Siirry sisältöön
Uutinen 21.12.2017

Suomessa yli sata VR/AR-alan yritystä

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat lupaavia kasvualoja ja Suomessa on paljon alan osaamista. Tutustu VR/AR Industry of Finland -selvitykseen.

Virtuaalisen todellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) parissa toimivat suomalaiset yritykset ovat kasvusuunnassa, ja tulevaisuudessa niiltä on voidaan odottaa jopa räjähdysmäistä kasvua. Pitkällä aikavälillä AR ja VR voivat muuttaa kokonaisia toimialoja.

Suomen Virtuaalitodellisuuden yhdistys FIVR ry ja Tekes selvittivät suomalaisyritysten lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden tilaa ja toiminnan kasvua Suomessa. FIVR:in ja Tekesin selvitys, VR/AR Industry of Finland, on ensimmäinen laatuaan, ja siinä on mukana suurin osa suomalaisista lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävistä ja kehittävistä yrityksistä.

Suomalaiset VR/AR-yritykset ovat keskimäärin melko pieniä, ja yli puolet teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä on kokoluokaltaan alle kymmenen henkeä. Selvityksen mukaan noin puolet VR/AR-teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä sijaitsee Helsingissä ja viidesosa Tampereella. Loput yritykset ovat jakautuneet melko tasaisesti Turun, Oulun ja Kuopion alueiden välille. Yrityksistä 40 prosenttia on perustettu vuoden 2016 alun jälkeen.

"Yritysten VR- ja AR-toiminnasta saama yhteenlaskettu liikevaihto on vielä summana melko pieni, mutta vuoden 2015 ja 2016 välillä se on yli nelinkertaistunut. Selkeä kasvusuunta on siis olemassa", Tekesin asiantuntija Tuomas Henttonen sanoo.

VR ja AR – ennusteissa miljardi käyttäjää ja satojen miljardien bisnes

Tällä hetkellä virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta kehitetään ja hyödynnetään erityisesti B2B-yrityksissä. Kasvu on toistaiseksi ollut hitaampaa kuluttajapuolella, jossa laitekanta on vielä pieni. Tulevaisuudessa laitekannan ennakoidaan kasvavan.

"Esimerkiksi Facebook visioi, että virtuaalitodellisuudella on lähitulevaisuudessa miljardi käyttäjää, ja VR-laitteet muuttuvat itsenäisiksi ja mobiilimmiksi. Myös lisätyllä todellisuudella on iso potentiaali. Lisätty todellisuus eli AR on toistaiseksi käytössä pääosin puhelimessa. Tulevaisuudessa AR-lasit voivat toimia itsenäisesti ja korvata puhelimen."

"Ensimmäisenä lisättyihin todellisuuksiin ovat yrityssektorilta tarttuneet arkkitehtuuri, markkinointi ja tuotesuunnittelu. Koulutuksen suurvaltana tunnetun Suomen kannalta mielenkiintoisinta voi olla lisättyjen todellisuuksien vaikutus opetukseen", FIVR:in toiminnanjohtaja Olli Sinerma sanoo.

"VR jättää käyttäjäänsä vahvan muistijäljen, jonka vuoksi se on tehokas työkalu monille aloille. Myös terveydenhuolto ja kuntoutus tulevat olemaan suuria hyötyjiä alan kehittyessä."

Suomalaisesta VR/AR-osaamisesta hyvänä esimerkkinä toimii Varjo. Yritys suunnittelee VR/AR-laseja, joiden kuvanlaatu on lähes sata kertaa parempi kuin nykyisissä laitteissa.

Pelialan huippuosaaminen siivittää Suomen VR/AR-osaamista

Suomalainen pelialan osaaminen yhdistettynä suomalaiseen ohjelmisto-osaamiseen, design-ajatteluun sekä high-tech-laitesuunnitteluun on Suomelle vahva kilpailuetu lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden suunnittelun maailmassa.

"Suomessa on maailman kovin pelialan osaaminen, ja pelinkehittäjät ovat kansainvälisesti tunnettuja. Suomen pelialalta tuttu yhteistyön ja korkean tavoitetason tekeminen näkyy myös virtuaalitodellisuuden parissa", Henttonen sanoo.

Tekes on omalta osaltaan tukemassa alan kasvua. Tekes on varannut Team Finland Mixed Reality -kampanjassa VR/AR-alan yritysten rahoitukseen 30 miljoonaa euroa vuosille 2017–2019. Tällä halutaan mahdollistaa se, että suomalaiset yritykset hyödyntävät vahvuutensa VR/AR-alalla ja niillä on mahdollisuus kehittyä johtaviksi toimijoiksi kasvavalla markkinalla.

Lataa selvitys Suomen VR/AR-firmoista

Tutustu Mixed Reality -kampanjaan

Suomalaisyritykset esittelevät virtuaalisen todellisuuden ja lisätyn todellisuuden ratkaisuja myös Slushissa.

Lisätiedot

Tuomas Henttonen
Asiantuntija
Business Finland
p. 050 5577 696
tuomas.henttonen (at) businessfinland.fi

Olli Sinerma
Toiminnanjohtaja
Suomen Virtuaalitodellisuuden yhdistys – FIVR ry
p. +358 45 2774787
olli (at) fivr.fi