EUR

Suomessa 2015 vierailleet matkailijat asuinmaan mukaan

(Yli 200 000 matkailijaa asuinmaasta, Visit Finland Matkailijatutkimus 2015)

Matkailijoiden käyttämät euromäärät selviävät Visit Finlandin vuoden 2015 Matkailijatutkimuksesta, jonka toteutti TAK Oy. Tutkimusta varten haastateltiin yli 21 000 ulkomaalaista matkailijaa. Tilastokeskuksen Matkustustaseesta selviää kaikkien ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tuoma matkailutulo.

Visit Finlandin Matkailijatutkimuksen yöpymistiedot kattavat kaikki ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa. Luvut täydentävät Tilastokeskuksen majoitustilastoja majoitusliikkeissä tapahtuneista rekisteröidyistä yöpymisistä.

Lisätietoja

Paavo Virkkunen, johtaja
Visit Finland, Finpro
puh. 040 766 6355
paavo.virkkunen(a)finpro.fi

Jari Ahjoharju, media- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö
Visit Finland
puh. 0400 638 696
jari.ahjoharju(at)visitfinland.com


Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Finpro Oy:tä. Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmälehti. www.visitfinland.fi

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 vientikeskuksessa 31 maassa ja 6 toimistossa Suomessa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen

Team Finland -kumppanina Finpro hallinnoi lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan teknologian Cleantech Finlandia, Food from Finlandia ja FinlandCarea. Kasvuohjelmilla Team Finland auttaa satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen. www.team.finland.fi