Uutinen 24.05.2018

Suomalaisten yritysten ja yliopistojen harvinainen yhteishanke tuo yrittämis- ja opiskelumahdollisuudet miljardien ulottuville

Fusion Grid -hankkeessa ovat mukana Nokia, Green Energy Finland, Suomen yliopistokiinteistöt, Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Sen tavoitteena on tuoda toimivat tietoliikenneyhteydet ja sähköverkko alueille, joille raskaan tietoliikenneinfran rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Hanke on saanut Business Finlandilta 1,5 miljoonan euron rahoituksen.

Maailmassa on yhä miljardeja ihmisiä, jotka elävät ilman turvattua sähköntuotantoa ja tietoliikenneyhteyksiä. Energia- ja tietoliikenneinfran puute rajoittaa esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla tai suurkaupunkien laidoille kasvaneissa slummeissa asuvien ihmisten mahdollisuuksia opiskella tai luoda kannattavaa yritystoimintaa.

Fusion Grid -hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisu, jonka avulla sähköntuotanto ja tietoliikenneverkko voitaisiin muodostaa paikallisesti ilman tarvetta raskaalle infralle. Ratkaisusta voisi hyötyä suoraan arviolta 3-4 miljardia ihmistä. Hanke on saanut Business Finlandin BEAM-ohjelmalta 1,5 miljoonan euron rahoituksen.

"Hanke osoittaa, miten tuottoisa liiketoiminta ja kehittyvien alueiden tukeminen eivät sulje toisiaan pois. Se myös erinomainen esimerkki siitä, että suomalaisyritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan innovatiivisia ja varteenotettavia ratkaisuja kehittyville markkinoille", sanoo Business Finlandin johtava asiantuntija Ilmari Absetz.

Hankkeessa käytettävä minitukiasema tuottaa itse tarvitsemansa energian

Hankkeen teknologinen ydin on niin sanottu minitukiasema. Pienikokoisen ja helppokäyttöisen yksikön avulla 4G-yhteys voidaan muodostaa esimerkiksi kylään tai saareen ilman pysyvän infran rakentamista.

"Tavoitteenamme on rakentaa minitukiasemasta kuluttajatuote. Me vastaamme verkon ylläpidosta, ja käyttäjä voi seurata aseman toimintaa ja tehdä pieniä huoltotoimenpiteitä puhelimeen asennettavan applikaation avulla", kertoo Nokian tiiminvetäjä Martti Ylikoski.

Toimiakseen tukiasema tarvitsee sähköä. Niitä on kuitenkin tarkoitus viedä juuri alueille, joista paikallinen sähköverkko puuttuu täysin.

"Meidän tehtävämme on tehdä tukiasemasta energiaomavarainen. Aurinkoenergialla on tässä tärkeä rooli. Kehitämme myös akkuteknologiaa, jonka avulla energiansaanti turvataan myös pilvisinä päivinä", sanoo Green Energy Finlandin partneri Miko Huomo.

Ensimmäistä pilottikohdetta suunnitellaan Namibiaan

Konseptista rakennetaan ensin koeympäristö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kampukselle. Sieltä se kopioidaan pilottikohteeseen.

"Neuvotteluja on käyty esimerkiksi Namibian viranomaisten kanssa. Suomessa on jo pitkään tutkittu itsenäisesti toimivia mikroverkkoja. Esimerkiksi Suomenniemellä on toiminnassa aikoinaan testiympäristöksi rakennettu omavarainen verkko", kertoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori Jarmo Partanen.

Tietoliikenneyhteydet ja sähköä ympäri vuorokauden tarjoava verkko parantavat merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia opiskella ja ryhtyä yrittäjiksi. Jotta he saavat täyden hyödyn uudesta teknologiasta ja sen tuomista palveluista, ne on rakennettava riittävän helppokäyttöisiksi.

"Haluamme oppia ymmärtämään, millaisia tarpeita paikallisilla on ja millainen on heidän osaamistasonsa, jotta tekniikka voidaan sopeuttaa palvelemaan näitä molempia", kertoo Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori Marko Nieminen.

Tekniikan avulla esimerkiksi sähköisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien jakaminen helpottuu.

"Namibia on harvaan asuttu maa. Etäisyydet ovat pitkiä ja sähkö kallista, minkä vuoksi tietoliikenneyhteyksien rakentaminen on haastavaa. Uskomme, että näiden ongelmien poistaminen tuo uusia mahdollisuuksia myös Suomen koulutusvientiin", sanoo Suomen yliopistokiinteistöjen työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija Suvi Nenonen.

Lisätietoja

Ilmari Absetz
Johtava asiantuntija, Business Finland
050 5577 837
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

Martti Ylikoski
Tiiminvetäjä, Nokia
040 56 93 945
martti.ylikoski (at) nokia.fi

Miko Huomo
Executive Partner, Green Energy Finland
050 410 1270
miko.huomo (at) gef.fi

Jarmo Partanen
Sähkötekniikan professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
040 506 6564
jarmo.partanen (at) lut.fi

Marko Nieminen
Tietojenkäsittelytekniikan professori
Perustieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto
050 368 4763
marko.nieminen (at) aalto.fi

Suvi Nenonen
Suomen yliopistokiinteistöjen työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija
050 598 5342
Suvi.Nenonen (at) sykoy.fi

BEAM – Business with Impact

Business Finlandin ja ulkoasiainministeriön (UM) yhteinen BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ym. innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita. Tavoitteena on edistää kehittyvien maiden hyvinvointia ja tuoda kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. www.businessfinland.fi/beam