Siirry sisältöön
Uutinen 19.06.2019

Ilmastonmuutoksen hillintä, tekoäly ja uusiutuvan energian tuotanto menestyivät kasvumoottorikilpailussa

Ilmakehän hiilensidonnan markkinat, älysatama, tekoälyn markkinapaikka ja uusiutuvan energiatuotannon yhteiskuntamittakaavan uudet ratkaisut veivät potin, kun päätettiin Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksen voittajista. Kilpailutuksen voittivat Compensate, Awake.AI, Silo.AI sekä Flexens. Voittajaprojektien arvioidaan synnyttävän yhteensä lähes 6 miljardia euroa uutta liikevaihtoa Suomeen, yli 9 miljardin euron edestä uutta vientiä ja lähes 100 000 uutta työpaikkaa kymmenen vuoden aikana.

Business Finland järjesti kasvumoottorikilpailun nyt toista kertaa. Tavoitteena oli löytää parhaat ideat, joilla eri alojen ekosysteemitoimijat voisivat synnyttää Suomeen vähintään miljardin euron arvosta innovaatiolähtöistä uutta liiketoimintaa, vientiä ja investointeja. Parhaat ideat esittäneille yrityksille Business Finland tarjoaa pääomalainaa alustayhtiön toiminnan ja ekosysteemin kehittämiseen. Alustayhtiöt ovat kasvun katalyytteinä toimivia avainyrityksiä tai -organisaatioita, joiden ympärille muut toimijat voivat rakentaa uutta liiketoimintaansa.

- Parhaat ideat ja kestävää kasvua luovat innovaatiot syntyvät kansainvälisten tutkimusten mukaan ekosysteemeissä, ja ekosysteemien merkitys tunnustetaan vahvasti myös uudessa hallitusohjelmassa. Yhdelläkään toimijalla ei välttämättä ole yksin niin vahvaa liiketoimintamallia, että se saisi kokoon tarvittavan verkoston. Tässä julkisen toimijan, kuten Business Finlandin rooli rahoittajana ja verkostojen fasilitoijana on tärkeä ja perusteltu. Parhaimmillaan toimivissa ekosysteemeissä voi syntyä useiden miljardien eurojen arvosta uutta liiketoimintaa. Erityisen hienoa on se, että tällä kasvumoottoreiden käynnistämisessä käytetyllä kansainvälisestikin uraa uurtavalla rahoitusmallilla voidaan rahoittaa myös sellaisia hankkeita, joihin perinteinen t&k-rahoitus ei sovellu, painottaa Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

Uusi ainutlaatuinen rahoitusmalli

Suomen hallitus ohjasi kasvumoottoreiden rahoitukseen yhteensä 60 miljoonaa euroa lainamuotoista pääomarahoitusta vuosille 2018 ja 2019.

- Kasvumoottoreiden pääomalainarahoitus on kansainvälisestikin ainutlaatuinen konsepti. Ostamme yrityksiltä tulevaisuuden hyvinvointia Suomelle. Kilpailutus toteutetaan hankintamenettelyllä. Sen voittavat tarjoukset, joiden vaikutukset arvioimme merkittävimmiksi. Tämä rahoitus on puhtaasti kestävän kasvun rahoitusta ja täydentää hyvin muita Business Finlandin rahoituspalveluita, sanoo konseptia Business Finlandissa kehittänyt Karin Wikman.

Kasvumoottoreille myönnetyt pääomalainat ovat kooltaan merkittäviä, tyypillisesti 5–10 miljoonaa euroa. Tarjouksen tekijät antavat tuottolupauksen saamalleen pääomalainalle.

Toisen kasvumoottorikilpailutuksen voittajat:

Vauhtia hiilensidonnan markkinoiden kasvattamiseen – Compensate

- Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää uusia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka tekevät ilmastotyön nykyistä helpommaksi. Business Finlandin myöntämällä lainalla Compensate-säätiöllä on edellytykset rakentaa kokonaan uusi ekosysteemi hiilidioksidin sidonnan ympärille ja käynnistää mittava, globaali muutos. Samalla synnytetään uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja hyvinvointia ihmisille, sanoo Minna Kaitala Compensate-säätiöstä.

