Siirry sisältöön
Uutinen 23.10.2019

Business Events -sektorin trendit kertovat aitoudesta ja vastuullisuudesta

Kansainvälinen kannustematka-alan järjestö Site (Society for Incentive Travel Excellence) sekä kaksi muuta järjestöä Incentive Research Foundation (IRF), ja Financial and Insurance Conference Professionals (FICP) julkistivat aiemmin syksyllä kannustematka-alan trendejä käsittelevän tutkimuksen.

Raportti on kattavin selvitys toimialasta maailmanlaajuisesti: siihen vastasi jopa 2600 toimijaa sadasta eri destinaatiosta. Noin puolet vastaajista edustaa suoria yritysasiakkaita ja agentteja, ja merkittävimmät asiakkuudet ovat talous- ja vakuutusalalta, lääketieteen ja terveydenhuollon yrityksistä, sekä ICT- ja viestintäalalta. Vastaajista 80% on järjestänyt kannustematkoja Euroopassa, ja määrän ennustetaan kasvavan kahden seuraavan vuoden aikana. Vastaajista suurin osa suuntaa matkat USA:han.

Kannustematkailun tila on hyvä mittari siitä, kuinka yrityksillä eri maissa menee. Uusin tutkimus painottaa erityisesti kannustematkojen kulurakennetta sekä kohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Noin puolet tapahtumien budjetista käytetään majoitukseen ja lentoihin, viidesosa ruokailuihin ja noin 15% kuluista kohdentuu aktiviteetteihin. Tutkimuksen mukaan yli puolet palveluista ostetaan paikallisen DMC:n kautta. Tärkeimpinä asioina päätöksenteossa pidetään kohteen infrastruktuuria ja palveluita kuten hotelleja, sekä turvallisuutta ja kohteen houkuttelevuutta.

Matkakohteen valintaan vaikuttavat myös aiemmat kokemukset, suositukset sekä sosiaalinen media. Alan julkaisuilla ja lehtien liitteillä ei juuri näytä olevan merkitystä kohteen valinnassa, tai niiden vaikutus on hyvin pieni. Tehokkaimpina keinoina kohteen markkinoinnissa nähdään tutustumismatkat sekä henkilökohtaiset tapaamiset toimijoiden (DMO, DMC, hotellit) kanssa niin myyntikäyntien aikana kuin alan messuilla ja muissa tapahtumissa. Myös Visit Finlandin tekemän kyselyn mukaan tutustumismatkoja pidetään erittäin toimivana ja tehokkaana tapana välittää tietoa kohteiden ja alueiden mahdollisuuksista ja tarjonnasta.

Kun vastaajilta kysyttiin tekijöitä, joilla on suurin vaikutus matkojen sisältöön, kolme asiaa oli ylitse muiden: vastuullisuus ja kestävä kehitys, mahdollisuus yhdistää työmatka ja vapaa-aika sekä yrityskulttuuriin sitouttaminen. Aktiviteettien ja ohjelmien tärkeimpinä osatekijöinä vastaajat pitivät paikalliseen kulttuuriin ja kohteeseen tutustumista (kiertoajelut yms.), ruokailuja sekä ryhmäaktiviteetteja. Myös vastuulliset ohjelmasisällöt ja työhön liittyvät tutustumisvierailut nousivat esiin vastauksissa. Tulevina vuosina hyvinvointia tukevat ja vastuullisuutta korostavat aktiviteetit sekä pienemmille ryhmille suunnatut räätälöidyt ohjelmat nähdään merkityksellisempinä kuin aiemmin.

Aitoutta korostaa myös CWT:n julkaisema tutkimus, jonka mukaan liikematkustajat – olivat he sitten palkintomatkalla tai osallistumassa kokoukseen – haluavat tutustua matkakohteeseen paikallisen silmin. Heillä on myös halu jättää kohteeseen positiivinen jalanjälki esimerkiksi toteuttamalla vastuullisia tekoja, kuten istuttamalla puita.

Kannustematkan keskimääräinen kesto on seuraavien vuosien aikana neljä tai kolme yötä. Pidemmälle suuntautuvien matkojen kesto on jopa pidempi: kohteissa, joihin matkustaminen vie yli neljä tuntia, viivytään jopa viisi yötä. Ohjelmien aikana kokouksiin käytetään useimmiten alle kaksi tuntia tai 2-4 tuntia päivässä.

Myös digitaalisuus korostuu kannustematkailussa: tulevina vuosina yli puolet tapahtumista hyödyntää mobiilisovelluksia ja muita teknisiä ratkaisuja, kuten chat boteja ja jopa virtuaalitodellisuutta. Osallistujia pyritään sitouttamaan käyttämällä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Myös palautetta voidaan kerätä reaaliajassa.

Euroopassa tämän hetken kuumimpia tapahtumatrendejä ovat osallistujakokemus ja elämyksellisyys. Suurimpina haasteina pidetään puolestaan GDPR-asetusta ja Brexitiä. CWT:n trenditutkimuksen mukaan tapahtumiin käytettävät budjetit ovat hienoisessa kasvussa.
                          

Tutustu ”Incentive Travel Industry Index” -tutkimukseen

Kongressit ja yritystapahtumat Business Finlandin verkkosivuilla