Siirry sisältöön
Uutinen 18.09.2019

Ennakoidaan yhdessä bio- ja kiertotalouden tulevaisuutta!

Business Finland jatkaa ainutlaatuista ennakointiyhteistyötä japanilaisen National Institute of Science and Technology Policyn (NISTEP) kanssa. Ennakointityön kohteena on nyt bio- ja kiertotalouden tulevaisuus. Haemme uusia ja yllättäviäkin tulevaisuuskuvia yhdessä japanilaisten huippuasiantuntijoiden kanssa.

Projektimme kyselytutkimuksessa hahmotetaan bio- ja kiertotalouteen liittyvien ilmiöiden ja teknologioiden kypsyyttä ja etenemistä. Lisäksi selvitetään bio- ja kiertotalouden eri tekijöihin vaikuttavia muutosvoimia globaalisti ja erityisesti Suomen ja Japanin tulevaisuuden menestyksen näkökulmasta. Haluamme tunnistaa ne kansainväliset markkinat, joissa suomalaiset voivat olla edelläkävijöitä tai ratkaisevassa asemassa tulevaisuudessa.

Kyselymenetelmällä saatavia tuloksia vertaillaan syksyn aikana yhteisten tulevaisuuskuvien hahmottamiseksi. Skenaariotyöpajat järjestetään sekä Suomessa että Japanissa. Tutkimuksen tulosten ja asiantuntija-arvioihin perustuen luomme yhteiset skenaariot sekä tunnistamme innovaatioyhteistyön mahdollisuuksia. Kaikille vastaajille lähetetään tutkimuksen tulokset automaattisesti. Voit myös ilmoittaa halukkuudestasi osallistua skenaariotyöpajaan.

Käsittelemme bio- ja kiertotaloutta laajasti. Kysely jakaantuu seitsemään teema-alueeseen:


Agriculture, forestry, fisheries, food, and biology

Environment, resources and energy

ICT

Cities, architecture, civil engineering and traffic

Materials, devices & processes

Space, oceans, earth science & science foundations

Valitse aihealueista oman asiantuntemuksesi mukaan yksi aihepiiri.

Lähestymme tällä kyselyllä Suomen eturivin asiantuntijoita, joilla on visio tulevaisuudesta. Voit myös haastaa kollegasi tai tuntemasi visionäärin vastaamaan kyselyyn!

NISTEP on tunnettu edelläkävijä ennakointiosaamisessa ja ennakointimenetelmien kehittämisessä. Yhteisessä projektissamme pääsemme hyödyntämään maailmanluokan osaamista ja monipuolisten tutkijoiden asiantuntijuutta. Tutkimuksessa hyödynnetään edistynyttä analytiikkaosaamista erityisesti relevanttien vastaajatahojen tunnistamisessa sekä kyselyn kohdentamisessa oikeille tahoille. Business Finlandin tutkimuskumppanina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lisätietoja

Ilmari Absetz, Program Director
Bio and Circular economy, Business Finland
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

Soile Ollila, Foresight Manager
Business Finland
soile.ollila (at) businessfinland.fi

Arho Suominen, Principal Scientist
VTT
arho.suominen (at) vtt.fi