Siirry sisältöön
Uutinen 10.12.2019

Katsaus yritystapahtumatrendeihin

Kuva: Henri Juvonen

FCB (Finland Convention Bureau) seuraa jatkuvasti trendejä niin yritystapahtumien kuin kongressienkin saralla Suomessa ja maailmalla. Brittiläinen C&IT-lehti (Conference & Incentive Travel) kokosi joulukuun alussa tuoreimpia trendejä ja haasteita Business Events -sektorilla Isossa-Britanniassa.

Kolme neljäsosaa lehden kyselyyn vastanneista kertoi tapahtumabudjettien säilyneen ennallaan tai kasvaneen hieman vuoden 2019 aikana. Budjettien kasvuun ovat ensisijaisesti vaikuttaneet suuremmat osallistujamäärät. Budjettien laskemisen kerrottiin johtuvan useimmiten ulkopuolisista paineista, joita esim. media asettaa: kun yritykset ovat joutuneet negatiivisen mediahuomion kohteeksi, rahankäyttöä tapahtumissa suitsitaan. Tapahtumien budjetit pienenevät myös, kun yrityksen muita kuluja karsitaan.

Lähes 60 % yritystapahtumien järjestäjistä pitää budjettia suurimpana haasteena omassa työssään. Muita haasteita ovat tapahtuman tuloksen mittaaminen, ”oikeiden” osallistujien houkuttelu sekä peruutusten minimointi ja no-show. Haasteena pidetään myös kilpailua samoista osallistujista, joita yritetään houkutella useisiin eri tapahtumiin. Lisäksi päänvaivaa aiheuttaa yleinen epävarmuus Brexitistä, mikä hidastaa ja viivästyttää tulevien tapahtumien kohteiden valintaa.

Palkitsevana haasteena kyselyyn vastanneet nostavat kestävän kehityksen, joka on noussut sekä yritysten että osallistujien kannalta merkittäväksi tekijäksi ja haasteeseen on pystytty vastaamaan onnistuneesti. Parannettavaa kuitenkin riittää, sillä palveluntuottajien sitoutuminen on hyvin eri tasolla. Myös vastuullisuuden osoittaminen ja kestävien toimenpiteiden todentaminen nähdään vielä haasteellisena. Lisäksi turvallisuus nähdään edelleen suurena haasteena, joka voi vaikuttaa niin tapahtumiin kuin osallistujiinkin.

Suomessa näihin haasteisiin pystytään vastaamaan tehokkaasti ja toimivasti: Suomessa budjetissa pysyminen on helppoa läpinäkyvän hinnoittelun takia, kestävän kehityksen toimenpiteitä on tehty jo pitkään ja ne ovat luonnollinen osa palveluntuottajien toimintaa. Myös turvallisuus sekä palvelujen toimivuus ja luotettavuus ovat Suomen vahvuuksia tässä kilpailussa. Niitä kannattaa jatkossakin markkinoida.

Yritystapahtumajärjestäjien suurimmat haasteet:

  • Budjetti 59 %
  • Tapahtuman ROI:n mittaaminen 33 %
  • Säännöt ja velvoitteet (esim. laki) 22 %
  • Terveys ja hyvinvointi 19 %
  • Osaajien houkuttelu ja rekrytointi 15 %
  • Koulutus 15 %
  • Brexit 11 %

Lue lisää Corporate Report 2019 -tuloksista.