Siirry sisältöön
Uutinen 01.10.2019

Staran toiminnanohjausjärjestelmän uudistus perustuu dataan

Kuva: Veikko Somerpuro

IoT ja data-analytiikka tarjoavat huimia mahdollisuuksia teollisuuden tuotannonohjauksen tehostamiseen. Myös julkisen sektorin toimintoja voidaan suunnitella ja ohjata tehokkaammin dataa hyödyntäen. Tätä tavoittelee projektissaan Helsingin kaupunkiympäristön palveluja tuottava rakentamispalveluliikelaitos Stara, joka hankkii tuotannon digitalisaatioratkaisuja ICT-allianssimallilla.

Staralla on vuosittain käynnissä satoja projekteja ja urakoita, joiden tietoja kirjataan tällä hetkellä pitkälti käsin. Tuotannonohjauksen digitalisoinnin tarkoituksena on automatisoida tiedonkeruuta ja koota kaikki yhteiselle digitaaliselle palvelualustalle. Digitalisointi mahdollistaa esimerkiksi tehtävien sähköisen ohjauksen sekä datan analysoinnin, yhdistämisen ja välittämisen eteenpäin. Näin kerätyt tiedot ovat jatkossa reaaliaikaisesti eri järjestelmien hyödynnettävissä ja niitä voidaan käyttää muun muassa tuotannon suunnittelussa.

Digitalisaation mahdollisuuksia on selvitetty ja pilotoitu Staran tuotannossa aiemminkin. "Aiemmat kokeilut ovat luoneet hyvää pohjaa nyt tehtävälle uudistukselle, jonka vaikuttavuus tulee olemaan merkittävä", kertoo Staran tuotantopäällikkö Tero Koppinen.

Tarkemmasta datasta, ennakointikyvystä ja ohjauksesta hyötyvät sekä työntekijät, asiakkaat että kaupungin asukkaat. "Toiminnan laatu parantuu huomattavasti, kun tuotannon töiden etenemisestä ja valmistumisesta voidaan jakaa reaaliaikaista tietoa. Myös tuottamiemme palveluiden hinnat tulevat olemaan edullisempia tuottavuuden parantuessa", Koppinen kuvailee.

Hankinta toteutetaan allianssimallilla, jonka kumppani valittiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Elinkaaren aikaisten muutosten huomioiminen edellyttää joustavaa ja tiivistä kumppanuutta palvelutuottajan kanssa. "Allianssin käyttäminen ICT-hankinnassa on vielä uusi tapa toimia Suomessa. Allianssisopimukseen kirjataan vuosittain yhteiset tavoitteet, mikä mahdollistaa järjestelmän jatkuvan uudistumisen", sanoo johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.

Lue lisää

Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin.

Business Finlandin Connected Intelligent Industries Finland -ohjelma

Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.