Siirry sisältöön
Uutinen 06.09.2018

Ensimmäinen kasvumoottorikilpailutus tuotti hyvän saldon

Kasvumoottoreiden alustayhtiöiden toiminnan rahoituksella vauhditetaan Suomen tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia, miljardiluokkaan tähtääviä, liiketoimintaekosysteemejä.

Business Finlandin järjestämään ensimmäiseen kasvumoottorikilpailutukseen tuli 13 hakemusta valtion pääomalainasta kiinnostuneilta alustayrityksiltä ja operaattoreilta. Alustayhtiöiden toiminnan rahoituksella vauhditetaan Suomen tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia, miljardiluokkaan tähtääviä, liiketoimintaekosysteemejä.

"Olen hyvin iloinen sekä hakemusten määrästä että laadusta," sanoo kehityspäällikkö Karin Wikman Business Finlandista. "Nähtävissä on monta mielenkiintoista avausta ja on selvää, että nyt ehdolla olevat kasvumoottoreiden alustayhtiöt tulevat saamaan aikaan merkittäviä muutoksia maassamme."

Jatkoneuvotteluihin korkeintaan kahdeksan tarjousta

Alustayhtiöt esittivät hakemuksissaan tuottolupauksen pääomalainalle sekä toteutussuunnitelman siitä, miten ja millä resursseilla ne synnyttäisivät kasvumoottoriekosysteemin toimijoissa vähintään miljardin euron arvosta uutta liiketoimintaa ja/tai uutta vientiä tai uusia investointeja Suomeen.

Jatkoneuvotteluihin valitaan korkeintaan kahdeksan ehdokasta ja ensimmäiset rahoitussopimukset alustayhtiöiden kanssa tehdään vuoden loppuun mennessä.

Pääomarahoitukselle kysyntää ennakoitua enemmän

Alustayhtiöt esittivät tarvitsevansa pääomarahoitusta yhteensä 80 miljoonaa euroa. Tähän kilpailutukseen Business Finlandilla on käytettävissä noin 25 miljoonaa euroa.

"Jo nyt on nähtävissä, että kasvumoottoreille suunnattu valtion pääomalainarahoitus – eli 30 miljoonaa tälle ja 30 miljoonaa ensi vuodelle – ei tule riittämään. Lupaavia kasvumoottoriekosysteemejä olisi tarjolla paljon enemmän kuin pystymme rahoittamaan", Wikman toteaa. "Koska pääomarahoituksen kysyntä on suurta, todennäköisesti pystymme järjestämään vuonna 2019 vain yhden uuden kasvumoottorikilpailutuksen suunniteltujen kahden sijaan."

Lisätietoja

Lue Karin Wikmanin blogi Kasvumoottoreilla uutta vauhtia Suomeen

Kasvumoottorit ovat yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen. Business Finland tarjoaa rahoitusta kasvumoottoreille valtion pääomalainan (käynnistystuki ja kilpailutus) sekä innovaatiorahoituksensa (rahoitus orkestraattoreille) ja muiden palvelujen muodossa. https://www.businessfinland.fi/kasvumoottorit