Uutinen 02.05.2019

Vietnamin kaupunkikehitys tarvitsee ratkaisuja nopeasti

Älykkäille kaupunkikehitysratkaisuille on kysyntää Vietnamissa. Mitä ratkaisuja suomalaisyritykset voisivat tarjota helpottaakseen kiihtyvää kaupungistumista?

Hakuaika Business Finlandin Vietnam Market Match -palveluun on juuri käynnistynyt.

"Palvelu on tarkoitettu suomalaisyrityksille, jotka ottavat ensiaskeliaan Vietnamin dynaamisille markkinoille", Business Finlandin Vietnamin kaupallinen neuvonantaja Eija Tynkkynen kertoo.

"Täällä on meneillään mittavia investointisuunnitelmia, joista löytyy markkinapotentiaalia myös suomalaisyrityksille. Sen sijaan, että yritykset tarjoaisivat yksittäisiä ratkaisujaan, Vietnamin markkinaa kannattaisikin lähestyä etsimällä kokonaisvaltaisia ratkaisuja yhdessä muiden suomalais- ja vietnamilaisyritysten kanssa", erityisasiantuntija Marko Saarinen Suomen Hanoin suurlähetystöstä jatkaa.

Kuusi kuukautta kestävän Market Match -jakson aikana on tarkoitus testata tuotteiden ja palveluiden markkinasopivuutta, oppia Vietnamin liiketoimintaympäristön lainalaisuuksia, etsiä kumppanuuksia ja kehittää liiketoimintasuunnitelmaa paremmin markkinoille soveltuvaksi. Tutustu Vietnam Market Match -palvelun verkkosivuihin tästä.

Saigonjoen varteen nousee uusia asuinalueita kuin sieniä sateella. Samalla jokilaivaliikennettä ollaan lisäämässä ja yhdistämässä se osaksi Mobility-as-a-Service-ratkaisua.

Kestävä kaupunkikehitys tarvitsee ratkaisuja nopeasti

Vietnam on Kaakkois-Aasian väkirikkaimpia maita. Väkiluvun arvioidaan ylittävän 120 miljoonaa vuoteen 2050 mennessä. Vaikka vietnamilaisista yli 60 prosenttia elää maaseudulla, kaupunkeihin tulvii väkeä työn perässä. Siinä missä pohjoisessa sijaitseva 8-miljoonainen Hanoi on pääkaupunki ja hallinnollinen keskus, Ho Chi Minh City etelässä on liike-elämän keskus ja maan suurin kaupunki 13-miljoonaisella väestöllään. Kestävä kaupunkikehitys on kovilla yrittäessään pysyä kiihtyvän muuttoliikkeen mukana. Asuntopula, ilmansaasteet, liikenneruuhkat ja jäteongelma ovat nopean kasvun mukanaan tuomia haasteita.

"Nopea urbanisoituminen on nostanut älykaupunkiajattelun kuumaksi aiheeksi kaupunkisuunnittelussa, vaikka selkeät konseptit ja konkretia vielä monilta osin puuttuvatkin", Marko Saarinen sanoo.

Usein älykaupunki käsitetään pelkästään infrastruktuurin tehostamiseksi digiteknologialla. Asennetaan esimerkiksi eri puolille kaupunkia sensoreita ja antureita, jotka mittaavat jotain, jolla saadaan analysoitua kaupungin toimintaa. Suomessa on pyritty kokonaisvaltaiseen älykaupunkiajatteluun, jossa mukana on liikkuminen, ympäristö, hallinto, talous, kaupunkilaiset ja eläminen yleensä. Suomalaisyritysten markkinarako voisikin löytyä älykaupunkikonseptoinnista samaan tapaan kuin suomalaista koulutuskonseptia on levitetty maailmalle.

TDT-yliopiston vuonna 2017 avattu Inspire -kirjasto on maan nykyaikaisin ja sen tiedonhallintajärjestelmät tukevat opiskelijoiden oppimis- ja tiedonhakutarpeita sekä koulun sisäisen toiminnan ja johtamisen tarpeita.

Suomalainen koulutus esikuvana tuleville osaajille

Älykaupunkiajattelussa luovuus ja osaaminen ovat tärkeitä osa-alueita. Pitää muistaa, että Vietnam on noussut kolmessa vuosikymmenessä maailman köyhimpien maiden joukosta, ja sen koulutusjärjestelmää ollaan vasta uudistamassa nykypäivän tarpeisiin.

