Siirry sisältöön
Uutinen 13.02.2019

Virtuaaliassistentti OuluBotista yhteistyökykyinen ja ennakoiva asiakaspalvelija

Kunnilta odotetaan laadukkaita, helppokäyttöisiä ja ihmislähtöisiä palveluita, jotka osallistavat kuntalaisia ja lisäävät koettua hyvinvointia. Asiakastyytyväisyyttä lisäävinä tekijöinä toimivat muun muassa palveluiden saavutettavuus ja niin sanottu yhden luukun periaate. Miltä kuulostaisi sähköinen asiakaspalvelija, joka vastaa kysymyksiin nopeasti ja selkeästi ympäri vuorokauden?

Oulun kaupunki on aloittanut älykkään virtuaaliassistentin eli chatbot-robotin kehitystyön parantaakseen asiakaspalveluaan. Kehitystyön tulos, OuluBot, on olemassa olevia chatbot-ratkaisuja laajempi ja toiminnoiltaan kyvykkäämpi. Tavoitteena on, että se osaa toimia yhteistyössä muiden viranomaisten chatbot-robottien kanssa. Lisäksi muun muassa puheentunnistusominaisuuden ansiosta se kykenee keskustelemaan vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa.

"Kehitettävä ratkaisu parantaa Oulun kaupungin asiakaspalvelun laatua, joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. OuluBotin käyttöönoton myötä henkilöstöresursseja vapautuu yksilöllisempää asiakaspalvelua vaativiin tehtäviin robotin hoitaessa rutiiniluontoisempia tehtäviä", kertoo rahoituspäällikkö Veli-Matti Keloneva Oulun kaupungilta. "Chatbot oppii jokaisesta palvelukerrasta, jolloin palvelun taso paranee jatkuvasti."

Hankintamenettely tekee yhteiskehittämisen mahdolliseksi

Virtuaaliassistenttia kehitetään yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaistoimijoiden, muun muassa lähikuntien kanssa. "Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksen tavoitteena on vauhdittaa edelläkävijäratkaisun syntymistä ja avata yritysten uusille ratkaisuille markkinoita julkissektorilla. OuluBotin kehitystyössä syntyvästä osaamisesta hyötyvät sekä muut julkistoimijat että kehitystyöhön osallistuvat yritykset", kuvailee johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.

Hankintamenettelyksi on valittu yhteiskehittämisen mahdollistava innovaatiokumppanuusmenettely, jonka myötä pystytään sekä hyödyntämään tehokkaasti yritysten osaamista että tukemaan yritystoiminnan kehittymistä. Chatbotin pohjalle kehitettävä alustaratkaisu tuo kehittäville ja siihen liittyville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kuntalaiset puolestaan pääsevät asiakaspalvelubotin kanssa asioidessaan aidosti osaksi palveluiden kehittämistä.

Lisätietoja

Lue lisää Business Finlandin tekoäly- ja alustatalousohjelmasta AI Business.

Business Finlandin innovatiivisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.