Siirry sisältöön
Uutinen 17.09.2019

Kongressisesonki jatkuu vilkkaana syyskuussakin

Suomi sijoittuu UIA:n (Union of International Associations) kansainvälisessä vertailussa maailman 20 suosituimman kongressimaan joukkoon: uusimmassa tilastossa Suomi on sijalla 19 ennen Ruotsia ja Tanskaa.

Suomella on hyvä maine kongressien ja kansainvälisten tapahtumien järjestäjänä ja tänäkin vuonna eri puolella Suomea järjestetään satoja kansainvälisiä järjestökongresseja. Vaikka kongresseja järjestetään ympäri vuoden, kiireisin sesonki ajoittuu toukokuusta syyskuuhun – meillä ja muualla. Kongressien kuukausittainen jakauma noudattelee alan kansainvälistä kausivaihtelua. Tänä vuonna syyskuu on erityisen vilkas ja kauden huipentaa 6000 osallistujan EAIE Helsinki 2019 (Conference of the European Association for International Education).

Kongressien taloudellinen vaikutus on merkittävä, mutta ne tuottavat isäntäkaupungeille ja järjestäjille myös muita hyötyjä. Kongressit ovat kaupungeille ja alueille merkittävä tapa markkinoida paikallista osaamista, kun eri alojen huiput kohtaavat omassa kaupungissa. Kongressiosallistujat ovat omien alojensa asiantuntijoita, mielipidevaikuttajia ja tulevaisuuden tekijöitä, jotka verkostoituvat, jakavat tietoa ja esittelevät omaa tutkimustyötään. Kongresseissa voidaan myös edistää vientiä, markkinoida suomalaisia innovaatioita ja mahdollistaa investointeja. Kongresseja isännöimällä suomalaiset tutkijat ja tieteentekijät voivat esitellä kansainvälisille kollegoilleen suomalaista huippututkimusta ja -osaamista. Kongressien avulla isäntäkaupunki tai kongressin paikallinen isäntä voi myös nousta kansainvälisen mediahuomion kohteeksi.

Kongressien järjestäjiä kannustetaan jatkuvasti huomioimaan vastuullisuus tapahtumissa monella tavalla, jotta tapahtumat jättävät paikkakunnalle positiivisen jäljen (legacy). Myös kongressivieraat ovat halukkaita osallistumaan ja tekemään oman osuutensa. Vastuullisuutta voidaan korostaa hankinnoissa ja tarjoiluissa, suosimalla joukkoliikennettä sekä järjestämällä hyväntekeväisyystapahtumia tai avoimia näyttelyitä ja yleisöluentoja, jotka tuovat kongressin sisältöjä tarjolle myös paikalliselle väestölle sekä alan opiskelijoille. Luentoja voidaan striimata ja tallenteet voidaan jakaa laajemmalle yleisölle kongressin jälkeen. Myös monipuoliset ympäristöteot ja hyväntekeväisyystempaukset otetaan usein mukaan kongressien ohjelmaan. EAIE-kongressi on tehnyt monipuolisen vastuullisuus- ja ympäristöohjelman jo kongressin suunnitteluvaiheessa; osallistujien on mm. mahdollista osallistua hyväntekeväisyyskävelyyn, jonka aikana kerätään roskia ja jonka osallistumismaksutuotto lahjoitetaan Iceheartsille.

Usein kongressivieraat saapuvat Suomeen ensimmäistä kertaa – mutta eivät viimeistä. He ovat tapahtuman jälkeen halukkaita palaamaan Suomeen ja suosittelemaan kohdetta muillekin. Visit Finlandiin kuuluva FCB tutkii kansainvälisten kongressiosallistujien viipymää, rahankäyttöä ja mielipiteitä Suomesta kongressimaana, ja tänä vuonna uudistettu tutkimus toteutetaan pilottivuoden jälkeen vuosittain kaikissa Suomen yliopistokaupungeissa.

Lisätietoa Finland Convention Bureaun toiminnasta.