Siirry sisältöön
Uutinen 01.11.2018

Kiertotalouskohtaamisia sähköisellä tietoalustalla

Kiertotalous luo liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia. Yritystoimintaa on kehittynyt esimerkiksi tuottamaan jätteistä energiaa ja prosessoimaan sivuvirtoja raaka-aineiksi. Aivan uusia mahdollisuuksia avautuu yrityksille, jotka jalostavat uusista teknologioista ja datasta työkaluja kiertotalouden tarpeisiin kuten kiertotalouteen perustuvien toimitusketjujen optimointiin.

Ottamalla käyttöön uusia digitaalisia työkaluja jätteiden määrä- ja laatutietoja voidaan ryhtyä tuottamaan reaaliaikaisesti koneluettavassa muodossa. Rajapintaratkaisujen avulla tietoja voidaan puolestaan tarjota yrityksille ja viranomaisille hyödynnettäväksi. Kiertotalouden yrityksille tarjoutuu mahdollisuus tehostaa toimintaansa, kun he voivat vaivattomasti löytää hyödynnettäväksi tarjottavia sivuvirtoja ja jätteitä. Samoilla periaatteilla voidaan myös jakaa tietoa jätehuoltopalveluiden tarjonnasta kumppaneille.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta -hankkeen. Tietoalustalla toimijat voivat tarjota ja etsiä hyödyntämättömiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluita. Tehostamalla materiaalien vaihdantaa alusta lisää jätealan toimijoiden yhteistyötä ja mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen. "Huomioimme alustan rakentamisessa myös muut olemassa ja kehitteillä olevat alustat, joille pyritään tarjoamaan mahdollisuus kytkeytyä tietoalustaan. Tarkoitus on myös avata tietoalustaan kertyvää dataa uusien palveluiden hyödynnettäväksi", kertoo asiantuntija Jenni Lehtonen ympäristöministeriöstä. "Yksi hankkeen tärkeä tavoite on edis-tää kiertotaloutta", Lehtonen jatkaa.

Tietoalustan kehittäminen on osa jätelain uudistusta. Uudistuksen myötä jätteen haltija etsii alustalla jätteelleen ensin markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin se voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvaa jätehuoltopalvelua. "Tietoalustalla pyrim-me erityisesti lisäämään läpinäkyvyyttä mahdollisen markkinaehtoisen palvelun puutteen todentamiseen, mikä on kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvan palvelun edellytyksenä", Lehtonen kuvailee.

Hankinnan toteutusmalliksi on valittu kilpailullinen neuvottelumenettely. Tietoalustan kehittäminen on käynnistynyt elokuussa neuvotteluilla kolmen valitun tarjoajan kanssa. "Kilpailullinen neuvottelumenettely on meille hankintamallina uusi. Seuraamme ympäristöministeriössä mielenkiinnolla, miten se vastaa tarpeisiimme", Lehtonen kommentoi. Hankinnan tuloksena kehitettävä tietoalusta on tarkoitus saada käyttöön huhtikuussa 2019.

"Alustatalous haastaa kiertotalouden toimijat uuteen ajatteluun. On hienoa, että ympäristöministeriö on lähtenyt raivaamaan tietä, sillä alustatalouden myötä avautuu mahdollisuus merkittävään kiertotalouden tuottavuuden kasvuun", sanoo johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista. "Tämän innovatiivisen julkisen hankinnan tukemisen tavoitteena on kehittää yritysyhteistyötä hankinnassa ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalousdataa hyödyntäville yrityksille."

Lisätietoa

Lue lisää Business Finlandin tekoäly- ja alustatalousohjelmasta AI Business.

Business Finland on juuri käynnistänyt Bio and Circular Finland -ohjelman, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. Ohjelma kestää neljä vuotta ja sen laajuus on 300 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus on 150 miljoonaa. Innovaatiorahoituksen lisäksi ohjelma tarjoaa kansainvälistymispalveluita sekä uudistavia ekosysteemejä, jotka myös houkutte-levat ulkomaisia osaajia, yrityksiä ja sijoittajia Suomeen.

Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.