Uutinen 13.09.2018

Visit Finlandin toiminta Kiinassa kerää kehuja yhteispohjoismaisessa vertailussa

Suomi erottuu muista pohjoismaista tehokkaammilla markkinointi- ja myyntitoimenpiteillä Kiinassa. Suomen matkailumaabrändi on tuoreen selvityksen mukaan monipuolisin kaikista Pohjoismaista.

Yhteispohjoismaisen selvityksen mukaan Ruotsi jäi vähemmän tunnetuksi. Suomi ja Norja ovat parhaiten onnistuneet pitkäjänteisellä työllään kasvattamaan tunnettuuttaan ja rakentamaan matkailumaabrändiään.

Visit Finland koordinoi keväällä 2018 kahdeksan DMO:n tutkimusta. Visit Denmark, Innovation Norway, Visit Sweden, Promote Iceland, Faroe Island, Visit Greenland, Visit Åland sekä Visit Finland teettivät laajan selvityksen pohjoismaisen markkinointiyhteistyön tueksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa Pohjolan alueen markkinoinnilliset vahvuudet ja selvittää eri maiden välisiä eroja. Lisäksi haluttiin suosituksia markkinointistrategiaan sekä tuotekehitykseen. Tutkimuksen toteutti Kiinaan erikoistunut saksalaislähtöinen tutkimusyritys Cotri.

Suomen osalta tulokset ovat mairittelevat. Visit Finland on btob työssään tehnyt laajamittaista toimenpiteidensä integraatiota siten, että eri toiminnot tukevat toisiaan. Visit Finland niittää kiitoksia myös aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Matkailun ammattilaisille eli matkatoimistoille ja operaattoreille suunnattua koulutussivustoa kursseineen ja tuotetietoineen on pidetty hyödyllisenä matkasuunnittelussa.

Maiden erityispiirteitä kannattaa tuoda rohkeammin esiin

Tutkimusraportin mukaan Pohjoismaiden kannattaa syventää yhteistyötään Kiinassa kasvattamalla pohjolan tunnettuutta ja lisätäkseen yli rajojen tapahtuvaa matkailua. Yhteisen brändin tulisi tuoda esiin koko pohjolan vahvuuksia sekä toimia porttina yksittäisille maille. Kiinan markkinoilla myös pidempään toimineille maille kuten Suomelle tästä olisi etua.

Jokaisella pohjolan kohdemaalla on omat markkinointikeinonsa ja myyntivalttinsa Kiinan markkinoilla. Siitä huolimatta verkkokäyttäytymiseen perustuvat selvitykset kertovat, että monet kiinalaiset omatoimimatkailijatkaan eivät erota Pohjoismaita toisistaan, vaan niputtavat ne yhteen Pohjois-Euroopaksi. Yksittäisistä kohdemaista kysyttäessä kiinalaiset matkailijat eivät yleensä pysty mainitsemaan kuin korkeintaan kaksi kunkin maan erityispiirrettä.

Selvityksen perusteella voimme päätellä, että alueen tehokas markkinointi kiinalaisille kuluttajille vaatii yhä paljon työtä, jos Pohjoismaiden halutaan erottuvan toisistaan. Jokaisen maan on yritettävä myös itse erottatua edukseen.

Omatoimimatkailijoille suunnatussa viestinnässä maabrändien ei pitäisi ainoastaan tuoda esiin Pohjoismaiden eroja, vaan kertoa miten kunkin maan vahvuuksista ja elämyksistä voi päästä käytännössä nauttimaan.

Matkailijavirtojen ohjaaminen maantieteellisesti ja sesonkien tasaaminen

Raportin tekijöiden mukaan kannattaa pitää mielessä, että erityisesti Kiinassa matkailijoille tarjottu informaatio vaikuttaa suoraan heidän valintoihinsa ja ohjaa kysyntää. Jos matkakohteesta esitellään vain suurkaupunkeja, ei voida odottaa, että matkailijat itse ulottavat reittejään muualle maan sisällä. Sama koskee vuodenaikoja ja palvelutarjontaa.

Matkailun edistämisorganisaatioiden onkin selvityksen mukaan varmistettava, että niiden edustama maabrändi on riittävän laajasisältöinen, jotta markkinoilta löytyisi kestävää kysyntää juuri omalle alueelle.

Lataa raportti ja esitys