Siirry sisältöön
Uutinen 03.06.2018

Business Finland kehittää päätöksentekoaan

Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla 3.6. julkaistussa artikkelissa käsitellään Business Finlandin toimintaa IBM:n kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä ulkomaanverkostoon tehdyissä rekrytoinnissa ja hankinnoissa.

Business Finland on vahvistamassa ulkomaan toimintojaan edistääkseen suomalaisten yritysten pääsyä tärkeille markkina-alueille. Helsingin Sanomien artikkelissa esille nostetut tiedot USA:n itärannikon verkoston rakentamiseen liittyvistä rekrytoinnista ja palveluiden hankinnoista käsiteltiin jo maaliskuussa Iltalehden kirjoitettua niistä.

"Valtaosa nyt esille nousseista väitteistä on ollut esillä julkisuudessa jo aiemmin, jolloin niihin suhtauduttiin vakavasti. Tapahtumista tehtiin selvitykset työ- ja elinkeinoministeriölle sekä kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Molemmat tahot tyytyivät selvitykseen", sanoo Business Finlandin johtokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen.

Selvityksen yhteydessä Business Finlandin rekrytointi- ja hankintaprosessissa havaittiin kuitenkin kehittämisen tarpeita, ja Business Finland on näiden osalta jo tarkentanut toimintatapojaan. Parhaillaan on käynnissä työ uuden ohjaus- ja hallintomallin kehittämiseksi ja Code of Conduct -ohjeistuksen laatimiseksi. Niiden tavoitteena on kehittää päätöksentekoa aiempaa selkeämmäksi ja avoimemmaksi.

Business Finlandin johtokunta on myös tilannut Deloittelta ulkopuolisen selvityksen vuonna 2016 ja 2017 tehtyjen hankintojen ja rekrytoinnin päätöksenteosta. Selvitys on valmistuttuaan ja johtokunnan käsittelyn jälkeen julkinen.

Helsingin Sanomien artikkelissa nostetaan esille myös Business Finlandin vuonna 2016 alkanut yhteistyö IBM:n kanssa Watson Health Center -hankkeessa. Hankkeessa Business Finlandin rahoitus edistää ekosysteemin syntymistä ja kehittymistä, mikä hyödyttää suomalaisyritysten kansainvälistä kasvua. Ekosysteemeissä valtaosa rahoituksesta kohdistuu suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille.

"Yksi Business Finlandin tehtävistä on houkutella Suomeen ulkomaisia investointeja ja osaamista. Sen vuoksi se rahoittaa ekosysteemihankkeita, jotka rakentuvat kansainvälisesti toimivien yritysten ympärille", sanoo pääjohtaja Pekka Soini.

Ekosysteemeihin mukaan tulevat yritykset valitsevat itse yhteistyökumppaninsa. Esimerkiksi Terveyttä biteistä -ohjelmassa ja AI-ohjelmassa on mukana monipuolisesti erilaisia toimijoita.

Ekosysteemihankkeet ovat tyypillisesti pitkäkestoisia eikä niiden tuloksia pysty arvioimaan 1,5 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Business Finland tekee IBM-yhteistyötä koskeva vaikuttavuusarvion ja analyysin hankkeesta myöhemmin.