Siirry sisältöön
Uutinen 27.03.2018

Selvitys: Startupit tarvitsevat rahaa, kansainvälistä osaamista ja asiantuntijoita

Yrityskyselyn mukaan innovaatiorahoitus vaikuttaa vahvimmin strategiseen osaamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tuote- ja palvelutarjontaan. Yritykset arvostavat Business Finlandin asiantuntijoilta saamaansa sparrausta hakemusvaiheessa ja projektin aikana.

Kymmenessä vuodessa startup-yritykset ovat raivanneet itselleen oman, kasvavan kulmansa Suomen kansantaloudesta. Business Finlandin selvityksen mukaan Suomen startup-ympäristö on saamassa jalansijaa kansainvälisesti.

"Trendi on positiivinen. Viime vuosina olemme nousseet selvästi ylöspäin kansainvälisissä startup-vertailuissa. Lisäksi ulkomaisten pääomasijoittajien kiinnostus suomalaisia yrityksiä kohtaan on kasvanut ja pääomasijoitukset alkaviin yrityksiin ovat lisääntyneet", palvelujohtaja Marjo Ilmari Business Finlandista listaa.

"Startups, accelerators and role of Tekes" -arvioinnin toteuttivat 4Front, Etlatieto, The Evidence Network, Boro ja IDEA Group LLP. Selvitys tarkastelee Suomen startup-ympäristön kehitystä ja Tekesin (nykyään Business Finland) startupeille suunnattujen palveluiden vaikuttavuutta.

Selvityksen yhteydessä lähes 1000 suomalaista startup-yritystä vastasi kyselyyn yritysten kasvun esteistä ja innovaatiorahoituksen merkityksestä.

Tulosten mukaan suomalaisten startup-yritysten kolme suurinta kasvun estettä ovat:

  • rahoituksen puute (48 % vastaajista)
  • haastava kilpailuympäristö (29 % vastaajista)
  • asiantuntevien työntekijöiden löytäminen (29 % vastaajista)

Yritysten vastauksista nousi esiin myös, että innovaatiorahoitus vaikuttaa vahvimmin strategiseen osaamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tuote- ja palvelutarjontaan. Yritykset arvostavat Business Finlandin asiantuntijoilta saamaansa sparrausta hakemusvaiheessa ja projektin aikana. Sparraus on auttanut yrityksiä erityisesti liiketoimintasuunnitelman selkeyttämisessä ja kontaktien löytämisessä.

"Tulokset ovat tärkeää palautetta ja heijastavat hyvin niitä kehityskohteita, joita olemme lähteneet toteuttamaan Business Finlandissa", Marjo Ilmari sanoo.

Yksi konkreettinen askel startup-ympäristön kansainvälistämiseksi on huhtikuussa lanseerattava ulkomaisten kasvuyrittäjien oleskelulupa osana laajempaa Talent boost -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on helpottaa kansainvälisten huippuosaajien rekrytointia Suomeen.

Business Finlandin rahoitus luo perustan ja vauhdittaa kasvua

Business Finland rahoitti viime vuonna 820 startup-yritystä noin 142 miljoonalla eurolla. Arvioinnin mukaan innovaatiorahoituksella on ollut selvä positiivinen vaikutus startup-yritysten kasvuun. Business Finlandin rahoittamien startupien menestys vaihtelee vertailuryhmän yrityksiä enemmän, mikä selvityksen tekijöiden mielestä viittaa oikeansuuntaiseen riskinottoon rahoitettavien hankkeiden valinnassa.

"Selvityksestä kävi ilmi, että Business Finland on 1 - 2 vuotta ennen pääomasijoittajia rahoittamassa lupaavia startup-yrityksiä. Otamme riskiä vaiheessa, johon pääomasijoittaja ei ole vielä halukas tulemaan mukaan", Marjo Ilmari sanoo.

Arviointi toteaa, että vaikka Suomen startup-ekosysteemin kehitys on ollut suurelta osin riippumatonta julkisista toimijoista, Business Finlandilla on selkeä ja tärkeä rooli ekosysteemin perustan rakentamisessa ja potentiaalisimpien yritysten kehityksen vauhdittamisessa.

"Ekonometristen analyysien perusteella vaikutus ei perustu vain siihen, että Business Finland valitsisi parempia yrityksiä rahoituksen piiriin, vaan myös rahoituksen kausaaliseen vaikutukseen startup-yritysten kasvuun", selvityksestä vastannut asiantuntija Jari Hyvärinen Business Finlandista kertoo.

Lue selvitys: Startups, accelerators and role of Tekes (pdf)

Lisätietoa

Marjo Ilmari
Palvelujohtaja, startup-yritykset
Business Finland
puh. +358 (0)2950 55668