Siirry sisältöön
Uutinen 17.05.2018

Business Finland ja Finnvera tukeneet kansainvälisen liiketoiminnan kasvussa

Tänään julkaistu arviointi listaa Team Finland-toimijoiden, Finnveran ja Business Finlandin (entisen Tekesin ja Finpron), vaikutuksia. Arvioinnissa haastatellut pk-yritykset katsovat, että Business Finlandin ja Finnveran yhteistyö on edistänyt keskeisesti verkostoitumista ja kasvattanut kansainvälistä liiketoimintaa.

Etlatieto ja konsulttiyhtiö 4FRONT arvioivat keväällä 2017 kolmen Team Finland-toimijan (Finnvera, Finpro, Tekes) vaikuttavuutta kansainvälisesti orientoituneiden pk-yritysten keskuudessa vuosina 2009-2017. Arvioinnin mukaan Business Finland ja Finnvera ovat palvelleet kansainvälisesti suuntautuneita pk-yrityksiä vuosina 2009-2015. Kyseessä olevia pk-yrityksiä on Suomessa lähes 4000. Yrityksistä 1700 on Business Finlandin (Tekes & Finpro) tai Finnveran asiakkaita, joka on 44 % yritysjoukosta.

Vuonna 2009 Finnveran, Finpron tai Tekesin asiakkaina oli 29 % Suomessa toimivista kansainvälisesti orientoituneista pk-yrityksistä. Vuonna 2014 vastaava osuus oli jo 44 %, joten määrä on kasvanut nopeasti. Tilastollisen yritysanalyysin perusteella kyseessä olevat yritykset ovat todennäköisesti samanaikaisesti useamman toimijan asiakkaita.

Finnveran, Finpron tai Tekesin vaikutukset näiden pk-yritysten koti- ja ulkomaiseen työllisyyteen ja liikevaihtoon, kotimaiseen tuottavuuteen sekä vientiin olivat kaikkien kolmen toimijan osalta positiivisia useissa arviointikohdissa.

Yhteistyö tuo tehokkuutta

Business Finland nähdään edistysaskeleena ja suurena mahdollisuutena. Vastaava malli on laajasti käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Tanskassa, Irlannissa ja Alankomaissa toiminta keskittyy strategisemmin ulko- ja kehityspolitiikkaan. Erilaisia ”hands on”-toimintoja on mukana, kuten myyntikoulutusta (Irlanti), nuorten innovatiivisten yritysten vientiin panostamista (Tanska) ja ulkomaisten osaajien hyödyntämistä (Ruotsi).

Laajassa merkityksessä Team Finland -verkostoon kuuluu kansallisten toimijoiden lisäksi erilaisia alueellisia ja paikallisia toimijoita, joilla on keskenään kilpaileviakin palveluita. Arvioinnin mukaan Team Finlandissa löytyy synergiaetuja innovatiivisuudessa, kansainvälistymisessä ja kasvun aikaansaamisessa, ja näiden edistäminen yhdessä on tehokkaampaa. Arvioinnissa suositellaan, että Team Finlandia tulee kehittää, ei hylätä.

Lisätietoja

Jari Hyvärinen
Business Finland
p. 029 50 55803
jari.hyvarinen(a)businessfinland.fi

Petri Rouvinen, toimitusjohtaja
Etlatieto
p. 050 367 3474
petri.rouvinen(a)etla.fi