Uutinen 28.01.2019

Kasvumoottorit ja lippulaivat tarjoavat ainutlaatuisen innovaatioiden yhteistyöalustan

Lippulaivat ja kasvumoottorit -tilaisuus kokosi korkean tason johtoa koolle. Kuvassa vasemmalta: Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini, elinkeinoministeri Mika Lintilä, Executive Director Teija Lahti-Nuuttila Business Finlandista, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila.

Yritykset eivät enää menesty yksin kansainvälisessä kilpailussa. Pärjätäkseen ne tarvitsevat kumppaneita arvoverkon eri osista ja eri toimialoilta. Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö on myös tässä avainasemassa.

Innovaatiot ovat tutkitusti talouskasvun tärkein lähde. Jopa 96% innovaatioista syntyy ekosysteemien kautta. Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeän uuden yhteistyöalustan erilaisille liiketoimintaekosysteemeille tarjoavat Business Finlandin rahoittamat kasvumoottorit ja Suomen Akatemian rahoittamat lippulaivat. Business Finland on rahoittanut tähän mennessä kahdeksaa kasvumoottoria. Suomen Akatemian lippulaivaohjelma on päässyt täysimittaisesti vauhtiin kuudella lippulaivalla.

Vauhtia tulevaan haettiin yhteisellä kasvumoottoreiden ja lippulaivojen seminaarilla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä muistutti tilaisuudessa, että hyvä kumppanuus tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä on kaikkien etu. "Meillä on kaikki edellytykset palata jälleen Euroopan innovaatiotoiminnan tien näyttäjäksi ja edelläkävijämaaksi. Business Finlandin ja Suomen Akatemian yhteistyön tiivistäminen on avainroolissa, kun uudistamme tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaamme ja haemme uusia vahvuuksia."

Yhteistyön puolesta liputti myös Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini: "Tavoitteemme on yhteinen: Suomen hyvinvoinnin turvaaminen. Suuntaamalla panostukset samansuuntaisiin teemoihin ja toimijoihin elinkaaren eri vaiheissa, tieteestä liiketoimintaan, saavutetaan parhaita tuloksia." Hän myös muistutti, että ekosysteemit ovat Business Finlandin toiminnan ytimessä: "Julkinen tavoitteemme on lisätä ekosysteemien avulla yritysten uutta vientiä, liiketoimintaa ja investointeja Suomeen 20 miljardin euron arvosta vuoteen 2025 mennessä."

Kasvumoottoreilla uutta miljardiluokan vientiä, liiketoimintaa ja investointeja

Kasvumoottorit ovat eräänlaisia superekosysteemejä, joille Business Finland tarjoaa maksimaaliset palvelut. Kasvumoottoriekosysteemissä eri kokoiset yritykset, tutkimusorganisaatiot, julkiset liikelaitokset ja kaupungit voivat koota voimansa yhteisen kasvuvision toteuttamiseen.

Työkaluina kasvumoottoreiden aikaansaamiseksi Business Finlandilla on t&k-toiminnan rahoitus, ulkomaisten investointien houkutteleminen, vienninedistämispalvelut sekä erillinen kasvumoottorien pääomalainarahoitus. Business Finland myönsi marraskuussa 2018 viidelle alustayhtiölle yhteensä noin 30 miljoonan pääomalainan. Toinen kilpailutuksen muodossa toteutettava haku on jo käynnistynyt.

Kasvumoottoreista tilaisuudessa esittäytyivät ICEYE Oy:n Internet of Locations sekä Suomen Tilaajavastuu Oy:n Platform of Trust. ICEYEn tavoitteena on kehittää globaali ekosysteemi, jossa satelliiteilla kerätystä jatkuvasti päivittyvästä datasta jalostetaan uusia palveluita. Tieto mahdollistaa entistä paremman päätöksenteon niin valtiollisille kuin kaupallisillekin toimijoille. Suomen Tilaajavastuun Platform of Trust tavoittelee kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuusloikkaa yhteisellä data-alustalla, markkinapaikalla ja toimijoiden yhteisöllä.

Suomen Tilaajavastuun toimitusjohtaja Lars Albäck haastoi tilaisuudessa tutkimusta avuksi esimerkiksi johtamista ja ekosysteemien rakentamista liittyvien kysymysten ratkomiseen. Hän myös peräänkuulutti ajatusmallien muutosta: Jotta edistystä tapahtuisi, pitäisi tutkimus- ja kehitystoiminnassa päästä pois suljetusta, varovaisesta ja yksittäisen yrityksen etuja ajavasta mallista avoimeen, rohkeaan ja kumppanuuksia ja yhteiskehittämistä hyödyntävään malliin.

Lue myös Suomen Akatemian uutinen seminaarista 

Lisätietoja kasvumoottoreista

Tähän mennessä rahoitetut kasvumoottorit:

Lue lisää: https://www.businessfinland.fi/kasvumoottorit

Teksti: Pia Mörk
Kuva: Marjo Aaltomaa