Siirry sisältöön
Uutinen 09.06.2020

Tulevaisuuden hiilineutraalit energiajärjestelmät

Löytyykö teollisuuden päästöjen ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä ratkaisu energian varastointiin ja sen saannin varmistamiseen ilmastoystävällisesti? Tällä kentällä yhä vahvemmin esiin nousee Power-to-X ja vetytalous. Smart Energy Finland -ohjelman webinaarissa 9.6.2020 pohdittiin energiajärjstelmien tulevaisuutta.

Power-to-X (P2X) on teknologia, jonka perusideana on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon, kaasuksi tai nesteeksi ja tarvittaessa takaisin sähköksi. Myös muut lopputuotokset, kuten kemikaalit ovat mahdollisia.

P2X-teknologioissa hyödynnetään uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä vedyn tuottamiseen. Hiilidioksidia puolestaan kerätään ilmasta tai teollisuuden päästöistä. Näin saatua hiiltä voidaan yhdistää esimerkiksi vetyyn. Mahdollista on myös tuottaa ammoniakkia vedystä ja typestä. Power-to-X ja vetytalous luovat ratkaisuja vähähiilisyyteen ja pitkäaikaiseen energian varastointiin. 

Suomella hyvä asema Power-to-X-kentässä

”Power-to-X ja vety ovat kyteneet pitkään pinnan alla, mutta viimeisen vuoden aikana olemme nähneet kehityksen huiman nopeutumisen joka puolella maailmaa”, sanoo Smart Energy Finland -ohjelman johtaja Helena Sarén.  Sen osoitti myös 9.6. järjestetty Smart Energy Finland -ohjelman Power-to-X and Hydrogen -webinaari, joka keräsi yli 200 osallistujaa aina Australiasta, Indonesiasta ja Intiasta lähtien.

Sarén kertoo, että esimerkiksi Saksa nojautuu pitkälti vetyyn uudessa ilmastoneutraalissa politiikassaan. Saksa ei myöskään itse kykene tyydyttämään omaa vetytarvettaan. Tämä avaa luonnollisesti Suomelle vientimahdollisuuksia niin vedyn kuin uusien teknologioidenkin suhteen.

Esimerkiksi Wärtsilä on työskennellyt Power-to-X-tutkimuksen parissa aktiivisesti. Nyt Wärtsilän ja Vantaan Energian yhteishankkeessa selvitetään Vantaan Energian jätevoimalassa tuotettavan sähköenergian ja syntyvän hiilidioksidin hyödyntämistä synteettisen biokaasun tuotannossa. Synteettisellä biokaasulla on tarkoitus korvata perinteisen maakaasun käyttö kaukolämmityksessä, mikä vähentäisi Vantaan Energian hiilidioksidipäästöjä

”Power-to-X ja vetyratkaisuilla on linkkejä myös muille toimialoille, esimerkiksi kemikaalien ja jopa ruoan tuotantoon. On mietittävä, miten voimme muodostaa teollisia symbiooseja ja miten vastaamme teollisuuden kiertotaloushaasteeseen”, sanoo Sarén.

LUT-yliopiston professori Jarmo Partanen sanoo, että Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet liittyvät karkeasti lokeroiden kahteen pääasiaan: ”Ensinkin Suomessa on saatavissa teollisista prosesseista merkittävän suuri potentiaali biopohjaista hiilidioksidia. Puhutaan niin kutsutuista pistelähteistä, esimerkiksi sellutehtaasta, jonka savupiipusta voidaan ottaa talteen hiilidioksidia kohtuullisin kustannuksin. Toiseksi P2X-prosessien toisen raaka-aineen, vedyn erottaminen vedestä elektrolyysiprosessin avulla vaatii erittäin suuria määriä puhdasta sähköä. Suomen tilanne on myös tässä asiassa hyvä, sillä meillä on potentiaalia rakentaa uutta edullista tuulivoimaa riittävästi vedyn tuotantoon.”

 ”Lisäksi Suomessa on vahvoja teknologiayrityksiä, jotka toimivat laajasti kansainvälisillä markkinoilla. Ala tarjoaa huikean teknologia- ja järjestelmäratkaisujen vientipotentiaalin”, Partanen jatkaa.

Green Electrification -ekosysteemi kutsuu mukaan

CLIC Innovation orkestroi laajaa Green Electrification -innovaatioekosysteemiä. Ekosysteemi on avoin kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia power-to-X-to-power and products -teemaan liittyen. Business Finland auttaa ekosysteemiä kehittymään tarjoamalla verkostoitumis-, kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja.

Green Electrification -ekosysteemin painopisteitä ovat vedystä ja hiilidioksidista valmistetut tuotteet, muun muassa synteettiset polttoaineet ja materiaalit, edellisen mahdollistavat teknologiat ja hiilineutraalin teollisuuden edistäminen sähköistämisen tai vedyn avulla.

”Green Electrification -ekosysteemi vedyn ja hiilidioksidin hyödyntämiseksi kutsuu nyt kaikkia toimintaansa mukaan! Rakennetaan yhdessä Suomeen laaja innovaatioekosysteemi, joka luo edellytyksiä merkittävälle uudelle liiketoiminnalle Power-to-X-teemassa!”, innostaa hankkeen vetäjä Pia Saari, Head of Energy, CLIC Innovation.

Lisätietoja

Helena Sarén
helena.saren (at) businessfinland.fi
Puh. 040 343 3324

Smart Energy Finland -ohjelma