Siirry sisältöön
Uutinen 07.05.2018

Kotona asumisen digipalveluille kansallinen alusta, kehittäjäkonsortio ja palvelutuottajien yhteisö

IT-palveluyhtiö CGI:n johtama konsortio on alkanut kehittää kansallista teknologia-alustaa digitaalisille palveluille, jotka tukevat ikääntyvän väestön kotona asumista. Samalla luodaan edellytykset laajemman alustatalouden ekosysteemin kehittymiselle.

"Vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä kaksinkertaistuu. Kansantaloudellemme on välttämätöntä, että yhä useampi pystyy ja haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Se edellyttää kotiin tuotavien palvelujen kehittämistä muun muassa digitaalisuutta nykyistä paremmin hyödyntäen", taustoittaa CGI:n sote-sektorin palveluista Suomessa vastaava johtaja Matti Häkkinen.

CGI:n johtaman konsortion tehtävänä on rakentaa teknologia-alusta, joka yhdistää erilaiset yksittäiset teknologiaratkaisut helposti hyödynnettäväksi palvelukokonaisuudeksi. Näin luodaan käytännön edellytykset kotona asumista tukevien digitaalisten palvelujen (KODA) tuottamiselle hallituksen kärkihanketavoitteiden mukaisesti.

"Lopputuloksena Suomeen syntyy avoin alusta, jota kautta eri digipalvelujen tarjoajat saavat palvelunsa nivottua osaksi kansallista hoito- ja palveluketjua. Esimerkiksi jonkin startupin tai hoivayrityksen innovaatio ei jää irralliseksi, vaan se saadaan kotiin käyttöön sekä kytkettyä osaksi sote-ammattilaisten työkaluja turvallisesti ja nykyistä helpommin", selventää konsortion kehitystyötä johtava Markku Mäenpää CGI:ltä.

Kotiin tuotavien digipalvelujen kiihdyttämisen lisäksi hanke luo uusia edellytyksiä sote-alustatalouden kehittämiselle ja suomalaisen healthtech-osaamisen kansainväliseen vientiin.
"Tämä on inspiroiva hanke monelta kannalta. Se edesauttaa ikäihmisten hyvinvointia, kotipalvelujen tarjontaa ja asiakaskokemusta, sote-uudistuksen säästötavoitteiden saavuttamista ja Suomen edellytyksiä olla globaalin digitalouden kehityksen eturintamassa", Mäenpää kiteyttää.

Konsortiossa CGI:n kanssa yhteistyötä tekevät Eksote, Nokia, Telia, Avaintec, Connected Finland, Gillie.io, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Business Finland osana Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaansa.

Lisätietoja

Markku Mäenpää
johtaja, KODA-kehityshanke, CGI
+358 400 653 520
markku.maenpaa (at) cgi.com

Lähde: CGI