Kasvumoottorin kuvaus:

Suomella on mahdollisuus profiloitua vahvasti ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijämaaksi. Compensate on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuo ihmiset ja
yritykset yhteen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Säätiö ottaa vastaan yrityksiltä ja kuluttajilta tulevat kompensaatiomaksut, jotka menevät lyhentämättöminä hiilidioksidin sidontaan. Säätiön avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen helpon tavan kompensoida toimintansa hiilijalanjäljen.

Compensate pyrkii tiedeyhteisön kanssa etsimään tehokkaimpia kohteita sitoa hiiltä. Compensaten verkosto pyrkii päästöjen vähentämisen lisäksi poistamaan hiiltä ilmakehästä laajentamalla hiilensidonnan markkinoita aluksi biomassan (metsitys, pellot) ja myöhemmin uusien hiilensidontateknologioden avulla. Ekosysteemin keskiössä ja pääkumppaneina ovat yritykset, jotka tarjoavat kompensointimahdollisuuden asiakkailleen. Kansalliset ja kansainväliset hiilensidonnan kumppanit kehittävät puolestaan uusia ratkaisuja ja projekteja hiilen sidontaan. Verkostossa tarvitaan myös kattavaa hiilinielujen laskenta - ja mittausosaamista.

Compensaten ekosysteemi (pdf)

Älyä satamien ja meriliikenteen toimintaan – Awake.AI

Karno Tenovuo, Awake.AI:n toimitusjohtaja, kertoo kasvumoottorirahoituksen olevan merkittävässä roolissa, koska tällaiselle avoimelle alustalle ja ekosysteemille satamissa ja merilogistiikassa on globaali tarve. - On tärkeää kehittää ratkaisuja, jotka voidaan skaalata kaikkiin satamiin ja logistisiin ketjuihin sen sijaan, että nämä tekevät omia kehitysprojektejaan siiloissa.

Awaken kehityskeskus sijaitsee Turussa, mihin Tenovuo perusti vuonna 2017 myös autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Turkuun on muodostunut maailmanluokan osaamista yhdistämällä ICT ja meripuolen osaaminen. Nyt mukana olevaa tiimiä tullaan vahvistamaan merkittävillä rekrytoinneilla.

Kasvumoottorin kuvaus:

Laiva- ja satamalogistiikka on suuressa roolissa kansainvälisessä kaupassa. Suomen viennistä yli 90% kulkee satamien kautta. Kehitys on menossa kohti älykkäämpiä satamia, älykkäämpiä laivoja ja jopa autonomisia laivoja. Awaken tavoitteena on olla maailman luotetuin älysatamien ja autonomisten laivojen alusta ja ekosysteemikehittäjä vuoteen 2025 mennessä.

Awake.AI on alustayhtiö, jonka tarkoitus on luoda digitaalisia palveluja, ennakoivaa analytiikkaa ja koneoppimismalleja älysatamille ja niiden logistisille ketjuille. Alusta tarjoaa myös älykkäiden tavaravirtojen ja niiden markkinapaikkojen kehitysmahdollisuuksia. Awaken ekosysteemi tehostaa toimintoja ja luo uusia digitaalisia palveluja kaikille satamien toimijoille palveluntarjoajista infrastruktuurin omistajiin sekä varustamoista tavaranomistajiin. Alustasta ja ekosysteemistä rakennetaan maailmanlaajuiset brändit laiva- ja satamalogistiikkaan.

Awake.AI:n ekosysteemi (pdf)

Tekoälyn markkinapaikka – Silo.AI

- On tärkeää, että eurooppalaista tekoälykehitystä kehitetään kansainvälistä kilpailua ajatellen. Pohjoismaisena toimijana Silo.AI:lla on hyvät mahdollisuudet edistää eettistä ja kestävää tekoälykehitystä Euroopassa. Tekoälyekosysteemin tarkoitus on yhdistää relevantit tekijät ja ostajat, tuoden tekoälyosaamisen kaikkien saataville, sanoo Silo.AI:n toimitusjohtaja Peter Sarlin.

