Uutinen 02.02.2017

Vienti kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä yli 2,6 miljardia euroa

Tekesin rahoituksella on suuri vaikutus yritysten kasvuun ja menestymiseen. Yli 80 % innovaatiotoiminnassaan onnistuneista Tekesin asiakkaista sanoo, että Tekesin rahoitus on ollut merkittävä tekijä menestyksessä. Työpaikat lisääntyivät 16 prosenttia Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä kaudella 2012-2015.

Vuonna 2016 Tekes teki myönteisen rahoituspäätöksen 3 760 projektiin yhteensä 467 miljoonalla eurolla. Hakemuksia tuli kaikkiaan 6 830. Viime vuonna päättyneissä projekteissa syntyi 2 250 tuotetta, palvelua tai muuta innovaatiota ja 1 000 patenttia tai patenttihakemusta. Vienti kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä yli 2,6 miljardia euroa kaudella 2012-2015. Pk-yritykset odottavat vuoden 2016 projekteista 9,4 miljardin euron liikevaihtoa tavoitteeksi määrittelemänään vuotena.

"Pk-yritysten liikevaihtotavoite on kunnianhimoinen. Silti yhä useamman yrityksen pitäisi olla rohkeampi innovaatiotoiminnassaan. Tekesin rooli on rahoittaa asioita, joissa yritys tähtää hyppäykselliseen uudistumiseen. Kannustamme yrityksiä tarttumaan radikaaleihin ideoihin ja tähtäämään läpimurtoihin", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

"Tekesin tuet ovat uudistavia, niillä saadaan yritykset ja Suomi uudistumaan", Pekka Soini muistuttaa.

Leikkausten vaikutukset näkyvät, nyt pitää kääntää suunta

Tekesin avustusvaltuuksista leikattiin 2016 kolmasosa, minkä vaikutukset näkyvät jo. Selvemmin vaikutukset tulevat näkymään kuluvana vuotena. Vuonna 2016 Tekesin rahoitus yliopistoille ja tutkimuslaitoksille supistui alle puoleen, 98 miljoonaan euroon. Tällä oli suora vaikutus siihen, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden verkottuminen supistui 25 prosenttia. Tämä on huono asia elinkeinoelämäämme hyödyttävän tutkimuksen, tutkimustulosten hyödyntämisen ja elinvoimaisten ekosysteemien syntymisen kannalta.

"Kannustimia kansainvälistymiseen, uudistumiseen ja riskinottoon tarvitaan. Investointien määrä on kääntynyt Suomessa kasvuun kaikilla muilla osa-alueilla paitsi tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Digitalisoituvassa taloudessa kasvu perustuu t&k-investointeihin. Nämä investoinnit tuottavat yhteiskunnalle kaksi kertaa enemmän hyötyä kuin investoivalle yritykselle," kertoo Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju.

"Kasvun nälän ruokkimisessa pääomasijoittajilla on merkittävä vaikutus. Pääomasijoittajat lisäävät kohteidensa kasvuhaluja- ja kykyjä. Tekesin rooli painottuu alkuvaiheen innovaatiorahoituksessa ja pääomasijoittaja tulee mukaan tuotteiden kaupallistamisvaiheissa tai hieman myöhemmin. Työnjako on toimiva. Tulevaisuuttamme ajatellen pitää muistaa, että innovaatiotoiminta on Suomen ainoa mahdollisuus", Etlatiedon toimitusjohtaja Petri Rouvinen korostaa.

Nyt tulisi toimia ja tehdä muutoksia, jos Suomen halutaan tulevaisuudessa olevan kilpailukykyinen ja hyvinvoiva.

Lisätiedot

Ari Grönroos
Johtaja
Tekes
ari.gronroos (at) tekes.fi
p. 050 5577 770