Siirry sisältöön
Uutinen 04.01.2019

Bio and Circular Finland -ohjelma vauhdissa – Fortumin hanke tähtää korkealle

Business Finland käynnisti uuden Bio an Circular Finland -ohjelman viime vuoden lopulla. Ohjelman rahoitusta on nyt myönnetty Fortumin hankkeelle, jolla tähdätään globaaleille biotuotemarkkinoille.

Fortum käynnistää mittavan kehityshankkeen, jonka tavoitteena on valmistaa maatalouden tähteistä ja puubiomassasta korkean jalostusasteen tuotteita korvaamaan fossiilisten ja muiden ympäristöä rasittavien raaka-aineiden käyttöä. Hanke sai Business Finlandilta merkittävän rahoituksen 14,4 miljoonan euron suuruiseen kaksivuotiseen kokonaisuuteen.

Biopohjaisten raaka-aineiden ja materiaalien kysyntä kasvaa nopeasti muun muassa tekstiiliteollisuudessa. Puuperäisen biomassan hyödyntämisen lisäksi tutkitaan peltobiomassan, esimerkiksi oljen jalostamismahdollisuuksia.

”Fortumilla on merkittävää osaamista biomassan hyödyntämisestä kaukolämpöliiketoiminnassa. Olemme myös vahvasti sitoutuneet kiertotalouden kehittämiseen. Elämme niukkenevien luonnonvarojen maailmassa ja haluamme olla yksi resurssitehokkuuden suunnannäyttäjistä. Biomassa on maailman tulevaisuuden kannalta arvokas raaka-aine, josta voidaan valmistaa paljon nykyistä enemmän arvokkaita lopputuotteita", sanoo kehitysohjelmasta vastaava johtaja Risto Sormunen Fortumilta.

”Fortumin projekti monipuolistaa biopohjaisten materiaalien loppusovelluksia. Se avaa uusia markkinoita suomalaisille biotalouden raaka-aineiden tuottajille ja lopputuotteen valmistajille. Projektin tuloksilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia ja se edistää osaltaan bio- ja kiertotalouden tavoitteita”, sanoo bio- ja kiertotalousteeman ohjelmajohtaja Ilmari Absetz Business Finlandista. 

Yhteistyö olennaista

Fortum tekee tutkimusta yhdessä teknologiakumppaneiden ja jatkojalostajien kanssa. Tavoitteena on luoda teollinen ekosysteemi, jossa biomassaa jalostetaan eräänlaisissa biokylissä yritysten välisenä yhteistyönä.

"Haluamme panostaa yhteistyöverkostojen kehittämiseen. Vain yhteistyöllä voimme saada aikaan riittävän nopean mullistuksen, jolla on merkittävä vaikutus myös pohjoismaiselle biotalouden kehitykselle. Suomesta löytyy valtavasti osaamista, mikä näkyy esimerkiksi biotalouden alalla toimivien startup-yritysten määrässä. Meidän tehtävämme on tuoda tämä osaaminen yhteen ja mahdollistaa biotuotteiden tuotannon kasvu kaupalliseen mittaluokkaan”, sanoo projektipäällikkö Hanne Wikberg Fortumilta.

Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkö Outi Suomi kiittelee Fortumin kehityshanketta: ”Tämä projekti luo edellytyksiä uuden liiketoiminnan kehittymiselle. Sen avulla sekä Fortum että ekosysteemissä toimivat yritykset saavat merkittävän mahdollisuuden uudistua.”

Lisätietoja

Ilmari Absetz
Puh. 050 5577 837
ilmari.absetz(at)businessfinland.fi

Outi Suomi
Puh. 050 5577 699
outi.suomi(at)businessfinland.fi

Bio and Circular Finland -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. Ohjelma kestää neljä vuotta ja sen laajuus on 300 miljoonaa euroa. Tästä Business Finlandin innovaatiorahoituksen osuus on 150 miljoonaa. Lisäksi ohjelma tarjoaa kansainvälistymispalveluita sekä uudistavia ekosysteemejä, jotka myös houkuttelevat ulkomaisia osaajia, yrityksiä ja sijoittajia Suomeen.