Siirry sisältöön
Uutinen 24.10.2017

Uudet liiketoimintamahdollisuudet vauhdittavat energiainvestointeja Aviapoliksessa

Vantaan Aviapoliksen alueella halutaan osoittaa, että uusiutuvan energian investoinnit ovat kannattavia kiinteistöinvestoinnin ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Syksyllä 2017 käynnistynyt Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmassa rahoitettu tutkimushanke Climapolis tarkastelee kiinteistö- ja energiatoimialojen yhteistä ekosysteemiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tunnistaen. Pilottialueena on lentokenttäkaupunki Aviapolis, joka on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun suurin ja voimakkaimmin kasvava yritysalue ja työpaikkakeskittymä.

Tutkimuspäällikkö Jani Laine Aalto-yliopistosta kertoo Climapolis- hankkeella olevan kaksi tukijalkaa: modulaarinen energia-alusta konsepti sekä vihreä kaupunkirakennevisio.
”Tavoitteena on mm. löytää mahdollisuuksia jakaa kiinteistöjen välillä energiaa tehokkaammin sekä rakentaa uudensukupolven kaukolämpöverkkoja”, kertoo Laine. ”Tarkastelemme minkä tyyppisiä uusia liiketoimintamalleja syntyy ekosysteemissä, missä yhdistyy kaksi eri sektoria, kiinteistö- ja energiatoimiala. Tavoitteena on luoda uusia uusiutuvan energian energiajärjestelmäinvestointeja tunnistaen esimerkiksi uusia toimintatapoja, liiketoiminta- ja rahoitusmalleja. Kahden sektorin yhteistyö antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa investoinnit aiempaa kustannustehokkaammin.”

Uusien liiketoimintamallien ja -alueiden tunnistamisessa ja toteutuksessa ovat keskiössä hankkeen nykyiset ja tulevat kumppanit. Aviapoliksen projektijohtaja Arja Lukin Vantaan kaupungilta toivoo Climapolis-hankkeen vauhdittavan Aviapoliksen kasvua ja kehitystä fiksujen ja älykkäiden ratkaisujen alueena. ”Tuloksena odotetaan sijoittajia kiinnostavia uusia kiinteistö- ja infrastruktuurikonsepteja, jotka puolestaan tuottavat uudenlaisia liiketoimintamalleja ja uusia investointeja”, sanoo Lukin.

Vantaan kaupungin ohella tutkimushankkeessa mukana ovat SRV, Vantaan energia, Skanska, Lentoasemakiinteistöt, Oilon, Leanheat, Nordic Shine, Calefa, Aidon ja GEF. ”Yhteistyön ja liiketoiminta-näkökulman edistyessä yrityskumppaneiden määrä tulee edelleen kasvamaan hankkeen aikana”, tarkentaa Laine.

Yhteys alueen kiinteistökehityksen tuotto-odotuksen ja energiainvestointien välillä

Climapoliksen taustatutkimuksessa on mm. tunnistettu aurinkoenergian kannattavuus osana kiinteistökehitystä, kiinteistöinvestointeja. Tiiviissä kiinteistökannassa aurinkoenergiainvestoinnit ovat kannattavia. Alueen kiinteistökehityksen tuotto-odotuksella on suora yhteys näihin investointimahdollisuuksiin, mikä on osoitettavissa muissakin kuin aurinkoenergiainvestoinneissa.

Toteutetun aurinkoenergiatarkastelun näkökulmana oli asiakaslähtöinen investointimalli tuotantolähtöisen mallin sijaan. Tämä kiinteistönomistajan näkökulma avarsi aurinkoenergiainvestointien kannattavuutta, mihin vaikuttaa kaksi tekijää: tuotantoketjun lyheneminen sekä kysynnän vahva taso. Kannattavuus kasvaa tuotantoketjun toimijoiden vähentyessä ja kaupungeissa esiintyvän kysynnän vahvistuessa. Kaupunkiympäristön soveltuvuutta tukee myös se, että energian tuotanto ja kulutus ovat lähellä toisiaan, eikä aurinkoenergia edellytä isoja infrainvestointeja.

