Siirry sisältöön
Uutinen 03.05.2019

Kiertotalouden työkirja käyttöön uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa

Kiertotalous on juuri nyt kaikkien huulilla Suomessa ja maailmalla. Monet yritykset ovat jo laatineet omia kiertotalouden strategioita ja tarttuneet kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Joukko suomalaisyrityksiä kokoontui huhtikuun lopussa Business Finlandin, Sitran ja Teknologiateollisuuden järjestämään tilaisuuteen perehtymään Sitran ja Teknologiateollisuuden julkaisemaan Kiertotalouden Playbookiin. Työkirja tarjoaa työkalut kiertotalouden mahdollisuuksien kartoittamiseen ja käyttöönottoon omassa yrityksessä.

Tilaisuudessa puhunut Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen esitteli liudan esimerkkejä suomalaisista teollisuusyrityksistä, jotka ovat jo kiertotalouden tiellä ja esimerkiksi laajentaneet toimintaansa tuotteiden valmistuksesta palvelun ja ylläpitopalveluiden tarjoamiseen. Nokia ja Konecranes puolestaan ovat vieneet kiertotalouden osaksi kaikkea liiketoimintaansa.

Jyri Arponen muistutti kiertotalouden olevan globaali ilmiö. Rajalliset resurssit johtavat väistämättä siihen, että tuotteiden on oltava pitkäikäisiä, korjattavissa, kierrätettävissä, jaettavissa tai liisattavissa ja niiden valmistuksessa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan biopohjaisia tai kierrätysmateriaaleja. 

Näin otat kiertotalouden mahdollisuudet käyttöön

Päivän aikana moni puhuja nosti esiin ihmisten merkityksen kiertotalouden edistämisessä. Kiertotalous ei ole pelkästään teollista ekologiaa, vaan siihen liittyy talous ja ihmiset.  Muutoksia yrityksissä tekevät ihmiset ja siksi ajattelun ja tarkastelukulman pitää ensin muuttua, Arponen painotti.

Liikkeelle voi lähteä asiakkaan ongelmien pohdinnasta ja pyrkiä vähentämään niitä. Jääkö asiakkaalle käsiin pyörimään jotain materiaalia? Onko asiakkaan vaikea kierrättää tuotettamme tai seisooko se pitkiä aikoja käyttämättömänä? Usein myös uudet yhteistyökumppanit ovat tarpeen uutta liiketoimintamallia rakennettaessa.

Liiketoimintamalleja ja kiertotalouden mahdollisuuksia tarkasteltaessa linkitys omaan tulokseen, kannattavuuteen ja lisämyyntiin kannattaa pitää kirkkaana mielessä, pohti tilaisuuteen osallistunut kaupallistamisjohtaja Roy Nyberg Helsingin yliopiston Innovaatiopalveluista.

Digitaalisuuden myötä yritykset pystyvät mittamaan ja seuraamaan tarkasti prosesseja ja materiaalien käyttöä sekä kiertoja, mutta ennen kaikkea luomaan asiakaslähtöisiä palveluita ja tuotteita jopa ilman valmistusta taikka materiaalien hankintaa. Arposen mukaan liiketoimintamuutosta ei kannata tehdä turhan monimutkaista. Kiteytä kiertotalouden selkeät liiketoimintahyödyt omalle yritykselle, selvitä, miten ne saadaan käyttöön ja tee vaadittavat muutokset.

Playbookista systematiikkaa kehitystyöhön

Tilaisuuteen osallistunut teollista 3D-tulostusta tarjoavan AJATECin toimitusjohtaja Dan Björklöf kertoi, että heille Playbook voisi tarjota kehitystoimintaan ja skenaariotyöskentelyyn jäsennellyn systematiikan. Playbookin kysymysten avulla voimme varmistaa, että erilaiset näkökulmat tulee läpikäytyä systemaattisesti.

Sitran, Teknologiateollisuuden ja suomalaisyritysten yhteistyönä syntynyt Kiertotalouden työkirja kiteyttää kiertotaloushankkeen vaiheet viiteen kohtaan; mahdollisuuksien tunnistukseen, uuden liiketoimintamallin hahmottamiseen, kehitys- ja muutostarpeiden tunnistamiseen, liiketoiminnan käynnistykseen sekä toiminnan operointiin ja skaalaukseen. Playbook tarjoaa kuhunkin vaiheeseen käyttökelpoisia työkaluja kuten kannattavuuslaskureita ja business model canvas-pohjia. Kehitystyötä ja pilotointia voidaan toteuttaa kevyestikin ilman kaikkien osa-alueiden kattavaa käsittelyä, mutta Playbook antaa kehitystyöhön selkeän rakenteen ja ohjaa vastaamaan oleellisiin kysymyksiin.

Maailmalla onkin nähtävissä trendi, jossa kiertotalouden kriteerejä ja kehitystyötä viedään lähemmäs laatujärjestelmiä. – Pelikirja on erityisen järjestelmällinen tapa hahmottaa yritysten kiertotaloushenkisessä uudistumisessa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa tarvittavia resursseja ja toimenpiteitä. Business Finlandin innovaatio- ja kansainvälistymispalveluilla voidaan tukea yrityksiä heidän uudistumisen matkallaan, Bio and Circular Finlandin ohjelmapäällikkö Outi Suomi, Business Finlandilta sanoo.

Juha Usva, Straquest Oy

Kuva: Tilaisuudessa Straquest Oy:n Juha Usva esitteli Playbookin käyttöä ja systemaattista lähestymistapaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Lisätietoja

Circular Economy Playbook

Tilaisuuden aineistot

Bio and Circular Finland -ohjelma


Outi Suomi, Program Manager, Bio and Circular Finland
Business Finland
outi.suomi (at) businessfinland.fi
(27.5.2019 asti)

Ilmari Absetz, Bio- ja kiertotalousteeman ohjelmatoiminnan johtaja
Business Finland
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

Jyri Arponen, Johtava asiantuntija, Kiertotalous
Sitra
jyri.arponen (at) sitra.fi

Piia Simpanen, Kasvuohjelmien päällikkö
Teknologiateollisuus
piia.simpanen (at) teknologiateollisuus.fi