Siirry sisältöön
Uutinen 20.09.2018

Silo.AI kehittää tekoälyn ekosysteemiä kasvumoottorirahoituksella

Tekoälyn asiantuntijayritys Silo.AI on saanut Business Finlandilta 400 000 euroa kasvumoottorin käynnistystukea tekoälyn ekosysteemin kehittämiseen. Hankkeessa tuodaan tekoälyn eri osapuolet yhteen ja pyritään helpottamaan tekoälyn soveltamista.

Tekoälystä puhutaan tulevaisuuden megatrendinä, joka muuttaa koko yhteiskunnan. Jo nyt tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi teollisuuden eri aloilla ja verkkokaupassa, jossa tekoälyn avulla seurataan ihmisten ostoskäyttäytymistä ja ohjataan heitä ostamaan enemmän.

"Saamme älykkäämpiä suosituksia eri verkkopalveluissa, ja esimerkiksi tehtaissa on koneoppimiseen perustuvaa aiempaa fiksumpaa analytiikkaa", tekoälyn asiantuntijayrityksen Silo.AI:n toimitusjohtaja Tero Ojanperä kuvailee.

Tekoäly mahdollistaa suuria muutoksia liiketoimintamalleihin. "Kun esimerkiksi valmistavan yrityksen vikaraporttien analysointi opetetaan koneelle, saadaan skaalattava palvelu, jota voidaan myydä ympäri maailmaa. Silloin työntekijä voi analysoida tapaukset, joita kone ei tunnista ja parantaa koneen tuloksia. Näin asiantuntijatyön luonne muuttuu koneen opettamiseksi", Ojanperä sanoo.

Ennen kuin visio muuttuu todellisuudeksi, pitää kuitenkin ratkaista muutama ongelma. "Teknologiaa ei ole helposti saatavilla, tekoälyn asiantuntijoista on pulaa ja lisäksi tekoälyn soveltamisessa liiketoimintaan on haasteita, kuten esimerkiksi opetusdatan saatavuus", Ojanperä kertoo.

Ekosysteemialustalla toimiala yhteistyöhön

Business Finlandin kasvumoottori-pääomarahoituksella Silo.AI pyrkii ekosysteemin avulla kehittämään malleja, joilla tekoälyn ongelmat ratkaistaan. 

Hanketta edistetään yhdessä kumppaneiden kanssa. "Ekosysteemialustassa koko toimiala tekisi yhteistyötä. Sen avulla voisimme saada Suomeen erittäin laajan kentän tekoälyteknologian toimittajia, ja ekosysteemi voisi tarjota loppuasiakkaalle helpon tavan löytää sopiva toimittaja liiketoiminnan tarpeisiin", Ojanperä kertoo.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan kolmen eri osapuolen tarpeita: mukana ovat teknologiayritykset, tekoälyn hyödyntäjät, eli ostajat sekä tekoälyn asiantuntijat, eli data scientistit.

"Tuomme toimijat yhteen ja ryhdymme selvittämään, mikä olisi nykyisiin haasteisiin mahdollisimman hyvin vastaava ekosysteemialusta. Kun olemme saaneet ekosysteemin roadmapin aikaan, alamme rakentaa ekosysteemille infraa", Ojanperä kuvailee.

Tavoitteena AI-mallien kirjasto

Ojanperän mukaan Business Finlandin rahoitus on keskeinen tekijä hankkeen toteutumiselle.

"Pienellä yrityksellä ei ole mahdollista viedä näin suuria hankkeita eteenpäin ilman tukea. Hanke auttaa hahmottamaan sitä, minkä tyyppisille tekoälyratkaisuille maailmalla on tarvetta ja mihin meidän kannattaa keskittyä", Ojanperä sanoo.
Tuen avulla muun muassa tehdään alustan vaatimuusmäärittelytyötä sekä järjestetään syksyn aikana tilaisuuksia, joissa tuodaan tekoälyalan toimijoita yhteen.

Osana hanketta kehitettävä infrastruktuuri tekee jatkossa tekoälyn rakentamisesta helpompaa. "Aiomme koota AI-mallien kirjaston, jonka avulla tekoälyn soveltaminen muuttuu tuntuvasti nykyistä vaivattomammaksi. Myös tekoälyn opetusdataa voidaan jatkossa jakaa paremmin yhteisen alustan avulla", Ojanperä sanoo.

Osana AI-infraa ja ekosysteemialustaa Silo.AI kehittää myös human-in-the-loop-ratkaisuja, joiden avulla ihmisen ja koneen vuorovaikutus helpottuu. "Organisaatioiden on siten helpompaa käyttää tekoälyä jo olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin", Ojanperä sanoo.

Lisätietoja Business Finlandin kasvumoottorirahoituksesta

Kasvumoottorit ovat yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen. 

Business Finland tarjoaa rahoitusta kasvumoottoreille valtion pääomalainan (kasvumoottorin käynnistystuki ja kasvumoottorikilpailutus) sekä innovaatiorahoituksensa (rahoitus kasvumoottorin orkestrointiin) ja muiden palvelujen muodossa. http://www.businessfinland.fi/kasvumoottorit

Lue aiemmat uutiset kasvumoottoreiden käynnistystuen saaneista hankkeista: 

Lue uutinen kasvumoottorikilpailutuksesta:


Lisätietoja rahoituksesta

Kehityspäällikkö Karin Wikman
Business Finland
+358 50 5577 723
karin.wikman (at) businessfinland.fi