Ton Duc Thang University -yliopiston pioneerihanke on Vietnam-Suomi kansainvälisen koulun rakentaminen kampukselleen Ho Chi Minh Cityssä. Suomen maine maailman parhaana koulutusmaana sai yliopiston perustamaan koulun suomalaisen koulutuskonseptin mukaisesti.

"Koulu haluaa olla suunnannäyttäjä koulutuksen uudistamisessa koko Vietnamissa", kouluhankkeen asiantuntija Mika Rantala tiivistää.

Vietnamissa koulutus on arvossaan. Julkisten koulujen taso ei riitä lastensa koulutukseen panostaville vanhemmille ja he ovatkin valmiita sijoittamaan rahaa parhaaseen mahdolliseen opetukseen yksityiskouluissa. Elokuussa avautuvassa Vietnam-Suomi-koulussa noudatetaan joko kokonaan suomalaista opetussuunnitelmaa tai integroitua suomalais-vietnamilaista opetussuunnitelmaa sekä suomalaisia opetusmenetelmiä ja pedagogiikkaa. "Olemme juuri rekrytoineet 15 suomalaista opettajaa."

Koulurakennuksen rakennustyöt ovat loppusuoralla. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota autenttiseen opetusympäristön. Koulusta löytyvät muun muassa suomalaisvalmisteiset teknisen työn luokat puun- ja metallintyöstökoneineen ja työkaluineen. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan 6000 neliötä aurinkopaneeleita, mikä tekee siitä energiaomavaraisen.

Bäck & Co:n asentajat Kari Karjalainen, Johnny Willfors, Matti Laasanen ja Johnny Sjöskog ovat saaneet teknisen työn tilat valmiiksi Suomi-koululla. Vasemmalla koulutusasiantuntijana hankkeessa työskentelevä Mika Rantala.

Market Matchin avulla ratkaisuja kehityshaasteisiin

Vietnamilaiset etsivät kiihkeästi uudenlaisia ratkaisuja kehittääkseen taloutta ja yhteiskuntaa. Siinä on suomalaisen osaamisen mentävä markkinarako. "Markkinatutkimukset toimivat yrityksille hyvänä apuna, mutta markkinoita kannattaa tulla tunnustelemaan paikan päälle", Eija Tynkkynen kehottaa.

Suomessa huippuunsa hiottu tuote tai palvelu saattaa olla maailman paras, mutta jos ei ole aavistustakaan, kenelle se Vietnamissa sopisi ja kuka siitä maksaisi, markkinoille pääsy voi viivästyä, pahimmillaan epäonnistua. Vietnamissa yhteistyö lähtee usein liikkeelle esimerkiksi ministeriön tai kaupungin korkeimmasta johdosta, josta se askel kerrallaan jalkautuu käytännön tasolle. Business Finlandilla ja suurlähetystöllä on merkittävä rooli ovien avaajana.

"Arvo, jonka Business Finland ja suurlähetystö voivat suomalaisyrityksille tarjota, on laaja paikallinen bisnesverkosto ja hyvät ja pitkäaikaiset hallitusten väliset suhteet." Tynkkynen kehottaa ensin tekemään päätöksen, onko yritys aidosti kiinnostunut Vietnamin markkinoista, ja pystyykö se sitomaan aikaa ja rahaa liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen pitkällä aikavälillä Kaakkois-Aasiassa. "Jos vastaus on kyllä, tervetuloa mukaan."

Lisätietoja

Eija Tynkkynen
Commercial Counsellor
eija.tynkkynen (at) businessfinland.fi
+84 90 603 9977

Pham Hoang Kinh
Senior Advisor
kinh.pham (at) businessfinland.fi
+84 90 118 1223

Tutustu Vietnam Market Match -palvelun verkkosivuihin tästä.

Business with Impact (BEAM) -ohjelma auttaa viemään suomalaista osaamista ja tukee uusien ratkaisujen syntymistä kehittyvien markkinoiden tarpeisiin. Lue lisää ohjelman verkkosivuilta.

Teksti: Tanja Harjuniemi
Kuvat: Stoorisoppi