Siirry sisältöön
Uutinen 21.05.2018

Kutsuohjautuville liikkumispalveluille uutta vauhtia kasvumoottorirahoituksesta

Business Finland on myöntänyt kasvumoottorien käynnistystukea Kyyti Group Oy:lle kutsuohjautuvia liikkumispalveluita kehittävän MaaS-ekosysteemin rakentamiseksi. Ekosysteemin mahdollistama matkaketjupalvelu tekee matkustamisesta helppoa ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia monen tyyppisille yrityksille.

‘Mobility Partnership’ -ekosysteemissä hyödynnetään uuden liikennepalvelulain käynnistämää markkinamurrosta. Kyyti Groupin visiona on luoda Suomeen kansainvälisesti ainutlaatuinen markkinaehtoisia ja julkisesti tuettuja kyytejä yhdistävä valtakunnallinen MaaS (Mobility as a Service) -palvelu, joka toimisi referenssinä kansainvälisillä markkinoilla.

 

Monta hyötyjää: Teknologian toimittajat, palveluyritykset, liikenneoperaattorit, julkinen liikenne, tutkimus sekä käyttäjät

Ekosysteemi tarjoaa suomalaisille kasvuyrityksille merkittävän referenssin kotimarkkinaltaan. Niiden kansainvälistymistä tukevat myös ekosysteemistä jo kiinnostuneet globaalit toimijat. Liikkumispalvelun käyttäjät saavat älykkään liikkumisen ratkaisun, joka mahdollistaa heille edullisen, helpon, joustavan ja kestävän tavan arkiliikkumiseen ilman omaa autoa.

Mobility Partnership'istä pyritään rakentamaan globaalisti merkittävä ekosysteemi, johon osallistuu teknologiaa toimittavia kasvuyrityksiä, liikennesektorilla toimivia suuria palveluyrityksiä, yksityisiä liikenneoperaattoreita, julkisen liikenteen toimijoita ja tutkimusorganisaatioita.

Kasvuyrityksistä ekosysteemissä on jo mukana Kyydin keskeinen kumppani Vinka, joka kehittää teknologiaa kuljetusten hallinnan automaatioon ja kaluston käyttöasteen optimointiin.

Suurista palveluyrityksistä ensimmäisten joukossa LähiTapiola näkee Mobility Partnership'in kautta syntyvän uusia liikkumisen palveluita, joiden tuottamiseen syntyvälle ekosysteemille se tarjoaa tukeaan erityisesti vakuutus- ja ajoneuvorahoitusosaamisellaan. Matkaketjujen vakuuttamisessa LähiTapiola näkee uusia asiakastarpeita ja mahdollisuuksia matka- ja matkustajakohtaisiin vakuutuksiin. Myös matkaketjujen palveluverkostossa syntyy uuden tyyppisiä vastuita, joiden riskienhallinnassa vakuuttamiselle on sijansa.

Jo vuosikymmeniä suomalaisessa liikenteessä toiminut perheyritys Helkama-Auto vahvistaa ekosysteemiä laajalla autoilun palvelutarjoamallaan. Liikennepalvelulain voimaan tulon myötä ekosysteemiin uskotaan saatavan kattavasti liikenneoperaattoreita ja kumppaneita julkisesta liikenteestä.

Aalto yliopiston Spatial Planning and Transportation Engineering -laitos sekä Metropolia ammattikorkeakoulun Smart Mobility Innovation Center ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua ekosysteemin rakentamiseen tutkimuksellisesta näkökulmasta.

Kyyti-pilotista kokemuksia liikkumispalveluiden kehittämiseen

Kyyti Groupin kyydinjakopalvelu aloitti toimintansa Suomessa keväällä 2017 ja yritys on tehnyt vientisopimukset Yhdysvaltoihin, Vietnamiin ja Sveitsiin.

"Olemme Kyyti-palvelun lähes vuoden jatkuneen pilotoinnin aikana havainneet, että markkinassa on selkeä tarve nykyistä taksia monipuolisemmalle kutsuohjautuvalla liikkumispalvelulle. Toisaalta olemme oppineet, että kuinka keskeistä on tarjonnan aikaansaamiseksi kyetä tarjoamaan operaattoreille teknologia, jolla ne pystyvät hallitsemaan kaikenlaiset kyydit pystyäkseen nostamaan kalustonsa käyttöastetta kannattavan liiketoiminnan varmistamiseksi. Liikennepalvelulain ansiosta taksimarkkinat tulevat muuttumaan, mikä mahdollistaa uusien toimijoiden ja uusien innovatiivisten toimintamallien markkinoille tulon", Kyyti Groupin toimitusjohtaja Pekka Möttö sanoo.

Lisätietoja

Mobility Partnership -ekosysteemi
Toimitusjohtaja Pekka Möttö
Kyyti Group
+358 44 974 2477
pekka.motto (at) kyyti.com

Business Finlandin kasvumoottorirahoitus
Kehityspäällikkö Karin Wikman
Business Finland
+358 50 5577 723
karin.wikman (at) businessfinland.fi

Kasvumoottorit ovat yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen. Lue lisää Business Finlandin rahoituksesta kasvumoottoreille osoitteesta http://www.businessfinland.fi/kasvumoottorit.

Lue aiempi uutinen  kasvumoottoreiden käynnistystuesta: Ensimmäinen kasvumoottorien käynnistystuki tavaralogistiikan palvelualustayritykselle