Siirry sisältöön
Uutinen 04.12.2019

Business Finlandin rahoitus tutkitusti kasvattaa startupien työllisyyttä ja myyntiä

Business Finlandin startup-rahoitusta saavat yritykset kasvattavat nettomyyntiään ja lisäävät työpaikkoja, käy ilmi Etlan juuri julkaisemasta vaikuttavuusarvioinnista. Sen sijaan yritykset, jotka saavat yksityisiä enkelisijoituksia, joko yksin tai Business Finlandin rahoituksen lisäksi, eivät keskimäärin kasva muita nopeammin.

Etlan toteuttama vaikuttavuusarviointi oli ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus, joka keskittyi bisnesenkeleiden merkitykseen Suomessa sekä enkelisijoitusten ja julkisen innovaatiorahoituksen väliseen suhteeseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin bisnesenkelien aloitteleviin yrityksiin tekemiä sijoituksia ja Business Finlandin startupeille myöntämää innovaatiorahoitusta vuosien 2013–2017 välillä. Tutkimuksessa hyödynnettiin FiBANin (Finnish Business Angels Network) omia tilastoja jäsenten vuosittaisista pääomasijoituksista sekä Business Finlandin rahoituspäätöksiä koskevaa aineistoa, jota vahvistettiin Tilastokeskuksen ja Suomen Asiakastieto Oy:n yritysrekistereillä.

Tulokset osoittavat, että Business Finlandin startup-rahoituksella on positiivinen vaikutus kohdeyrityksen työpaikkojen lisääntymiseen ja myynnin kasvuun. Yhteys on tilastollisesti merkitsevä. Löydökset vahvistavat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan julkinen innovaatiorahoitus vaikuttaa positiivisesti yritysten kyvykkyyksiin ja kasvuun ja tukee siten pitkän aikavälin kasvua ja elinkeinoelämän uudistumista.

- Vaikuttavuuden näkökulmasta erinomainen tulos on, että Business Finlandin rahoittamien startupien työpaikat ja myynti lisääntyvät enemmän kuin vertailuyrityksissä, kertoo Business Finlandin vaikuttavuusasiantuntija Jari Hyvärinen.

Tutkimus ei kuitenkaan löytänyt vahvaa näyttöä sille, että sekä Business Finlandin rahoituksen että enkelirahan saaminen lisäisi merkittävästi yrityksen kasvua. Huomattavaa kuitenkin on, että Business Finland ja bisnesenkelit sijoittavat usein samoihin aloitteleviin yrityksiin, joko samaan aikaan tai eri vuosina: kolme neljästä enkelirahaa saaneista yrityksistä oli saanut myös julkista innovaatiotukea. Vaikka bisnesenkelisijoitukset eivät tutkimuksen valossa näytä lisäävän yritysten kasvua muihin yrityksiin verrattuna, ne näyttävät kuitenkin lisäävän startupien eloonjäämisen mahdollisuuksia.

- Enkelisijoittajat tuovat yrityksiin rahoituksen lisäksi osaamista ja verkostoja, ja sijoittajat sparraavat usein myös niitä yrityksiä, joihin eivät lopulta sijoita. FiBAN tekee todella tärkeää työtä kerätessään suomalaisia enkelisijoittajia yhteen. Tehty tutkimus antaa pohjaa toisiaan täydentävän rahoitustoiminnan kehittämiselle ja kannustaa tutkimaan jatkossa tarkemmin enkeli- ja julkisen innovaatiorahoituksen lisäksi venture capital -rahastojen sijoitusten yhteistä vaikuttavuutta ja rooleja suomalaisessa startup-yrityskentässä, toteaa Business Finlandin startup-kentästä vastaava johtaja Marjo Ilmari.

Vaikuttavuusarvioinnin toteutti Etla ja se tehtiin yhteistyössä FiBANin kanssa, joka on yksi Euroopan suurimmista bisnesenkeliverkostoista. Tutkimus oli Business Finlandin rahoittama.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Lue lisää:

Business Finlandin vaikuttavuusraportti 6/2019: Business angel investment, public innovation funding and firm growth

Business Finlandin vaikuttavuusraportti 5/2019: Innovaatioista kilpailukykyä ja kestävää kasvua