Siirry sisältöön
Uutinen 11.12.2019

Helsinki haluaa olla kestävän toiminnan edelläkävijä

Kuva: Julia Kivelä

Helsinki Marketing on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilotointivaiheessa. Miten vastuullisuus näkyy pääkaupunkiseudun matkailussa ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

1. Yritys: Helsinki Marketing, Helsingin seudun suuralue

2. Miten vastuullisuus näkyy arjessanne:

Helsinki on määrittänyt kaupunkistrategiassa visioksi olla maailman toimivin kaupunki ja hyvää elämää varten. Tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, vastuullisesti ja kestävästi. Toimiva ja päivä päivältä parempi Helsinki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina jokapäiväisessä elämässä.

Kaupungeilla on keskeinen rooli ratkaisujen etsimisessä, sillä iso osa ilmastonmuutoksen ratkaisuista vaikuttaa suoraan ihmisten arjen valintoihin. Kaupunkien kyky ohjata, kehittää ja ratkaista ilmastonmuutokseen liittyviä käytännön toimia on keskeistä siinä, että globaaleissa ilmastotavoitteissa voidaan onnistua.    

Helsinki on New Yorkin jälkeen toinen kaupunki maailmassa, joka sitoutui YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vapaaehtoiseen kaupunkitasoiseen raportointiin. Raportoinnin tavoitteena on tehdä näkyväksi, miten Helsinki toteuttaa Agenda 2030 -tavoitteita. Helsingin raportti luovutetaan YK:lle heinäkuussa 2019.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, ettei kaupungin toiminta vaikuta ilmastonmuutokseen. Tavoite tarkoittaa muun muassa sitä, että kaukolämmön päästöjä vähennetään nykyisestä valtavat 70 prosenttia. Valtio on myös kieltänyt kivihiilen polton vuoteen 2029 mennessä. Vastuullisuus Helsinki Marketingissa tarkoittaa sitä, että toimimme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisti vastuullisesti Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman edistämisessä. Helsinki Marketingin toiminta tukee kaupungin pyrkimyksiä olla kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunki.

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja kestävää läpi organisaation. Pyrimme rohkeasti edistämään kestäviä ratkaisuja digitaalisessa palvelussa, markkinoinnissa, viestinnässä, myyntityössä, kumppanitoiminnassa, tuotemyynnissä ja matkailuneuvonnan päivittäisissä kohtaamisissa. Kerromme hyvistä vastuullisista toimista, joista muut voivat oppia.

Haluamme olla kestävän toiminnan edelläkävijä, uusien vastuullisten ratkaisujen kehittäjä kaupunkimarkkinoinnissa ja kansainvälisesti kiinnostava toimija, jonka tekemistä seurataan. Esimerkkejä teoistamme:

- Valitse vastuullisemmin -palvelu, joka siivilöi MyHelsinki.fi:n sisällöstä vastuullisempia palveluntarjoajia ja joka kriteeristöllään tarjoaa yrittäjille askeleet vastuullisempaan toimintaan. 

- Sustainable Meeting -toimintamalli, jota Helsinki Marketing rakentaa vuoden 2019 aikana yhteistyössä Woltti Groupin kanssa b2b-tapahtumien järjestämiseen (sis. viestintä, markkinointi, mittaaminen, raportointi, oppien jakaminen). Tavoitteena on saada aikaan helposti hyödynnettävä toimintamalli kestävän tapahtuman järjestämiseen Helsingissä.

- Vastuullisuusteemojen nostaminen säännöllisesti esille kumppaniverkostotilaisuuksissa

- Helsinki Marketing tarkastelee parhaillaan mahdollisuutta ottaa käyttöön Ekokompassi tai vastaava järjestelmä yhtiön toiminnan osalta. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tunnistamme roolimme kestävän kehityksen asennemuutoksen osalta niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

- Helsinki on osana Pääkaupunkiseudun aluetta mukana Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland kestävän matkailun kehityspolulla.

3. Miten kerrotte asiakkaillenne vastuullisuudestanne:

Helsingin kaupungin tavoitteista ja strategisista linjauksista kerrotaan Valitse vastuullisemmin -sivuilla.

4. Mitä vastuullisuusasiaa aiotte kehittää seuraavaksi:

Kehitämme vastuullisuutta niin sisäisesti kuin laajemmin koko destinaation näkökulmasta. Työn alla on Helsinki Marketingin oma vastuullisuussuunnitelma sekä Helsingin kaupungin Kestävän matkailun ohjelma, jotka molemmat valmistuvat vuonna 2020.

Think Sustainably – Your Local Guide for Sustainable Helsinki -video

The Think Sustainably criteria – A Toolbox for a more Sustainable Lifestyle -video

 

Lue lisää Sustainable Travel Finland -ohjelmasta.