Siirry sisältöön
Uutinen 29.04.2014

Fiksu energia -kilpailu 2014: Voittajana Finnoon laaja-alainen energiasuunnitelma

Esimerkkimalli Fiksu energia -konseptista.

Vuonna 2014 toteutettu Fiksu energia -ideakilpailu haastoi kaupungit, energiayhtiöt, kiinteistöjen omistajat sekä palvelu- ja teknologiatoimittajat kehittämään fiksuja energiajärjestelmiä.

Haetuissa integroiduissa ja hajautetuissa ratkaisuissa energiaa tarkastellaan esimerkiksi osana rakennettua ympäristöä, liikennejärjestelmää tai jätehuoltoa. Kilpailulla haluttiin kannustaa tulevissa investoinneissa uusien käyttäjäkeskeisten ratkaisujen käyttöönottoon sekä saada toteutuksesta kansainvälisestikin kiinnostava Fiksun energian osaamisen kansallinen referenssi.

Fiksu energia -kilpailuun tuli yhteensä 51 ehdotusta. Ehdotukset kattoivat laajasti energiakenttää liittyen muun muassa kotien energianhallintaan, polttokennoihin, paikalliseen energiantuotantoon ja älykkäisiin sähköverkkoihin.

Kilpailun tärkeimpiä kriteerejä olivat uskottava konsepti, toteutukseen sitoutuneet toimijat, tavoitetilan haasteellisuus, ainutkertaisuus Suomessa, konseptin joustavuus uusille osaratkaisuille ja kansainvälistymismahdollisuudet.

Voittajaehdotus tarjoaa uuden ratkaisun Finnoon alueen energiajärjestelmäksi

Kilpailun voiton vei Espoon kaupungin ja Fortumin ehdotus Finnoon alueen energiajärjestelmästä. Ehdotus on haasteellinen; 17 000 asukkaan uuden kaupunginosan energiankulutus halutaan puolittaa verrattuna normaaliin vastaavan alueen energiankäyttöön.

Finnooseen on suunnitteilla muun muassa matalalämpöinen lämmönjako ja kulutushuippujen leikkaaminen koko alueen energian etäohjauksella. Lisäksi energiaa tullaan ostamaan ja myymään molempiin suuntiin verkkojen kautta. Energiaverkot ovat myös avoimia uusille ratkaisuille. Ehdotuksen takana ovat Espoon kaupunki ja Fortum, mutta aluetta rakentamassa ja suunnittelemassa on useita muitakin kotimaisia yrityksiä. Yhtenä alueen toteuttajista Espoon Asunnot tulee rakentamaan alueelle vuokra-asuntoja, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä.

Kunniamaininnan kilpailussa sai Otaniemen alueen energiadataan liittyvä The Open Energy Site ae5. Ehdotuksessa ideoitu ohjelmistotyökalu avaa energian käyttöön liittyvää dataa kuten kulutustietoa, energiakatselmustietoa ja käyttöön liittyvää dataa Otaniemen kampusalueen kiinteistöstä. Avoin data mahdollistaa palveluntuottajien ja koko yhteisön avoimen innovoinnin. Ehdotuksen takana olivat Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Reaktor.

Toisen kunniamaininnan sai Energiavarastot osana Fiksun kaupungin energiajärjestelmää – Case Kruunuvuori. Ehdotuksen tekivät Skanska, Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto. Kilpailuehdotuksessa integroitiin suuret lämpövarastot (Kruunuvuoren luolastot) osaksi älykästä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvaa energiajärjestelmää. Järjestelmässä on helppo hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Kruunuvuoreen suunniteltava hajautettu kaukolämpösovellus mahdollistaa alueellisten energiaoperaattoreiden tapaisten liiketoimintamallien kehittämisen myös kaukolämpöalalle.

Kilpailun voittajat julkistettiin 28.4.2014 Älykäs kaupunki –tilaisuudessa. Tuomaristoon kuului edustajia EK:sta, Energiateollisuudesta, Kiinteistöliitosta, Kuntaliitosta, RAKLIsta, Tekesistä ja TEM:stä.