Climapolis-hankkeeen modulaarinen energia-alusta sisältää rakennuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen toteutetut kiinteistöinvestoinnit, kuten uusiutuvan energian tuotanto-, varastointi- ja jakelujärjestelmät.

” Modulaarinen energia-alusta koostuu kiinteistötasoisista tuotanto- ja kulutusjoustoratkaisuista, kiinteistöjen välisestä energianjaosta ja alueellisesta infrastruktuurista. Nämä elementit toimivat erillisinä, mutta tarjoavat yhdistettynä suurimman taloudellisen hyödyn. Modulaarisella luonteella tarkoitetaan sitä että yksittäisillä toimenpiteillä voidaan kehittää energiajärjestelmää kohti uutta sukupolvea, ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia samalla kertaa” tarkentaa Laine.

Aviapoliksen energiakulutustarpeeseen vastataan vähäpäästöisellä ja edullisella energiantuotannolla

Aviapoliksen alueen kokonaisenergian kulutustarve on massiivinen, eikä tarve tule tulevaisuudessa vähenemään lisärakentamisesta johtuen. Aurinkoenergiainvestointien kannattavuus lähtökohtana Climapolis-hanke edesauttaa alueellisen aurinkoenergian tuotannon toteuttamista sekä pyrkii vähentämään kulutuksesta aiheutuvia kustannuksia.

”Kannattavuuden toteuttaminen edellyttää kriittistä tarkastelua esim. kiinteistöjen välisen energianjaon toteuttamisessa. Kiinteistön energiatarpeen turvaaminen naapuritalon katon aurinkopaneeleilla ei välttämättä ole taloudellista, sillä energian siirtokustannukset on huomioitava. Tavoitteena on löytää kaikkia osapuolia palvelevia tilanteita, joissa esim. energiayhtiö tulee muita toimijoita vastaan siirtohinnoittelussa ja pystyy samalla hyötymään aluekehityksestä mm. kulutusjoustokapasiteetin kautta omassa liiketoiminnassaan. Climapolis-tutkimushanke pyrkii myös löytämään tapoja, joilla keskitettyjä ja hajautettuja energiavarastoja voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin niin kiinteistö- kuin energiayhtiön kannalta.”

Uudet liiketoimintamallit vauhdittavat kannattavampia energiainvestointeja

Uusien liiketoimintamallien osalta tulevaisuus tulee näyttämään, miten toimijoiden roolit, yhteistoimintamallit ja mm. palvelujen hinnoittelu rakentuvat. Energiainvestointeja voi jatkossa tehdä muukin kuin perinteinen energiatoimija, tai investointeja voidaan toteuttaa rahastomallia tai yhteisomistusta hyödyntäen.

”Keskeistä on löytää skaalattavia tuotteita, palveluja ja tuoteperheitä niin kansallisille kuin kansainvälisille markkinoille esim. kulutusjoustoon, kulutuksen ohjaukseen liittyen. Kehityksessä huomioidaan myös kulutuslähtöinen energiasuunnittelu. Tarkoitus on tunnistaa Aviapoliksen alueelle toimijoita, jotka edesauttavat energiajärjestelmäsuunnittelua tästä näkökulmasta. Näin osaltaan rakentuu toimialojen yhteinen ekosysteemi ja ekosysteemilähtöinen aluesuunnitteluprosessi.”

”Toivommekin yhteydenottoja tahoilta, jotka haluavat olla tarjoamassa innovatiivisia ratkaisuja pilottihankkeeseen sekä Aviapoliksen kehittämiseen ”, kannustaa Laine.

Lisätietoja

Jani Laine, Research Manager, Aalto yliopisto, 040 357 8383, jani.laine (at) aalto.fi
Arja Lukin, Aviapoliksen projektijohtaja, Vantaan kaupunki, 09 8392 2393, arja.lukin (at) vantaa.fi

Yle Uutiset
Tutkimus: Aurinkoenergian kannattavuus kasvaa – kiinteistösijoittajat heräämässä

Tekniikka&Talous
Suomalaistutkimus: Nämä 2 asiaa tekevät aurinkosähköstä kannattavaa talonomistajalle – "vaikka energiayhtiö pitäisi tappiollisena”

Aviapolis