Siirry sisältöön
Uutinen 06.09.2018

Smart Mobility -ohjelma käynnistyy

Business Finland käynnistää Smart Mobility -ohjelman. Se on käynnissä 2018–2022 ja auttaa osaltaan suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden kansainvälisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Keskeisiä teemoja ovat saumattomat kuljetusketjut, päästöjen vähentäminen ja datan hyödyntäminen.

Liikennemarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6500 miljardia euroa vuodessa, Suomessa noin 30 miljardia. Markkinat ovat voimakkaassa murroksessa; autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat alan liiketoimintamalleja. Digitaalisuus ja uudet teknologiat uudistavat alaa muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, dronien ja hyperloopin myötä.

”Koko liikkumisen alue on globaalissa murroksessa, jonka myötä Suomella on mahdollista ottaa näkyvää edelläkävijän roolia uusien liiketoimintamallien, digitaalisten teknologioiden ja tekoälyn avulla. Kun nämä vahvuudet hyödynnetään avoimen data- ja alustatalouden elementtejä soveltaen, voimme tuoda kansainvälisille markkinoille kiinnostavia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka haastavat ketteryydellään ja innovatiivisuudellaan suuremmatkin toimijat. Smart Mobility -ohjelman yksi tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa juuri tällaisten ratkaisuiden synty”, kertovat Business Finlandin Hanna Marttinen-Deakins ja Mika Klemettinen.

Ohjelma tavoittelee merkittävien toimijoiden tuloa Suomeen hyödyntämään toisaalta olemassa olevia testialustojamme ja toisaalta edistämään uusien innovatiivisten yhteistyökuvioiden syntyä.

Smart Mobility -ohjelmalla on kolme teemaa, joihin tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja siten kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.

2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.

3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tiukkenevat päästörajat ja jopa alittaa ne, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelman tarjoamia palveluja ovat rahoitus, Invest in Finlandin palvelut uusien ekosysteemien luomisessa, yritysten kansainvälistymispalvelut, verkottumispalvelut sekä alan tutkimustiedon välittäminen. Kansainvälistyminen kohdistuu ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Saksan, Ruotsin, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Ohjelma on tarkoitettu muun muassa palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Ohjelman arvioitu rahoitus Business Finlandista on noin 50 miljoonaa euroa, jonka myötä ohjelmasta rahoitettavaksi suunniteltujen hankekokonaisuuksien kokonaisbudjetti nousee noin 100 miljoonan euron tasolle yhdessä asiakasrahoituksen kanssa. Ohjelman tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka saavat merkittävän määrän EU-rahoitusta.

Tutustu ohjelmaan tästä

Lisätietoja:

Senior Director Hanna Marttinen-Deakins
p. 040 343 3348
hanna.marttinen-deakins(at)businessfinland.fi

Director Mika Klemettinen
p. 050 483 6661
mika.klemettinen(at)businessfinland.fi