Uutinen 05.06.2018

Business Finland toimii vastuullisesti

Business Finland ei suosi yksittäisiä yrityksiä, ja rahoitus perustuu tarkkaan harkintaan. Tavoitteena on osaamisen ja yritysten viennin kasvu.

Sunnuntaina 3.6. ilmestyi Helsingin Sanomien Tekesiä, IBM:ää ja tekoälyä koskenut juttu, joka sisälsi virheitä.

Business Finland (ent. Tekes) ei korvamerkitse rahoitusta millekään yksittäiselle yritykselle tai hankkeelle. Emme voi luvata rahoitusta kenellekään ennakkoon, vaan jokainen hanke käsitellään normaalien rahoituskriteerien mukaan. Aina tarvitaan hyväksyttävä rahoitushakemus ja projektisuunnitelma.

IBM:n tapauksessa yhteistyösopimuksessa ei ole kyse rahoituspäätöksestä. Mahdollinen rahoitus IBM:lle päätetään erikseen hankekohtaisesti normaalien rahoitussäännösten ja -prosessien mukaisesti. Toisin kuin HS:n jutussa kirjoitettiin, sopimuksessa ei ole sovittu, että Tekes korvaisi IBM:lle, jos IBM:n liiketoimintaodotukset eivät täyty.

Julkisuudessa ollut luku, yhteensä 150 miljoonaa euroa, on ollut arvio aihepiiriin syntyvän tutkimus- ja kehitystyön laajuudesta, erityisesti terveysteknologiaan ja tekoälyyn liittyvistä ohjelmakokonaisuuksista.

Tavoitteena suomalaisyritysten kansainvälinen kasvu

Yksi Business Finlandin tehtävistä on houkutella Suomeen ulkomaisia investointeja ja osaamista. Sen vuoksi rahoitamme ekosysteemihankkeita, jotka rakentuvat eri kokoisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kesken. Business Finlandin rahoitus edistää ekosysteemin syntymistä ja kehittymistä, mikä hyödyttää suomalaisyritysten kansainvälistä kasvua.

Suurille yrityksille Business Finlandin myöntämä avustus on enintään 40 % projektin kokonaiskustannuksista. Suuryritysten on käytettävä vähintään 40 % projektin kustannuksista palveluiden ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai projekti on toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-yritysten ja tutkimusryhmien kanssa.

”Ekosysteemeissä rahoitus kohdistuu Suomessa tehtävään tutkimus- ja kehitystyöhön. Ekosysteemeihin mukaan tulevat yritykset valitsevat itse yhteistyökumppaninsa. Rahoituspäätöksiä tehdessämme tavoitteena on kokonaishyöty Suomelle", Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Business Finland tekee IBM-yhteistyötä koskevan vaikuttavuusarvion ja analyysin myöhemmin.

Annamme aiheesta myös lisäselvityksen ministeri Lintilälle lähipäivien aikana.

Lisätiedot

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila
050 5577 873
teija.lahti-nuuttila(a)businessfinland.fi