Siirry sisältöön
Uutinen 01.08.2019

Data mahdollistaa tehokkaamman ja tasa-arvoisemman opetuksen

Opetustoimen vuosittaiset kustannukset kunnissa ovat useita miljardeja. Opettajien ja hallinnon resursseja kuluu runsaasti yhteentoimimattomien ohjelmistojen käyttämiseen sekä hajallaan olevan tiedon keräämiseen ja jäsentelyyn. Lisätäkseen opetustoimen työn vaikuttavuutta Vantaan kaupunki on käynnistänyt laajan uudistuksen, joka kokoaa yhteiselle alustalle opettajan, oppijan, huoltajien ja hallinnon käyttämät sähköiset järjestelmät.

Tulevan uudistuksen tavoitteena on, että alustaa ja avoimia rajapintaratkaisuja hyödyntämällä opetusalan ”big dataa” alkaa kertyä tehokkaasti. Tietovarannot puolestaan valjastetaan tukemaan sekä opettajien, rehtoreiden että hallinnon työtä ja päätöksentekoa. Kertyvää dataa analysoimalla avautuu uusia mahdollisuuksia muun muassa oppilaskohtaiseen opetuksen räätälöintiin ja yksilöllisen tuen kehittämiseen. Uutta tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä.

 Automatisoitu data-analytiikka tuottaa ajankohtaista tietoa oppimistuloksista, mikä mahdollistaa opetuksen vaikuttavuuden jatkuvan seurannan ja suunnittelun myös kesken lukuvuoden. Alustaratkaisun ja datavarantojen myötä opetusalalle voidaan lisäksi synnyttää sote-sektorin tapaan houkutteleva tutkimus- ja kehitysympäristö. Tämän tulevaisuuskuvan edellytyksenä on, että alustaratkaisu otetaan laajasti käyttöön kuntakentässä.

- Alustaratkaisun kehittämisessä otamme huomioon erilaisten koulujen ja oppilaitosten tarpeet. Valitsemmekin pilottikohteet siten, että kokeilujen aikana saamme tietoa hyödyistä ja jatkokehitystarpeista erilaisissa ympäristöissä, kuvailee perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupungilta.

- Tavoitteemme on, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa saamme luotua ekosysteemiin periaatteet datan hyödyntämiseksi ja alustan toimintamalliksi.  

Oppimisratkaisuja tuottavat yritykset hyötyvät alustaratkaisusta

Laaja, toimijat ja datan yhteen kokoava alusta kannustaa yrityksiä yhteistyöhön ja ruokkii innovaatioita. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden pilotoida ratkaisuja rajatussa kohderyhmässä ja referenssin, joka on helposti skaalattavissa muihin alustan käyttöön ottaviin kouluihin. 

- Tämä on Suomelle loistava tilaisuus edistää opetusalan alustataloutta ja luoda kasvun edellytyksiä eri kokoisille innovatiivisille opetus- ja tekoälyalan yrityksille. Myös opetusvienti hyötyy alustaratkaisusta, sillä kansainväliset markkinat alustojen kautta myytäville oppimisratkaisuille ovat kasvussa, sanoo johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.

Vantaan kaupungille myönnetty 5,4 miljoonan euron rahoitus on suurin Business Finlandin innovatiivisiin julkisiin hankintoihin myöntämä rahoitus. Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksella Business Finland vauhdittaa hankintoja, joissa julkinen sektori tekee kehitystyötä tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa ja avaa markkinoita uusille ratkaisuille.

Vantaan kaupungin tiedote: Vantaa aloittaa uuden opetustoimen digiloikan 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Piia Moilanen
Puh. 050 5577 748
piia.moilanen (at) businessfinland.fi

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo
Puh. 040 707 1115
ilkka.kalo (at) vantaa.fi