Siirry sisältöön
Uutinen 17.09.2018

Tulevaisuuden lääke- ja hoitomuotoja kehitetään ekosysteemissä

Orion Oyj on koonnut Business Finlandin tuella kansallisen ”Uudet toiminta- ja soveltamistavat – Tulevaisuuden kokonaisvaltaiset lääke- ja hoitomuodot” -ekosysteemin. Ekosysteemi yhdistää ainutlaatuisella tavalla kansainvälisen tason akateemisen poikkitieteellisen tietämyksen lääketutkimukseen ja -kehitykseen.

"Olemme iloisia, että edelläkävijäyritys Orion on verkostoveturina koonnut tämän uuden ekosysteemin. Ekosysteemi vastaa hyvin Business Finlandin tavoitetta kasvattaa suomalaisten toimijoiden osaamista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön avulla. Odotammekin ekosysteemin tuovan merkittäviä vaikutuksia osaamisen ja elinkeinoelämän kehittymiseen. Mainiota että Business Finlandin palvelut – kuten Co-Innovation -rahoitus ja Yksilöllistetty terveys -ohjelma – voivat olla tässä apuna", sanoo johtaja Minna Hendolin Business Finlandista.

Lisää ymmärrystä sairauksien syistä ja yksilöllistetyistä hoidosta

Tulevaisuuden kokonaisvaltaisten lääke- ja hoitomuotojen ekosysteemi tähtää sairauksien patologian ja ilmentymän ymmärtämiseen ja hoitamiseen kehittämällä uusia isoja lääkemolekyylejä ja diagnostisia tuotteita sekä jatkuvan seurannan laitteita. Ekosysteemissä ovat mukana Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Folkhälsanin tutkimuslaitos. Orionin lisäksi yrityksistä ovat mukana Perkin-Elmer, Syrinx Bioanalytics, AdmeScope, Petsofi, Forendo Pharma ja InMe Oy.

Orion haluaa auttaa potilaita parhaalla mahdollisella tavalla, perustuen entistä täsmällisempään sairauksien biologian ja potilaan arkipäivän ymmärtämiseen. Orion myös laajentaa osaamistaan biologisiin lääkeaineisiin (terapeuttiset proteiinit) ja alkaa systemaattisesti pilotoida muitakin uusia lääketeknologioita.

Harvinaissairauksista liikkeelle

Harvinaissairaudet voivat tarjota yksinkertaistetun ja rationaalisen tien lääkevaikutuskohteiden ja -mekanismien löytämiseen ja uusien teknologioiden kehittämiseen. Suuri tarve on myös potilaiden biologisten alaryhmien tunnistamiseen sekä taudin ilmentymien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja mittaamiseen (24/7 mahdollistavat teknologiat).

Ekosysteemissä keskitytään aluksi muutamaan suomalaisen tautiperimän harvinaissairauteen, jotka ilmenevät hermoston rappeumaoirein. Näiden tautimekanismeja selvittämällä pyritään ymmärtämään myös yleisien hermostosairauksien mekanismeja ja tunnistamaan hoitokohteita. Ekosysteemin tähän tavoitteeseen osallistuvat akatemiaprofessori Anu Wartiovaara (Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja HiLife) ja professori Anna-Elina Lehesjoki (Folkhälsan tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja HiLife) ovat kansainvälisesti meritoituneita lääketieteellistä tutkimusta tekeviä asiantuntijoita ja heidän tautimekanistiset tutkimuksensa ovat avanneet uutta merkittävää tietämystä hermoston ja lihasten perinnöllisistä rappeumataudeista.

Potilaiden taudin liikehäiriöiden mittaamiseen ja raportoimiseen tarkoitettujen digitaalisten sovellusten kehittämiseen, suhteutettuna tutkittuun tarkkaan taudin etenemisvaiheeseen ja mitatuihin biomarkkereihin, osallistuvat professori Pasi Karjalainen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto) ja Professori Reetta Kälviäinen (Itä-Suomen yliopisto ja Epilepsiakeskus, Kuopion yliopistollinen keskussairaala) sekä epidemiologi Laura Laakso Petsofi Oy:stä. Näitä digitaalisia sovelluksia voidaan käyttää kliinisissä tutkimuksissa sekä potilaiden seurannassa kotioloissa, jolloin voidaan saada selville potilaan sellaisia oireita, joita ei ole todettavissa lääkärissä käynnin yhteydessä. PerkinElmer osallistuu tautien diagnostisten menetelmien kehittämiseen.

Uusia lääketeknologioita ekosysteemissä tutkivat kaksi tutkimusryhmää Turun yliopistossa. Professori Pasi Virta (Orgaaninen kemia, Turun yliopisto) ryhmineen kehittää uusia teknologioita vasta-aineiden kemialliseen muokkaamisen sekä nukleotidilääkkeiden kudos- ja soluspesifiseen kohdennukseen. Professori Urpo Lamminmäki (Bioteknologia, Turun yliopisto) ryhmineen jatkokehittää olemassa olevaa rekombinanttivasta-ainekirjastoa palvelemaan tutkimusryhmien ja lääke- ja diagnostiikkateollisuuden tarpeita. Orionin lisäksi teknologiatutkimuksessa ovat mukana yritykset, joiden kanssa on yhteisiä tavoitteita ja hyötyjä; Syrinx Bioanalytics, Admescope, InMe Oy ja Forendo Pharma.

Kaikki yliopistoryhmät kouluttavat huippuasiantuntijoita uusien hoitomuotojen kehittämiseksi Suomessa. Ekosysteemissä luotu osaaminen on laajennettavissa kansallista kilpailukykyä lisääväksi kompetenssiksi luoden pohjaa useiden yritysten kehitykselle ja kansainväliselle kasvulle.

Lisätietoja

Professori Antti Haapalinna, johtaja
Harvinaissairaudet terapia-alue, Biologiset lääkkeet
Biomarkkerit ja uudet hoitomuodot yksikkö
Tutkimus ja Tuotekehitys, Orion Oyj
050 966 7670
antti.haapalinna (at) orionpharma.com

Kuva: Keksi, Mikael Ahlfors