Siirry sisältöön
Uutinen 18.06.2018

Ensimmäinen kasvumoottorikilpailutus on avattu

Business Finland on avannut 15.6.2018 tarjouskilpailun kasvumoottoreiden alustayhtiöille ja operaattoreille. Tarjouskilpailun muodossa toteutettavalla pääomalainarahoituksella nopeutetaan sellaisten yhtiöiden kehittymistä, jotka oleellisesti edistävät kasvumoottoriliiketoimintaekosysteemien kehittymistä ja kasvua.

Kasvumoottorit ovat yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen.

Hallitus on ohjannut kasvumoottoreiden rahoitukseen 60 miljoonaa euroa lainamuotoista pääomarahoitusta vuosina 2018 ja 2019. Tämän rahoituksen Business Finland kohdistaa kasvumoottoreiden alustayhtiöille ja operaattoreille kahdella tavalla: 1) kasvumoottoreiden käynnistystukena ja 2) tarjouskilpailun muodossa  alustayhtiön tai operaattorin liiketoiminnan rakentamiseksi ja verkostovaikutusten synnyttämiseksi.

Käynnistystukia on jo myönnetty muutamia ja nyt on avattu ensimmäinen tarjouskilpailu.

Tämän lisäksi Business Finland rahoittaa kasvumoottoreiden orkestrointia ja kasvumoottoriekosysteemien osapuolia normaaleilla rahoituspalveluillaan.

Tarjouskilpailulla kiihdytystä kasvumoottoriekosysteemien kasvulle

Tarjouskilpailun muodossa toteutettavalla pääomalainarahoituksella nopeutetaan sellaisten yhtiöiden kehittymistä, jotka oleellisesti edistävät kasvumoottoriliiketoimintaekosysteemien kehittymistä ja kasvua. Tällaisia yhtiöitä voivat olla esimerkiksi alustayhtiöt tai dataoperaattorit.

Alustayhtiön tai operaattorin toiminnan odotetaan synnyttävän kasvumoottoriekosysteemin toimijoissa vuositasolla vähintään 1 miljardin euron arvosta innovaatiolähtöistä uutta liiketoimintaa ja/tai vientiä ja/tai investointeja Suomeen. Lisäksi alustayhtiön tai operaattorin toiminnan vaikutukset voivat näkyä työpaikkojen määrässä, verotulojen määrän kasvuna sekä välillisinä hyvinvointivaikutuksina Suomessa.

Lue lisää kilpailutuksen sisällöstä osallistumispyynnöstä:
Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, kasvumoottoritarjouskilpailu nr 1 (pdf)

Osallistumispyyntö on julkaistu myös Hilmassa

21.5.2018 kasvumoottorikilpailutuksesta järjestettiin infotilaisuus. 

Lisätietoja osallistumispyynnöstä vain sähköpostitse

Osallistumispyynnöstä voi kysyä lisätietoja 15.6 - 15.8.2018 vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus (at) businessfinland.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida "Kysymykset 11/25/2018".

Business Finland kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin kirjallisesti sivustolla businessfinland.fi/kasvumoottorikilpailutus 17.8.2018 mennessä. Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Osallistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.8.2018.

Lisätietoja kasvumoottorirahoituksesta

https://www.businessfinland.fi/kasvumoottorit