Kasvumoottorin kuvaus:

Silo.AI on pohjoismaiden suurin yksityinen tekoälylaboratorio, joka rakentaa ihmiskeskeistä tekoälyä palveluliiketoimintana. Kasvumoottorihankkeessa Silo.AI rakentaa alustansa ympärille ekosysteemiä, joka yhdistää tekoälyasiantuntijat ja teknologiakumppanit. Ekosysteemin päätavoitteena on toimijoiden uuden liiketoiminnan luominen tekoälykeskeisten ratkaisujen ja prosessien avulla sekä suomalaisen huippuosaamisen kaupallistaminen etenkin kansainvälisillä markkinoilla. Ekosysteemiin on määrä tuoda mukaan suuryrityksiä, joilla on haasteena saada riittävästi AI-resursseja; pk-yrityksiä, joilla ei ole varaa eikä kykyä investoida omaan tekoälykehitykseen; tekoälyasiantuntijoita ja teknologiapartnereita, joille myynti ulkomaille on usein haasteellista; sekä tutkimusorganisaatioita, joille AI-markkinapaikka tarjoaa projektiaiheita ja yritysyhteistyötä.

Silo.AI:n ekosysteemi (pdf)

Uusiutuvan energiatuotannon yhteiskuntakokoluokan demosta kansainväliseksi kokonaisratkaisujen toimittajaksi – Flexens

- Flexens toteuttaa yhdessä laajan suomalaisen yritysekosysteemin kanssa maailman ensimmäisen koko yhteiskuntaa kattavan täysin uusiutuvaan energiaan perustuvan Smart Energy Åland -nimisen järjestelmädemon Ahvenanmaalle luoden samalla valmiudet viedä kehitettyjä kokonaisratkaisuja globaaleille markkinoille. Business Finlandin Smart Energy -ohjelman tuki sisältää paljon muutakin kuin tämä nyt voitettu pääomalainamuotoinen riskirahoitus. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on luonut edellytykset Flexensin liiketoimintakonseptin kehittämiselle, sanoo Flexensin toimitusjohtaja Berndt Schalin.

Kasvumoottorin kuvaus:

Keskustelu ilmastonmuutoksesta on johtamassa merkittäviin muutoksiin nykyisessä energiajärjestelmässä. Uusiutuvan sääriippuvan energian, kuten aurinko ja tuuli, lisääntynyt tuotanto vaatii sähköverkoilta joustoa ja toiminnan tehostamista. Myös yhteiskunnan lämmitys- ja liikennejärjestelmien joustovarat energiajärjestelmän tasapainottamisessa tulee hyödyntää. Suomessa energia-alan osaaminen on vahvaa, mutta eri toimintojen yhteensovittaminen ja digitaalisaation hyödyntäminen vaativat erilaisia testi- ja demoalustoja. Flexens on alusta, joka tarjoaa yhdistelmäratkaisuja edulliseen uusiutuvan energiatuotannon integrointiin. Alkuvaiheessa ratkaisuja kehitetään ja testataan Ahvenanmaalle rakennettavassa yhteiskuntakokoluokan demossa, Smart Energy Ålandissa. Flexens yhdistää ekosysteemin toimijoiden tuotteet, taidot ja osaamisen, ja tarjoaa osallistuville yrityksille ainutlaatuisen yhteistyöalustan. Ahvenanmaalla kehitettyjä ratkaisuja on määrä viedä aktiivisesti myös muualle.

Flexensin ekosysteemi (png)

Lisätietoja

Business Finland
Karin Wikman
Kehityspäällikkö
+358 50 557 7723
karin.wikman (at) businessfinland.fi

Compensate
Minna Kaitala
COO, Head of Brand
+358 40 358 0091
minna (at) compensate.com

Awake.AI
Karno Tenovuo
CEO
+358 40 579 9552
info (at) awake.ai

Silo.AI
Peter Sarlin
Co-Founder & CEO
+358 40 572 7670
peter (at) silo.ai

Flexens
Berndt Schalin
CEO
+358 40 8429469
berndt.schalin (at) flexens.com

Lue ensimmäisen kasvumoottorikilpailutuksen voittajista: Business Finlandilta noin 30 miljoonan pääomalaina merkittävien kasvualojen rakentamiseksi suomeen

Business Finland nimittää kasvumoottoreiksi yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä liiketoimintaekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen. Lue lisää kasvumoottoreista