Siirry sisältöön
Uutinen 04.12.2018

Meri luo uusia kasvumoottoreita

Merituulivoimaekosysteemiä koordinoiva Gaia Consulting Oy ja itseohjautuvan meriliikenteen One Sea -ekosysteemiä koordinoiva DIMECC Oy ovat saaneet Business Finlandin kasvumoottorirahoitusta ekosysteemien orkestrointiin.

Kasvumoottorit ovat liiketoimintaekosysteemejä, jotka tähtäävät vähintään miljardin euron uuteen liiketoimintaan, vientiin tai investointeihin Suomeen.

Kasvumoottoripalvelumalli on ollut toiminnassa vuoden 2018 alusta. Business Finland tarjoaa kasvumoottoreille rahoitusta alustayhtiöiden pääomittamiseen ja ekosysteemien orkestrointiin. Kasvumoottoreiden orkestrointirahoituksella verkotetaan eri toimijoita ja edistetään innovaatioyhteistyötä.

"Kasvumoottorien taustalla on maailmantalouden kilpailu, joka on siirtynyt yhä enemmän erilaisten ekosysteemien väliseksi. Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa yritykset tarvitsevat omien kilpailuetujensa lisäksi kumppanien tarjoamia etuja arvoverkon eri osista ja eri toimialoilta", toteaa kehityspäällikkö Tiina Tanninen-Ahonen Business Finlandista.

"Tarjoamme kasvumoottoreille laajimman mahdollisen palveluvalikoimamme eli palveluja ekosysteemin toimijoiden uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, ekosysteemin puuttuvan osaamisen kasvattamiseen sekä ekosysteemin kansainvälistämiseen. Lisäksi kasvumoottoreiden hyödynnettävissä ovat kaikki muutkin Business Finlandin rahoituspalvelut."

Uusia merituulivoimaa hyödyntäviä kokonaiskonsepteja

Gaia Consulting Oy:n koordinoiman Baltic Offshore Wind -merituulivoimaekosysteemin tavoitteena on rakentaa uusia tuulivoimakonsepteja, joita pilotoidaan Itämeren alueella konkreettisissa investoinneissa. Kilpailukykyisten ratkaisujen kehittäminen perustuu aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön ja innovatiiviseen tapaan tarkastella kokonaisvaltaisesti tuulivoiman rakentamisen, huollon ja kunnossapidon sekä tehokkaan tuulivoimatuotannon ja sähkönjakelun ratkaisuja.

Ekosysteemiin on jo koottu merkittävä joukko energia-alan yrityksiä investoreista sekä rakentamisen että huollon ja kunnossapidon teknologia- ja palvelutoimittajiin sekä meriklusterin avaintoimijoihin. Baltic Offshore Wind -ekosysteemissä ovat tässä vaiheessa mukana Arctia, Meritaito, Boskalis Terramare, Pori Offshore Constructions, Prysmian Group Finland, Rajakiiri, Rauma Marine Constructions, Finnish Sea Service, Suomen Hyötytuuli, SSAB ja Wärtsilä. Myös uudet yritykset, joilla katsotaan olevan osaamista ja kasvun edellytyksiä merituulivoimamarkkinalla, ovat tervetulleita osallistumaan ekosysteemin kehittämistyöhön. Lue lisää Gaian verkkosivuilta.

Lue myös Tekniikka ja Talous -lehden artikkeli: Suomesta yritetään yhdessä maailmalle merituulivoiman rakentajiksi - mukana myös SSAB ja Wärtsilä

Kehitystiekartta autonomisen ja miehittämättömän meriliikenteen toteuttamiseksi

DIMECC OY:n koordinoiman One Sea -ekosysteemihankkeen tavoitteena on luoda yhteinen kehitystiekartta autonomisen ja miehittämättömän meriliikenteen toteuttamiseksi. Käytännössä hankkeella mahdollistetaan tehokas yhteistyö ja koordinoidut kehityshankkeet eri toimijoiden välillä yhteisen tiekartan toteuttamiseksi. Hankkeessa kytketään yhteen meriklusterin avaintoimijat, digitaalisten ratkaisujen toteuttajat sekä julkisen sektorin toimijat. Rakentuvan liiketoimintaekosysteemin visio on tuottaa maailmassa ensimmäisenä autonomiset ja miehittämättömät meriliikenteen tuotteet, palvelut ja ekosysteemi vuoteen 2025 -mennessä.

Vuonna 2016 perustetussa One Sea -ekosysteemissä toimialojensa globaalit johtajat edistävät tiiviissä yhteistyössä yhteistä tavoitettaan itseohjautuvasta meriliikenteestä. Kumppanit ovat ABB, Cargotec, Ericsson, Rolls-Royce, Tieto, Wärtsilä ja Finnpilot Pilotage. Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Meriteollisuus ry, Suomen Varustamot Ry ja Suomen Laivameklariliitto ry. One Sea on avoin ekosysteemi, johon voivat liittyä kaikki, jotka aikovat tehdä autonomisesta meriliikenteestä liiketoimintaa. Rahoittajana toimivat osallistuvat yritykset sekä Business Finland.

Lue lisää One Sea -ekosysteemistä

Lisätietoja

Tiina Tanninen-Ahonen
Kehityspäällikkö, Business Finland
+358 50 557 7894
tiina.tanninen-ahonen (at) businessfinland.fi

Lue myös: Business Finlandilta noin 30 miljoonan pääomalaina merkittävien kasvualojen rakentamiseksi Suomeen

Lue lisää kasvumoottoreista